สมเด็จวัดปากน้ำกลับวัด !

หลังเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลศิริราช

นานเกือบสองเดือน !

 

ข่าวจากเฟสบุ๊ควัดปากน้ำ รายงานว่า เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2560 ที่ผ่านมา สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ) เจ้าอาวาสวัดปากน้ำ กรรมการมหาเถรสมาคม และอดีตผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ได้เดินทางกลับสู่วัดปากน้ำแล้ว หลังจากเข้ารับการรักษาตัวนานเกือบสองเดือน ตั้งแต่ก่อนวันที่ 20 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ซึ่งการกลับวัดของสมเด็จวัดปากน้ำครั้งนี้ เป็นช่วงเทศกาลสงกรานต์ เชื่อว่าจะทำให้วัดปากน้ำคึกคักไปด้วยศิษยานุศิษย์บรรดาผู้ที่เคารพนับถือ เดินทางไปถวายสักการะอย่างมากมาย

 

 

 

 


 

 

 

 

ที่มา : เฟสบุ๊ควัดปากน้ำ : 10 เมษายน 2560

 

 

 

 

 

 

WWW.ALITTLEBUDDHA.COM WAT THAI LAS VEGAS 2920 MCLEOD DRIVE LAS VEGAS NEVADA 89121  U.S.A.  PHONE. 702-384-2264