มส. ขอให้ วัดไทย ทั่วประเทศ

 

เจริญชัยมงคลคาถา

 

ถวายการต้อนรับสมเด็จพระสังฆราช !

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา : สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ : 10 กุมภาพันธ์ 2560

 

 

 

 

 

WWW.ALITTLEBUDDHA.COM WAT THAI LAS VEGAS 2920 MCLEOD DRIVE LAS VEGAS NEVADA 89121  U.S.A.  PHONE. 702-384-2264