ข่าวสารจากทั่วโลก อะลิตเติ้ล บุ๊ดด่ะ ดอทคอม พร้อมนำเสนอแด่แฟนๆ ทุกท่าน ด้วยความยินดีที่ท่านให้เกียรติมาเยือน

 

    

สมเด็จพระญาณวโรดมมรณภาพ

สิริอายุ 93 ปี

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เสด็จถวายน้ำสรงศพ

 

 

สมเด็จพระญาณวโรดม
วัดเทพศิรินทราวาส กรุงเทพมหานคร

 

ด้วย สมเด็จพระญาณวโรดม เจ้าอาวาสวัดเทพศิรินทราวาส กรรมการมหาเถรสมาคม ได้ถึงมรณภาพ เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2552 ณ โรงพยาบาลบำรุงราษฏร์ โดย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน พระราชทานน้ำหลวงสรงศพ

พร้อมด้วย นางจุฬารัตน์ บุณยากร ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ นายนพรัตน์ เบญจวัฒนานันท์ รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และคณะผู้บริหารสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ข้าราชการ ประชาชนทั่วไป ได้ร่วมในพิธีดังกล่าว ณ ศาลากวีนิรมิต (ศาลากลางน้ำ) วัดเทพศิรินทราวาส ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2552 เวลา 17.00

 

 

 

ข่าว : สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
19
พฤศจิกายน 2552

 

 

 

 

 

 

E-Mail ถึง บก.
peesang2003@hotmail.com

www.alittlebuddha.com วัดไทย ลาสเวกัส 2920 McLeod Dr. Las Vegas Nevada 89121 USA (702) 384-2264