รัฐบาลถวายฎีกา-กราบอาราธนา

 

สมเด็จพระมหามุนีวงศ์ (อัมพรมหาเถร)

 

เข้ารับการสถาปนาขึ้นเป็นสมเด็จพระสังฆราช

 

ในพระบรมมหาราชวัง

 

 

 

 


 

 

 

ที่มา : สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
10 กุมภาพันธ์ 2560 

 

 

 

ที่มา : ไทยรัฐ :  10 กุมภาพันธ์ 2560

 

 

 

 

 

WWW.ALITTLEBUDDHA.COM WAT THAI LAS VEGAS 2920 MCLEOD DRIVE LAS VEGAS NEVADA 89121  U.S.A.  PHONE. 702-384-2264