ผ่าน !

 

ครม. เห็นชอบแผนปฏิรูปพุทธ

รมการศาสนาออกหน้าผลักดันเป็นรูปธรรม !

 

 

อา..ตกรถไฟสายหวานเย็นอีกแล้วสิท่า สำหรับ "สำนักพุทธ" ของคุณพนม ศรศิลป์ ทีแรกก็เห็นว่า "เป็นเจ้าของเรื่อง" ซึ่งชงผ่านมหาเถรสมาคมเข้า ครม. แต่พอเรื่องผ่าน กลับกลายเป็นว่า ไปโผล่ที่กรมการศาสนาแทน มันก็แปลกแต่จริงอีกแล้วครับท่าน ของแบบนี้มันเหมือนไวใครไวมัน ใครเป็นมวยกว่าก็ได้ข่าวได้งานไป ที่มัวแต่ชักช้าก็ตกรถไฟไป อะไรก็ไม่รู้ !

 

 

 

 

 

 

 

พนม ศรศิลป์

 

ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

 

 

 

ครม.ไฟเขียวแผนอุปถัมภ์คุ้มครองศาสนา

 

ครม.เห็นชอบแผนการอุปถัมภ์คุ้มครองศาสนา 5 แนวทาง 6 ยุทธศาสตร์ ด้าน ศน. จะเร่งผลักดันการดำเนินงานร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และองค์กรศาสนา พร้อมรายงานผลให้ ครม. ทุก 3 เดือน   อังคารที่ 31 มกราคม 2560 เวลา 17.09 น.

 

วันนี้ (31 ม.ค. 60) นายมานัส ทารัตน์ใจ อธิบดีกรมการศาสนา (ศน.) เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบร่างแผนการอุปถัมภ์คุ้มครองศาสนาต่างๆ ภายใต้คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ 49/2559  ปีงบประมาณ 2560-2564 ซึ่งสาระสำคัญ ประกอบด้วย 5 แนวทาง 6 ยุทธศาสตร์ โดย 5 แนวทาง ได้แก่ 1.การส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา 2.การส่งเสริมและสนับสนุนการเผยแผ่หลักธรรมที่ถูกต้อง 3.การอุปถัมภ์และคุ้มครองศาสนา 4. การส่งเสริมความเข้าใจอันดีและความร่วมมือระหว่างศาสนา และ 5. การสร้างการรับรู้และความเข้าใจในกิจการศาสนา

อธิบดีกรมการศาสนา กล่าวอีกว่า สำหรับ 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 1.ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา 2.ส่งเสริมและสนับสนุนการเผยแผ่หลักธรรมที่ถูกต้อง 3.อุปถัมภ์ศาสนา4.คุ้มครองป้องกันการบ่อนทำลายศาสนา 5.การสร้างความเข้าใจอันดีและความร่วมมือระหว่างศาสนา และ6.การสร้างการรับรู้และความเข้าใจในกิจการศาสนา โดยจากนี้ไป ศน.จะร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ โดยเฉพาะสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และองค์กรศาสนา เร่งผลักดันและดำเนินงานโครงการและกิจกรรมให้เป็นไปตามแผนงานและยุทธศาสตร์ พร้อมทั้งจะรายงานผลการดำเนินการให้ ครม. ทราบทุก 3 เดือนด้วย

 

 

 

ที่มา : เดลินิวส์ : 1 กุมภาพันธ์ 2560

 

 

 

 

 

WWW.ALITTLEBUDDHA.COM WAT THAI LAS VEGAS 2920 MCLEOD DRIVE LAS VEGAS NEVADA 89121  U.S.A.  PHONE. 702-384-2264