ห้ามพระมีทรัพย์สิน !

 

รวมทั้งห้ามรับมรดกตกทอด

 

จรัญ ภักดีธนากุล ยื่นแก้ พรบ.คณะสงฆ์ !

 

 

 

อา..ถามว่าดีไหม ตอบว่า ดีซีคะ เพราะว่าพระพุทธศาสนาในเมืองไทย จะบริสุทธิ์ผุดผ่อง เป็นทองเนื้อเก้า พระเณรที่บวชเข้ามาทุกรูป จะเป็นพระเณรดีมีคุณภาพ อย่างน้อยก็คงจะน้องๆ "โสดาบัน" เพราะต้องบวชเพื่อ "สละโลก-สละกิเลส" เท่านั้น ไม่งั้นคงบวชไม่ได้ พระพุทธศาสนาของเมืองไทย กำลังได้รับการยกระดับสู่ "จุดสูงสุด" ที่ไม่มีประเทศใดๆ ในโลกจะสู้ได้ เสียหน่อยเดียว ขอแก้แค่เรื่องทรัพย์สินของพระ ความจริงแล้ว ถ้าจะยกระดับพระพุทธศาสนาเอาแบบว่า "เนื้อๆ" นะ ก็ขอให้รัฐบาลใช้ ม.44 บังคับอีกซัก 3-4 ข้อ อาทิเช่น

 

1. ผู้ที่บวชเข้ามาแล้ว ต้องศึกษาพระไตรปิฎกจนจบ ไม่เรียนไม่ให้บวช ถ้าบวชมาแล้วไม่ยอมเรียน มีโทษขั้นประหารชีวิต

 

2. พระเณรที่บวชเข้ามาแล้ว ต้องบำเพ็ญเพียรจนได้บรรลุธรรม ขั้นต่ำคือ โสดาบัน ใครบวชแล้วไม่ได้บรรลุธรรมภายใน 3 ปี มีโทษขั้นประหารชีวิต เพราะหลอกลวงประชาชนว่าบวชเพื่อสละกิเลส

 

3. ผู้ที่จะบวชต้องสละกิเลส บวชแล้ว "ห้ามสึก" เด็ดขาด ใครสึกต้องโทษทั้งจำทั้งปรับ จำคุกตลอดชีวิต และปรับรายละ 100 ล้านบาท

 

4. ผู้ใด ไม่ว่าจะเป็นบิดา มารดา ญาติสนิท มิตรสหาย ของผู้ที่ทำผิด 3 มาตรา ดังกล่าวข้างต้น ถือว่ามีความผิดด้วย ต้องถูกจำคุก 7 ชั่วโคตร โทษฐานสมรู้ร่วมคิดบ่อนทำลายพระพุทธศาสนา

 

 

  

 

 

 

ถ้าออกกฎหมายแบบนี้ได้ รับรองว่าพระพุทธศาสนาในประเทศไทย จะบริสุทธิ์ผ่องแผ้ว ยิ่งกว่าสมัยพุทธกาล เราจะมีอรหันต์เต็มเมือง ไม่เชื่อก็ลองดูสิ แต่ก่อนกฎหมายจะผ่านสภาน่ะ เชื่อเหอะว่า พระสงฆ์สามเณรไทย จะแห่สึกกันเกลี้ยงประเทศ แล้วเชิญ ท่านนายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี ท่าน สส. สว. สนช. รวมทั้งนักวิชาการสายสุดโต่งทั้งหลาย ให้มาบวชแทน แล้วคราวนี้ก็จะรอดูว่า "ใครทำลายศาสนา" ถ้ามาอยู่ในตำแหน่งเดียวกัน ลองไปถามพวกที่เคยประกาศ "บวชไม่สึก" รวมทั้ง "ทิดมิตซูโอะ" ดูสิ สึกออกไปนอนแผ่ เอ๊ย เผยแผ่พระศาสนาที่ญี่ปุ่น ถามว่า อยากกลับมาบวชอีกไหม ?

 

 

 

 

 

จรัญ ภักดีธนากุล

มือปฏิรูปพระพุทธศาสนาด้วยกฎหมาย

 

 

 

จับตาแก้ไข พ.ร.บ.สงฆ์ เล็งบริหารจัดการทรัพย์สินวัด

 

เมื่อวันที่ 21 ก.พ.2560 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายจรัล ภักดีธนากุล คณะทำงานปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนา ได้เสนอให้แก้ไข ร่าง พ.ร.บ.คณะสงฆ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535 ใน 2 มาตรา คือ

 

มาตรา 1222 ระบุว่า การรับมรดกตกทอดของบุคคลที่บวชเป็นพระ ไม่ควรที่จะได้รับมรดกตกทอดจากบรรพบุรุษ เพราะไม่มีความเหมาะสม เนื่องจากไม่ได้เป็นฆราวาส

 

มาตรา 1223 เสนอว่า เมื่อบุคคลที่มาบวชเป็นพระ เมื่อได้รับปัจจัยต่างๆ ที่มีมูลค่ามาก ไม่ควรจะเก็บไว้เอง ควรจะเป็นของวัด หรือ ให้ตกเป็นทรัพย์สินของแผ่นดิน

 

ต่อนายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) จากนั้นก็ส่งให้คณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว สนช. พิจารณา ซึ่งที่ประชุมกรรมาธิการฯ จึงได้มอบหมายให้นายสมพร เทพสิทธา ประธานอนุกรรมาธิการด้านการศาสนา ไปดำเนินการศึกษา จึงได้ตั้งคณะทำงานพิจารณาศึกษากฎหมายเกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนา พิจารณาศึกษาเรื่องดังกล่าว

 

พล.อ.อ.อาคม กาญจนหิรัญ รองประธานคณะทำงานพิจารณาศึกษากฎหมายเกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนา เปิดเผยว่า วันนี้ คณะทำงานฯได้มีการประชุมเพื่อพิจารณาศึกษาเรื่องดังกล่าว แต่ยังไม่ได้ข้อสรุป เพราะต้องฟังความเห็นจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะพระสงฆ์ ซึ่งยังมีเวลาในการพิจารณา 30 วัน

 

 

 

ข่าว : เดลินิวส์  : 22 กุมภาพันธ์ 2560

 

 

 

 

 

WWW.ALITTLEBUDDHA.COM WAT THAI LAS VEGAS 2920 MCLEOD DRIVE LAS VEGAS NEVADA 89121  U.S.A.  PHONE. 702-384-2264