ให้มีสติปัญญา และ อย่าประมาท !

 

พรสมเด็จพระสังฆราช

 

ระทานแก่ ครม.-คสช. !

 

  

 

 

นายกรัฐมนตรี นำคณะรัฐมนตรี เข้าเฝ้าถวายสักการะ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

 

 

วันนี้ (14 กุมภาพันธ์ 2560) เวลา 08.30 น. ณ พระอุโบสถ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมรองศาสตราจารย์นราพร จันทร์โอชา ภริยา และคณะรัฐมนตรีเข้าเฝ้าถวายสักการะสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก โดยนายกรัฐมนตรีกล่าวคำถวายเครื่องสักการะ เปิดกรวยกระทงดอกไม้ พานธูปเทียนแพ ถวายพานดอกบัว ผ้าไตรและเครื่องไทยธรรม

 

โอกาสนี้ สมเด็จพระสังฆราช มีพระดำรัสกับนายกรัฐมนตรี และนายกรัฐมนตรีได้น้อมรับพระดำรัสว่าจะมีสติ ในการทำงาน ไม่ประมาท และจะตั้งใจทำงานอย่างเต็มที่ เพื่อให้บ้านเมืองเกิดความสงบสุข พร้อมถวายพระพรให้สมเด็จพระสังฆราชมีพระพลานามัยแข็งแรง ทั้งนี้ สมเด็จพระสังฆราชได้ประทานเหรียญตราสัญลักษณ์ประจำพระองค์ พร้อมด้วยหนังสือพระประวัติสมเด็จพระสังฆราชเจ้าและสมเด็จพระสังฆราช วัดราชบพิธ และหนังสือทิศ 6 และสังคหวัตถุ 4 เมื่อได้เวลาอันสมควร นายกรัฐมนตรีพร้อมภริยา และคณะรัฐมนตรีได้กราบทูลลาสมเด็จพระสังฆราช สกลสังฆปริณายก ก่อนเดินทางมาเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี ณ ห้องประชุม 501 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล

 

 

 

 

ที่มา : ทำเนียบรัฐบาลไทย : 14 กุมภาพันธ์ 2560

 

 

 

 

 

WWW.ALITTLEBUDDHA.COM WAT THAI LAS VEGAS 2920 MCLEOD DRIVE LAS VEGAS NEVADA 89121  U.S.A.  PHONE. 702-384-2264