ข่าวสารจากทั่วโลก อะลิตเติ้ล บุ๊ดด่ะ ดอทคอม พร้อมนำเสนอแด่แฟนๆ ทุกท่าน ด้วยความยินดีที่ท่านให้เกียรติมาเยือน

 

    

ไม่สำคัญ - ไร้ประโยชน์

สร้างความแตกแยก - ริดรอนสิทธิ

ความเห็น "Negative" กมธ.ศาสนา

ต่อ---พระพุทธศาสนา

ถ้าจะเป็น "ศาสนาประจำชาติ"

 

 

กมธ.ศาสนาฯระบุ ไม่เห็นประโยชน์ในการบัญญัติพุทธเป็นศาสนาประจำชาติ จะสร้างความแตกแยก ลิดรอนสิทธิเสรีภาพ แต่เห็นด้วยตัด มาตรา100 (1) ...


วานนี้ (27 พ.ค.) นางตรึงใจ บูรณสมภพ ส.ว.สรรหา ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะ วัฒนธรรม วุฒิสภา กล่าวถึงกรณีเครือข่ายองค์กรชาวพุทธ นำโดยศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยออกมาเรียกร้องและยื่นหนังสือ ต่อนายดิเรก ถึงฝั่ง ส.ว.นนทบุรี ในฐานะประธานคณะกรรมการสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูปการเมืองและศึกษาการแก้ไข รัฐธรรมนูญ เพื่อขอให้บรรจุพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติว่า คณะกรรมาธิการศาสนาฯ ทุกคนไม่เห็นด้วย เพราะตนมองว่าไม่ใช่เรื่องสำคัญและไม่เห็นประโยชน์ที่ต้องบรรจุศาสนาพุทธ เป็นศาสนาประจำชาติ การทำเช่นนี้จะเป็นการสร้างความแตกแยกศาสนาและเป็นการลิดรอนสิทธิ เสรีภาพของประชาชนที่นับถือศาสนาอื่น

ทั้งนี้ นางตรึงใจ กล่าวด้วยว่า หากทุกคนปฏิบัติตามคำสั่งสอนของศาสนาที่ตนเองนับถืออย่างเคร่งครัด จะสามารถช่วยกันสืบทอดศาสนาและเป็นคนดีได้ โดยไม่ต้องคำนึงว่าจะเป็นศาสนาประจำชาติหรือไม่ ส่วนกรณีที่เสนอให้ตัดมาตรา 100 (1) ตนเห็นด้วยที่จะตัดออกจากรัฐธรรมนูญ เพราะเห็นว่าเป็นการลิดรอนสิทธิ

 

ข่าว : ข่าวสด
29 พฤษภาคม 2552

 

 

 

 

 

 

 

E-Mail ถึง บก.
peesang2003@hotmail.com

www.alittlebuddha.com วัดไทย ลาสเวกัส 2920 McLeod Dr. Las Vegas Nevada 89121 USA (702) 384-2264