ข่าวสารจากทั่วโลก อะลิตเติ้ล บุ๊ดด่ะ ดอทคอม พร้อมนำเสนอแด่แฟนๆ ทุกท่าน ด้วยความยินดีที่ท่านให้เกียรติมาเยือน

 

    

ตั้ง..พระศาสนโสภณ

เป็น..เจ้าอาวาสวัดราชบพิธ

เตรียมตัวขึ้น "สมเด็จ" ปลายปีนี้

 

 

พระศาสนโสภณ (อัมพร อมฺพโร ป.ธ.6)
ว่าที่สมเด็จพระราชาคณะองค์ใหม่ใน
สายธรรมยุต

 

ว่าแต่ตำแหน่งเจ้าอาวาส วัดหลวงพ่อโสธรกับวัดมกุฏกษัตริยาราม เมื่อไหร่จะตั้งฮะ เจ้าอาวาสตาย เอ๊ย มรณภาพไปหลายปีดีดักแล้ว มีแต่รักษาการกับรักษาการ หรือว่าคณะสงฆ์ไทยไร้ศาสนทายาทแล้ว

 

จากผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เป็นเจ้าอาวาสวัดราชบพิธฯ แทนสมเด็จพระพุทธปาพจนบดี ที่ได้ถึงมรณภาพไปเมื่อวันที่ 19 ก.ค. 2551.. 

วานนี้ (20 พ.ค.) นายอำนาจ บัวศิริ ผู้อำนวยการสำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) กล่าวว่า ที่ประชุมมหาเถรฯ ได้มีมติเห็นชอบแต่งตั้ง พระศาสนโสภณ กรรมการมหาเถรฯ ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 14-15 (ธรรมยุต) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เป็นเจ้าอาวาสวัดราชบพิธฯ แทนสมเด็จพระพุทธปาพจนบดี ที่ได้ถึงมรณภาพไปเมื่อวันที่ 19 ก.ค. 2551  

นอกจากนี้มหาเถรฯ ยังมีมติเห็นชอบแต่งตั้งพระสังฆาธิการในจังหวัดต่างๆ ด้วยดังนี้

พระครูสีลาภิรัต วัดธุดงคนิมิต (ธรรมยุต) จ.กาญจนบุรี เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบล จ.กาญจนบุรี

พระเทพบัณฑิต วัดจันทรสามัคคี (ธรรมยุต) จ.หนองคาย เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะ จ.หนองคาย

พระราชศีลสังวร วัดมัชฌิมมาวาส (ธรรมยุต) จ.สงขลา เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะ จ.สงขลา-สตูล

พระเทพมงคลสุธี วัดพุทธมงคลนิมิต (ธรรมยุต) จ.นครสวรรค์ เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 4-5-6-7 (ธรรมยุต)  

พระธรรมวราลังการ วัดเพชรวราราม (ธรรมยุต) จ.เพชรบูรณ์ เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 4-5-6-7 (ธรรมยุต)

พระเทพวราลังการ วัดพระศรีมหาธาตุ (ธรรมยุต) กทม. เป็นรองเจ้าคณะภาค 11 (ธรรมยุต)

พระธรรมวราภรณ์ วัดราชบพิธฯ (ธรรมยุต) กทม. เป็นเจ้าอาวาสวัดเครือวัลย์ กทม. แทนพระธรรมดิลกที่มรณภาพไป

พระครูสุนทรวชิรคุณ วัดพลับพลาชัย จ.เพชรบุรี เป็นรองเจ้าคณะ จ.เพชรบุรี

 

 

ข่าว : ไทยรัฐ
21 พฤษภาคม 2552

 

 

 

 

 

 

E-Mail ถึง บก.
peesang2003@hotmail.com

www.alittlebuddha.com วัดไทย ลาสเวกัส 2920 McLeod Dr. Las Vegas Nevada 89121 USA (702) 384-2264