ข่าวสารจากทั่วโลก อะลิตเติ้ล บุ๊ดด่ะ ดอทคอม พร้อมนำเสนอแด่แฟนๆ ทุกท่าน ด้วยความยินดีที่ท่านให้เกียรติมาเยือน

 

 

    

ปลุกผีภาษาบาลี

หลังจากไม่มีใครใช้พูดมาหลายพันปี

แต่..กำลังจะมีสัมมนาเป็นภาษาบาลี

1-3 ตุลาคม ศกนี้ ที่ > มมร.

 

 

ไม่เอาแบบพระไทยในอเมริกาหรือฮะ

ที่นี่เราใช้ภาษา "ทปล.-ไทยปนลาว"

รับรองว่าแซ่บยิ่งกว่าแซ่บ !

 


 


 

 

สัมมนาภาษาบาลี

 

บาลีเป็นภาษาที่ตายแล้ว นักศึกษาภาษาบาลีท่องจำกันอยู่อย่างนี้มานานหลายร้อยปีแล้ว นับตั้งแต่มีภาษาบาลีสอนในเมืองไทยเลยก็ว่าได้ หมายถึงว่า ไม่เคยมีใครใช้ภาษาบาลีในการพูด อ่าน เขียน ในกิจวัตรประจำวันเลย แม้แต่มหาเปรียญก็ไม่เคย

แต่สำหรับปีนี้มีข่าวใหม่ว่า ทางมหาวิทยาลัยสงฆ์ มมร. ประกาศจะจัดสัมมนา โดยให้ผู้ที่เข้าสัมมนาจะต้อง "พูดภาษาบาลี" งานนี้จึงถือเป็นครั้งแรกของโลกด้วย

แต่การสัมมนาด้วยภาษาบาลีครั้งนี้จะมีผลดีดังหวังหรือไม่ก็ไม่แน่ใจ เพราะนอกจากผู้ทรงคุณวุฒิที่จะเข้าสัมมนานั้นจะไม่เคยใช้ภาษาบาลีในชีวิตประจำวันแล้ว หากนำภาษาบาลีมาพูดในวงสัมมนาแบบว่าสไตล์ใครสไตล์มัน นอกจากจะทำให้การการสื่อสารระหว่างผู้พูดกับผู้ฟังไม่ได้ผลแล้ว ก็ยังอาจจะเป็นการนำเอาภาษาบาลีมาพูดในสำนวนใหม่ ถ้าไม่ส่งเสริมก็อาจจะซ้ำเติมภาษาบาลีให้วิปริตผิดไปจากเดิม หรืออย่างเช่น การออกเสียงภาษาบาลีของคณะสงฆ์ไทยระหว่างค่ายมหานิกายกับค่ายธรรมยุตนั้นก็ต่างกันไกล เช่น

 

อักษร มหานิกายออกเสียง ธรรมยุตออกเสียง
คะ ก๊ะ
ชะ จ๊ะ
พะ บะ
ทะ ดะ

   

ขนาดไปสวดมนต์ด้วยกัน งานไหนงานนั้น ถ้าธรรมยุตนั่งคู่กับมหานิกายแล้วเป็นวงแตกทุกครั้งไป เพราะการออกเสียงภาษาบาลีไม่เหมือนกันนี่แหละ

 

แถมครั้งนี้ยังมีการนิมนต์/เชิญ ผู้รู้ภาษาบาลีจากต่างประเทศ มาพูดภาษาบาลีแข่งกันอีก ก็ยิ่งทำให้งานสัมมนาครั้งนี้มีสีสันต์ที่สุด ใครพลาดโอกาสทองแล้ว ไม่รู้ว่าเกิดมาอีกสักกี่ชาติจึงจะพบโอกาสทองเช่นนี้

 

นั่นยังแค่ผู้พูดนะ ถ้าลองไปนั่งเป็นผู้ฟังดูมั่ง คนที่ไม่เคยฟังภาษาบาลีมาก่อนเลยในชีวิตนั้น ก็คงจะตื่นตาตื่นใจ แต่ไม่เข้าใจ ซึ่งการตื่นตาตื่นใจนี้จะตื่นได้ไม่กี่นาทีเท่านั้น เพราะถ้าไม่เข้าใจแล้ว ไม่เกินห้านาทีก็จะหมดความสนใจ เข้าในสำนวน สีซอให้ควายฟัง ยิ่งเอาคนที่ไม่เข้าขากันมาพูด ก็ยิ่งจะพูดขัดกัน เหมือนเอาแขกหนึ่ง จีนหนึ่ง ไทยหนึ่ง มานั่งเถียงกัน คงหน้าดำหน้าแดง

 

การจัดสัมมนาโดยการใช้ภาษาบาลีเป็นสื่อของ มมร. ในครั้งนี้ จึงมีคำถามว่า จัดเพื่อโก้ หรือว่าหวังผลในทางวิชาการกันแน่ มันจะได้อะไรถ้าไม่เกิดความเข้าใจ แค่ มจร. จัดประชุมพุทธศาสนาอินเตอร์ โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อก็ยังล้มระเนระนาด แล้วนี่จัดสัมมนาโดยใช้ภาษาบาลี จะมิยิ่งกว่าดอกหรือ ?

 

 

มมร.จัดสัมมนาอินเตอร์ 3 ภาษา

บาลี - ไทย - อังกฤษ

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระสังฆราช

 

 

เมื่อวันที่ 23 กันยายน พระเทพปริยัติวิมล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย (มมร.) เปิดเผยว่า ในวโรกาสที่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงเจริญพระชันษา 96 ปี ครบ 8 รอบในวันที่ 3 ตุลาคมนี้

 

ในส่วนของ มมร. ทางวัดบวรนิเวศวิหารได้มอบหมายให้ดำเนินการจัดประชุมวิชาการพระพุทธศาสนานานาชาติเทิดพระเกียรติ งานฉลองพระชันษา 96 ปี สมเด็จพระสังฆราช หัวข้อ พระพุทธศาสนาในศตวรรษใหม่ ระหว่างวันที่ 1-3 ตุลาคมนี้ ณ ห้องประชุม มมร. โดยแบ่งหัวข้อการประชุมออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่

 

1. พระพุทธศาสนาในศตวรรษใหม่ (ภาคภาษาบาลี)

2. Buddhism in the New Century (ภาคภาษาอังกฤษ) และ

3. พระพุทธศาสนาในศตวรรษใหม่ (ภาคภาษาไทย)

 

ทั้งนี้การประชุมวิชาการครั้งนี้จะมีนักวิชาการทางพระพุทธศาสนาจากประเทศต่างๆ กว่า1, 000 รูป/คน จาก 8 ประเทศเข้าร่วม อาทิ ศ.พระกุมารภิวังสะ อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาเถรวาทนานาชาติ ITMBU เมียนมาร์ ศ.ริจชาร์ด กอมบริดจ์ อดีตประธานสมาคมบาลีปกรณ์และผู้ก่อตั้งศูนย์พุทธศาสน์ศึกษาออกซ์ฟอร์ด สหราชอาณาจักร พระญาณสมิลังการะ มหาวิทยาลัยเกลาเนีย ประเทศศรีลังกา และ ดร.เจนี่ เควก วิทยาลัยพระพุทธศาสนาและบาลี ประเทศสิงคโปร์

พระเทพปริยัติวิมล กล่าวว่า การประชุมวิชาการครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกของประเทศไทยที่มีการใช้ภาษาบาลีในการประชุม ทั้งนี้เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระสังฆราช และเป็นโอกาสดีที่จะให้นักวิชาการทางพระพุทธศาสนาแต่ละประเทศได้พบปะและแลกเปลี่ยนความรู้เรื่องพระพุทธศาสนา นอกจากนี้เพื่อให้นานาชาติได้รู้จักพระประวัติ พระเกียรติคุณของพระองค์มากขึ้น ที่สำคัญต้องการให้พะสงฆ์และนักวิชาการเข้าใจทิศทางของพระพุทธศาสนาในยุคปัจจุบันและสู่ศตวรรษใหม่

นอกจากนี้ มมร. ยังได้จัดพิมพ์หนังสือ 2 เล่มคือ พระของประชาชน สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก จำนวน 5, 000 เล่ม และ พระผู้เจริญพร้อม 7,000 เล่ม เพื่อเผยแพร่พระประวัติ พระศาสนา พระเกียรติคุณ และพระจริยาวัตรของพระองค์ โดยจะแจกไปตามห้องสมุดสถานศึกษา ห้องสมุดสถาบันสงฆ์ ห้องสมุดหน่วยงาน ทั่วประเทศให้เด็กและเยาวชนได้ศึกษาด้วย

 

 

ข่าว : สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
2
6 กันยายน 2552

 

 

 

 

 

 

 

E-Mail ถึง บก.
peesang2003@hotmail.com

www.alittlebuddha.com วัดไทย ลาสเวกัส 2920 McLeod Dr. Las Vegas Nevada 89121 USA (702) 384-2264