ช่วยน้ำท่วม

 

สมัชชาสงฆ์ไทยรับบริจาคช่วยภัยน้ำท่วมภาคใต้

 

 

 

 

 

สหภาพพระธรรมทูตไทยในทวีปยุโรปช่วยน้ำท่วม

 

 

 

 

อะลิตเติ้ลบุ๊ดด่ะ ดอทคอม รายงาน : 1 กุมภาพันธ์ 2560

 

 

 

 

 

WWW.ALITTLEBUDDHA.COM WAT THAI LAS VEGAS 2920 MCLEOD DRIVE LAS VEGAS NEVADA 89121  U.S.A.  PHONE. 702-384-2264