หมดสิทธิ์เป็นคนจน !

รัฐบาลชี้แจง

พระ ชี  นักโทษ ไม่มีสิทธิ์ลงทะเบียนคนจน

อยากเป็นคนจนก็ให้สึกเสียก่อน แหมพูดดี !

 

อา..ฟังแล้วก็ "คันหู" สำหรับวลีที่ว่า "อยากเป็นคนจนก็ให้สึก" มันนึกๆ ดูว่าจะสึกออกไปทำไมให้จน ทั้งๆ ที่อยู่ในวัดก็มิได้รวยอยู่แล้ว "ถ้ารวยจะอยู่ทำไม สึกไปตั้งนานแล้ว" เจ้าคุณเสนาะเคยกล่าวเอาไว้เช่นนี้ อาจจะมียกเว้นก็แต่ "พระวัดพระธรรมกาย" ซึ่งสึกออกไปได้ไม่กี่ปีก็  "รวยล้นฟ้า" เพราะว่าหัดเล่นหุ้น-ลงทุนค้าขายจิวเวอรี่ตั้งแต่อยู่ในวัด เฮ้อ ! เรื่องไม่น่าเป็นเรื่องเล้ย ลงทะเบียนคนจนนี่ ขอลงทะเบียน "คนรวย" ได้หรือเปล่า ?

 

 

 

 

 

 

คลังเผย พระสงฆ์-แม่ชี-นักโทษ หมดสิทธิ์ลงทะเบียนคนจน อนุโลมคนแก่ใช้บัตรประชาชนแบบเก่า

 

 

นายพรชัย ฐีระเวช ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง(สศค.) เปิดเผยว่า โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี 2560 กำหนดให้ใช้บัตรสมาร์การ์ดในการลงทะเบียน เพื่อที่จะสามารถดึงรูปในบัตรมาทำเป็นบัตรสวัสดิการ เพื่อใช้ลดภาระค่าสาธารณูปโภคพื้นฐาน เช่น ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโดยสาร เป็นต้น แต่สำหรับผู้สูงอายุใช้บัตรประชาชนแบบเก่า สามารถลงทะเบียนได้ อย่างไรก็ตามขณะนี้กระทรวงการคลังกำลังหารือกับกระทรวงมหาดไทย เนื่องจากการบัตรสวัสดิการต้องมีรูป เป็นการใช้รูปจากบัตรประชาชนในการทำบัตร ดังนั้นต้องมีการอนุญาตจากเจ้าของบัตรประชาชน และกระทรวงมหาดไทยในการนำรูปมาใช้ด้วย

 

"เท่าที่หารือกับกระทรวงมหาดไทย หากผู้สูงอายุใช้บัตรประชาชนตลอดชีวิต เป็นแบบเก่า ต้องการทำบัตรใหม่ เพื่อมาลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐปี 2560 สามารถทำได้กระทรวงมหาดไทย พร้อมอำนวยความสะดวกให้" นายพรชัย กล่าว

 

แหล่งข่าวกล่าวกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า สำหรับกรณีการลงทะเบียนพระสงฆ์ แม่ชี และนักโทษนั้น ไม่สามารถลงทะเบียนได้ เพราะไม่เข้าข่าย โดยขอชี้แจงว่า การลงทะเบียนดังกล่าว มีวัตถุประสงค์ในการยกระดับการจัดสวัสดิการสังคม และความช่วยเหลือภาครัฐ โดยเป็นโครงการช่วยลดภาระสาธารณูปโภคพื้นฐานลดลง โดยเป็นการมุ่งให้ความช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยที่ว่างงานหรือประกอบการชีพมีรายได้ไม่เกิน 1 แสนบาทในปี 2559 ซึ่งพระสงฆ์และแม่ชีเป็นบุคคลที่มีสถานะถึงพร้อมด้วยปัจจัย 4 อันเป็นปัจจัยพื้นฐานในการดำรงชีพโดยไม่ต้องประกอบสัมมนาอาชีพ จึงไม่เข้าเกณฑ์ในการหาเลี้ยงชีพเหมือนบุคคลทั่วไป ที่ต้องทำงานเพื่อนำเงินมาจ่าย ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่ารถโดยสารสาธารณะ อีกทั้งพระสงฆ์แม่ชีอยู่ในสถานะที่ไม่จำเป็นต้องถือครองหรือสะสมทรัพย์สมบัติอันได้แก่ เงินฝาก สลากออมทรัพย์ พันธบัตร และที่ดิน

 

แหล่งข่าวกล่าวต่อว่า กรณีผู้ต้องโทษในเรือนจำทัณฑสถานนั้น ระหว่างต้องโทษอยู่นั้นได้รับสวัสดิการจากเรือนจำทัณฑสถานอยู่แล้ว เช่นอาหาร 3 มื้อ การรักษาพยาบาล ส่งเสริมการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงไม่เข้าข่ายที่ต้องได้รับความช่วยเหลือ อย่างไรก็ตาม หากนักโทษ พ้นโทษ หรือแม่ชี พระสงฆ์ ลาสิขาบทก่อนปิดโครงการ 15 พฤษภาคม ก็สามารถมาลงทะเบียนได้

 

 

 

ข่าว : มติชน : 7 เมษายน 2560

 

 

 

 

 

 

WWW.ALITTLEBUDDHA.COM WAT THAI LAS VEGAS 2920 MCLEOD DRIVE LAS VEGAS NEVADA 89121  U.S.A.  PHONE. 702-384-2264