กล้าไหม นายพัน !

 

 

 

อ้อยเปิดหน้า "ท้าคึกฤทธิ์" สาบาน

 

รับมุกไม่ไหว คนอะไรบอก อ้อยกอดอาตมาเอง

 

 

อา..! คงเป็นไปไม่ได้หรอกคุณอ้อยเอ๋ย จะท้าให้ผู้รู้พุทธวจนะระดับ "คึกฤทธ์" ไปสาบดสาบานนั้น มันเสียศักดิ์ศรี ไม่มีในพุทธวจน ส่วนเรื่องใครกอดใครก่อนนั้น มันก็พิสูจน์ยากอีก ตราบใดพยานหลักฐานไม่แน่นแบบคาหนังคาเขา ไม่มีทางที่อดีตนายทหารระดับนายพันจะยอมจำนน เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า เรื่องกะล่อนนั้น สิบพยาบาลก็สู้หนึ่งนายพันไม่ได้ เพราะเรียนกันคนละหลักสูตร พยาบาลเรียนหลักสูตรช่วยเหลือคน แต่นายพันนั้นเรียนหลักสูตรทำลายศัตรู ก็คิดดูสิ ปล้นพระไตรปิฎกของคณะสงฆ์ไทยไปตัดต่อขาย แถมตราหน้าว่าพวกแปลพระไตรปิฎกเป็นเดียรถีย์ อลัชชีคึกฤทธิ์ยังทำได้ แล้วนับประสาอะไรกะอีกแค่เปลี่ยนบทจาก "อ้อยถูกลวนลาม" เป็น "อ้อยกอดก่อน" สรุปว่า อาตมาถูกลวนลามยังไม่โวยวายเลย ฮา !

 

 

 

 

 

ขนาดมีบุคคลที่สามอยู่ด้วยและถ่ายรูปได้ ยังหวานระดับมดอายเลย

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา : เพจครูนัท หนอนพระไตรปิฎก  : 4 กุมภาพันธ์ 2560

 

 

 

 

 

WWW.ALITTLEBUDDHA.COM WAT THAI LAS VEGAS 2920 MCLEOD DRIVE LAS VEGAS NEVADA 89121  U.S.A.  PHONE. 702-384-2264