ตัดชื่อ !

 

 

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ให้รัฐมนตรี

ตัดชื่อออกจากบัญชี

ไม่มีความประสงค์รับตำแหน่งใดๆ !

 

 

 

 

 

 

 

"สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์" ให้ข้อคิด หลักการมีพระสังฆราช มหาเถรฯ พ.ร.บ.สงฆ์ ตรงใจชาวพุทธ จุดประกายหวังฟื้นฟูพุทธศาสนา นับสืบจากนี้ !

 

 

หลังจาก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้กล่าวถึงการแต่งตั้งสมเด็จพระสังฆราชองค์ใหม่ ว่า หลังจากมีการดำเนินการตามขั้นตอนพิจารณารายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือกดำรงตำแหน่งสมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 20 โดยพิจารณาเสนอรายชื่อไป 5 องค์ ซึ่งได้มีการนำขึ้นทูลเกล้าฯ ไปแล้วนั้น ขณะนี้ได้รับแจ้งว่าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งสมเด็จพระมหามุนีวงศ์ (อัมพร อมฺพโร) เจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร เป็นสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 20 โดยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จะเสด็จประกอบพระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระสังฆราช ในวันที่ 12 ก.พ. เวลา 17.00 น. ที่วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ตามที่ได้เสนอข่าวไปก่อนหน้านั้น

 

ล่าสุด ผู้ใช้บัญชีเฟซบุ๊ก "วิรังรอง ทัพพะรังสี" หรือ คุณวิรังรอง ทัพพะรังสี ได้แชร์ความรู้น่าคิดจากจากผู้ถวายการดูแล เจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ หรือ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) หลังสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ ได้พูดให้ความรู้เกี่ยวกับการตั้งสมเด็จพระสังฆราชว่า มหาเถรและสังฆราชมีเพื่ออะไร กับท่าน รมต.ออมสิน ที่ได้เข้าไปกราบท่านเมื่อปลายเดือน ม.ค. ที่ผ่านมา ทราบว่าท่านได้ให้ รมต. ตัดรายชื่อท่านออกจากการตั้งเป็นสมเด็จพระสังฆราชก่อนเลยเป็นอันดับแรก และท่านได้กล่าวให้ความรู้ว่า เป็นที่รู้กันดีอยู่แล้วว่าสังฆราชและมหาเถรนั้นมีเพื่อรักษาธรรมะ หรือรักษาพระธรรมวินัย หากไม่มีไว้เพื่อธรรมะก็ไร้ประโยชน์ ถ้ามุ่งเน้นไปทางการปกครองและมียศตำแหน่งประดับ การปกครองนั้นจะมีเพื่อสิ่งใด จากนั้น ท่านได้เปรียบเปรยกับการบวชเรียน-การศึกษา แล้วให้ข้อคิดกลับมาว่า หลักการที่ถูกนั้น การมีมหาเถร-สังฆราช ก็เพื่อพัฒนามนุษย์ให้มีการศึกษาเล่าเรียนเรื่องธรรมมะ ถ้าปล่อยไปอย่างไม่มีสาระหรือหลักการต่อไปก็จะหมดประโยชน์ มีเพียงแต่ประเพณีพิธีกรรมที่เหลือไว้

 

ทั้งนี้ เจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ ได้ให้ความคิดเห็นทิ้งท้ายว่า ตอนนี้ออกนอกลู่นอกทางไปไกลแล้ว ไม่ใช่แค่เรื่องมหาเถร ไม่ใช่แค่เรื่องตั้งสังฆราช แม้แต่เรื่อง พ.ร.บ.คณะสงฆ์ ก็หลงทางกันหมด...

 

โดยความรู้น่าคิดของ เจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ ที่คุณวิรังรอง ทัพพะรังสี ได้โพสต์ผ่านเฟซบุ๊กนั้น มีใจความสำคัญทั้งหมด ดังนี้

 

 

 

 

เจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย

มหาเถรมีเพื่ออะไร ? สังฆราชมีเพื่ออะไร ?

 

ขอแชร์เรื่องที่ได้รับทราบจากผู้ถวายการดูแล เจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ ค่ะ ว่าเมื่อปลายเดือน ม.ค. ท่าน รมต.ออมสิน ได้ไปกราบท่าน

 

....ท่านให้ท่านรัฐมนตรีตัดรายชื่อท่าน ออกจากการตั้งเป็นสมเด็จพระสังฆราชก่อนเลยเป็นอันดับแรก และท่านได้พูดให้ความรู้เกี่ยวกับการตั้งสมเด็จพระสังฆราช หรือเรื่องมหาเถรสมาคมว่า ไม่ใช่เรื่องใหญ่จริง เรื่องใหญ่จริงอยู่ที่การพระศาสนา คือว่า มหาเถรมีเพื่ออะไร ? สังฆราชมีเพื่ออะไร?
 

โดยหลักการก็รู้กันอยู่ว่า มีเพื่อรักษาธรรมะ หรือรักษาพระธรรมวินัย ถ้ามหาเถร หรือสังฆราช ไม่มีไว้เพื่อธรรมะ มันก็ไม่มีประโยชน์ เดี๋ยวนี้หลงทางไปมาก โดยไปมุ่งที่การปกครอง จะมียศศักดิ์ตำแหน่งนั้นตำแหน่งนี้ ที่จริงการปกครองมีไว้เพื่ออะไร ?


อย่างเมืองไทยเรามีประเพณีกันอยู่ คือ บวชเพื่อเรียน เมื่อสึกออกไปจะได้ไปรับผิดชอบครอบครัว ชุมชนสังคมของตนได้ เรียกว่ามีการศึกษานั่นเอง การศึกษาเพื่ออะไร ? ก็เพื่อทำคนปุถุชนให้เป็นปุถุชนชั้นดี เป็นโสดาบัน สกิทาคามี อนาคามี อรหันต์คือทำคนให้มีการศึกษา ดังนั้น การปกครองมีไว้เพื่อการศึกษา

 

แต่ปัจจุบัน การปกครองมีไว้เพื่อการปกครอง เพื่อจะมียศชั้นนั้นชั้นนี้ ทำให้คนบวชเข้ามาไม่ได้เรียนเลย พ่อแม่กู้เงินมาจัดงาน เลี้ยงโต๊ะจีน หมดเงินเป็นแสน พอสึกไปไม่ได้ประโยชน์อะไรเลย ตอนนี้การบวชไม่เหลือเนื้อหาสาระอะไรเลย เมื่อไม่มีสาระต่อไปสังคมไทยก็หมด


ท่านเลยฝากรัฐมนตรีออมสินว่า ถ้าจะทำประโยชน์ก็ให้ได้สาระ จับสาระ หลักการให้ถูก การมีมหาเถร สังฆราชก็เพื่อพัฒนามนุษย์ ให้มีการศึกษาเล่าเรียนเรื่องธรรมะ ถ้าปล่อยไปโดยไม่มีสาระ หรือหลักการอย่างนี้ต่อไปก็หมด เหลือแต่ประเพณีพิธีกรรม


ตอนนี้ออกนอกลู่นอกทางไปไกลแล้ว ไม่ใช่แค่เรื่องมหาเถร ไม่ใช่แค่เรื่องตั้งสังฆราช แม้แต่เรื่อง พ.ร.บ.คณะสงฆ์ ก็หลงทางกันหมด ..."

 

อ่านแล้วชื่นใจเหมือนดิฉันมั้ยคะ ทราบข่าวสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 20 ก็ชื่นใจแล้ว มาข่าวข้างบนนี้ ยิ่งมีกำลังใจ เห็นแสงสว่างทางที่จะปกป้องรักษาพระพุทธศาสนาเถรวาทในเมืองไทย ได้อย่างยั่งยืนนาน

 

 

กราบ กราบ กราบ เจ้าค่ะ !

 

 

 

 

ที่มา : สำนักข่าวทีนิวส์ : 8 กุมภาพันธ์ 2560

 

 

 

 

 

WWW.ALITTLEBUDDHA.COM WAT THAI LAS VEGAS 2920 MCLEOD DRIVE LAS VEGAS NEVADA 89121  U.S.A.  PHONE. 702-384-2264