สวดรัฐธรรมนูญ !

พศ.ขอให้พระสงฆ์ทั่วประเทศตีระฆังย่ำฆ้อง

เพิ่มความขลังให้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่

 

 

 

 

 

 

อา..ก็ไม่ทราบว่า ในอดีตที่ผ่านมา เคยมีประเพณี "สวดมนต์รับรัฐธรรมนูญ" หรือไม่ และถ้ามีการสวดรับ ต้องถามกลับด้วยว่า ในวันทำปฏิวัติรัฐประหาร "ล้มล้าง" รัฐธรรมนูญนั้น มีการสวดมาติกา-บังสุกุลด้วยหรือไม่ เพราะถ้ามีสวดรับ ก็น่าจะมี "สวดส่ง" ด้วย ถึงจะสอดคล้องต้องกัน

 

 

มองอีกมุมหนึ่ง มันเหมือนกับการสร้าง "ความศักดิ์สิทธิ์" ให้แก่รัฐธรรมนูญ ซึ่งบางมาตราพระสงฆ์ไทยก็ไม่เห็นด้วยอีกต่างหาก หากแต่ว่า "ความศักดิ์สิทธิ์" ที่ว่านั้น คงมิได้หมายถึง "ความศักดิ์สิทธิ์" ที่อยู่ในวัตถุมงคลหรือเครื่องรางของขลัง ที่พระสงฆ์ท่านปลุกเสกให้แก่ญาติโยมเอาไว้คุ้มครองป้องกันตัว เพราะนั่นเป็น "ความเชื่อ" ส่วนบุคคล แต่การสวดรัฐธรรมนูญครั้งนี้ ถือว่าเป็นกรณีพิเศษ ที่สร้างความศักดิ์สิทธิ์ให้แก่ "คนทุกคน" ที่อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พูดไปก็น่าภูมิใจที่พระไทยเรามีส่วน "สร้างความศักดิ์สิทธิ์" ให้แก่รัฐธรรมนูญ ถึงแม้ในตอนร่างนั้น เขาจะไม่ให้พระสงฆ์มีส่วนร่วมด้วยก็ตาม เป็นห่วงก็แต่ในอนาคต ถ้าหากมีใครคิดทำปฏิวัติล้มล้างรัฐธรรมนูญอีก เมื่อนั้น ความศักดิ์สิทธิ์ก็คงอันตรธาน เหรียญมี 2 ด้านเสมอ ! 

 

 

 

 

 

 

พศ.แจ้งวัดทั่วประเทศจัดพิธีสงฆ์เจริญชัยมงคล-ย่ำ กลอง ระฆัง วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญ 6 เม.ย. 60

 

เมื่อวันที่ 4 เมษายน พ.ต.ท.พงศ์พร พราหรมณ์เสน่ห์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) เปิดเผยว่า ได้ทำหนังสือด่วนที่สุด พศ 0006/03351-03352 เรื่องพระราชพิธีประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 ถึงเจ้าคณะจังหวัดทุกจังหวัด และผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด (พศจ.) ทุกจังหวัด ใจความว่า ด้วยสำนักพระราชวัง ได้มีหนังสือที่ พว 0009/8405 ลงวันที่ 3 เมษายน แจ้งว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้กำหนดการพระราชพิธีประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 ในวันที่ 6 เมษายน และสำนักพระราชวังได้ขอให้ พศ. แจ้งเจ้าอาวาสวัดต่างๆ ทั่วราชอาณาจักร จัดพิธีสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถาถวายพระพร และให้ทุกวัดย่ำ กลอง ระฆัง พร้อมกันทั่วราชอาณาจักร พศ.พิจารณาแล้ว เห็นควรให้ พศจ. ประสานเจ้าคณะจังหวัด (มหานิกายและธรรมยุต) เพื่อแจ้งวัดในเขตปกครองทุกวัด จัดพิธีสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถาถวายพระพร และย่ำ กลอง ระฆัง พร้อมกัน

 

 

ข่าว : มติชน : 5 เมษายน 2560

 

 

 

 

 

 

WWW.ALITTLEBUDDHA.COM WAT THAI LAS VEGAS 2920 MCLEOD DRIVE LAS VEGAS NEVADA 89121  U.S.A.  PHONE. 702-384-2264