ข่าวสารจากทั่วโลก อะลิตเติ้ล บุ๊ดด่ะ ดอทคอม พร้อมนำเสนอแด่แฟนๆ ทุกท่าน ด้วยความยินดีที่ท่านให้เกียรติมาเยือน

 

    

ผลสอบบาลีปี 2552 อย่างเป็นทางการ

 

 

 

 

ประโยค ป.ธ.7

สอบได้ทั้งสิ้น 160 รูป/องค์

 

  

 

ประโยค ป.ธ.8

สอบได้ทั้งสิ้น 100 รูป/องค์

 

  

 

ประโยค ป.ธ.9

สอบได้ทั้งสิ้น 40 รูป/องค์

  

 

อะลิตเติ้ลบุ๊ดด่ะ ดอทคอม รายงาน
20 มีนาคม 2552

 

 

 

 

 

E-Mail ถึง บก.
peesang2003@hotmail.com

www.alittlebuddha.com วัดไทย ลาสเวกัส 2920 McLeod Dr. Las Vegas Nevada 89121 USA (702) 384-2264