ข่าวสารจากทั่วโลก อะลิตเติ้ลบุ๊ดด่ะ ดอทคอม นำเสนอแด่ทุกท่าน ด้วยความยินดีที่ท่านให้เกียรติมาเยือน

 

    

มัดมือชก !

พรรคประชาธิปัตย์ยัดไส้

เสนอกฎหมายปกครองคณะสงฆ์

ให้นายอำเภอเสนอสึกพระได้

 

 

 

แรกๆ ก็บอกว่า "ขอให้นำกลับไปรวมร่างให้เป็นอันเดียวกันก่อน จะได้พิจารณาผ่าน ครม. อย่างง่ายๆ" แต่วันนี้ปูดออกมาแล้วว่า พรรคประชาธิปัตย์กำลังทำอะไร ?

 

โฆษกมส.แฉ ส.ส.ปชป. แอบเสนอแก้ไขกฎหมายคระสงฆ์เพิ่มอำนาจให้นายอำเภอ-ผอ.เขต สึกพระได้ มหาเถรสมาคมออกโรงต้านเต็มที่ ตั้งคณะกรรมการติดตามเรื่องอย่างใกล้ชิด จวกไม่หารือคณะสงฆ์ ทั้งที่เป็นเรื่องที่กระทบโดยตรง

 เมื่อเวลา 14.00น. วันที่ 20 มี.ค. ที่ห้องประชุมสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ พุทธมณฑล จ.นครปฐม มีการประชุมมหาเถรสมาคม (มส.) โดยภายหลังการประชุม นายอำนาจ บัวศิริ ผอ.สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) กล่าวว่า ในระหว่างการประชุม พระธรรมกิตติเมธี โฆษกมหาเถรสมาคม ได้นำร่างแก้ไข พ.ร.บ.คณะสงฆ์ (ฉบับที่...) พ.ศ... ที่ ส.ส. พรรคประชาธิปัตย์ พร้อมคณะอีก 24 คน เตรียมที่จะเสนอเข้าสู่การประชุมสภาผู้แทนราษฎร

พระธรรมกิตติเมธี ชี้แจงในที่ประชุมว่า ในร่างแก้ไข พ.ร.บ. ดังกล่าว อาจจะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของพระพุทธศาสนา จึงต้องการให้ มส.ได้ร่วมกันพิจารณา และศึกษาข้อดี ข้อบกพร่องของร่างแก้ไข พ.ร.บ.คณะสงฆ์ โดย มส. มีมติแต่งตั้งพระพรหมเวที พระธรรมกิตติเมธี และพระธรรมวรเมธี เป็นคณะกรรมการติดตามเรื่องดังกล่าวอย่างใกล้ชิด

ด้าน พระธรรมกิตติเมธี กล่าวว่า มีคนนำร่าง พ.ร.บ. ดังกล่าวมาให้ และยอมรับว่า มส. ยังไม่รู้เรื่อง ส.ส. ที่เสนอร่าง พ.ร.บ. นี้ก็ทำโดยที่ไม่นำมาหารือที่ประชุม มส. ทั้งที่เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับคณะสงฆ์ ซึ่งในร่างแก้ไข พ.ร.บ.คณะสงฆ์ฉบับนี้ มีรายละเอียดการแก้ไขแค่มาตราเดียว แต่จะกระทบต่อคณะสงฆ์อย่างมาก โดยเฉพาะการแก้ไข มาตรา 29 ซึ่งเพิ่มอำนาจให้นายอำเภอหรือผู้อำนวยการเขตสามารถเสนอสึกพระได้ หากบางพื้นที่นายอำเภอหรือผู้อำนวยการเขตไม่ชอบพระ ก็จะสามารถมีอำนาจเสนอสึกพระได้ทันที

ทั้งที่พระรูปนั้นอาจจะไม่มีความผิดก็ได้ เป็นเรื่องที่น่าห่วง เพราะแค่ พ.ร.บ.คณะสงฆ์ฉบับเดิม ก็ให้อำนาจเจ้าพนักงานสอบสวนและพนักงานอัยการ สามารถดำเนินการให้พระภิกษุที่ต้องหาว่ากระทำความผิดอาญาสละสมณเพศได้อยู่แล้ว เป็นสิ่งที่คณะสงฆ์ก็ไม่เห็นด้วยอยู่แล้ว แต่กลับมาแก้ไขและเพิ่มอำนาจให้แก่นายอำเภออีก

พระธรรมกิตติเมธีกล่าวอีกว่า สำหรับแนวทางในการดำเนินการแก้ไขนั้น สมเด็จพระพุฒาจารย์ ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ได้ย้ำในที่ประชุมว่า ให้ดำเนินการตามหลักกฎหมายแผ่นดิน พระวินัย และจารีตพร้อมทั้งยังกล่าวถึง พ.ร.บ.ลักษณะการปกครองสงฆ์ ร.ศ.121 ที่มีข้อความ 45 มาตรา กำหนดอำนาจหน้าที่การปกครอง การแต่งตั้งบุคคลดำรงตำแหน่ง การถอดถอน การบำรุงรักษา การอบรมสั่งสอนกุลบุตร ตลอดจนการเผยแผ่พระศาสนา ที่สำคัญคือเป็นการกำหนดให้คณะสงฆ์ปกครองกันเอง โดยมีตำแหน่งหน้าที่ลดหลั่นกันจากสูงไปต่ำ ครอบคลุมทั่วสังฆมณฑล พ้นจากการปกครองของฆราวาสกรมสังฆการี

 

ข่าว : คมชัดลึก
21 มีนาคม 2552

 

 

 

 

 

 

E-Mail ถึง บก.
peesang2003@hotmail.com

www.alittlebuddha.com วัดไทย ลาสเวกัส 2920 McLeod Dr. Las Vegas Nevada 89121 USA (702) 384-2264