ข่าวสารจากทั่วโลก อะลิตเติ้ล บุ๊ดด่ะ ดอทคอม พร้อมนำเสนอแด่แฟนๆ ทุกท่าน ด้วยความยินดีที่ท่านให้เกียรติมาเยือน

 

    

พระธรรมทูตเจอด่านหิน

อิมมิเกรชั่นตั้งกฎใหม่ก่อนให้วีซ่า

 

 

 

 

USCIS Publishes Final Rule for Religious Worker Visa Classifications
 

โดย เอเดรียน เมดเวย์   ทนายความผู้เชี่ยวชาญด้านอิมมิเกรชั่น

แปลและเรียบเรียงโดย วรลักษณ์ โลหะบำรุงกุล ผู้ช่วยทนายความไทย

 

 

            ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2008 หน่วยงานอิมมิเกรชั่นได้ประกาศการทบทวนกฎการออกวีซ่าศาสนา R-1ให้แก่คนเข้าเมืองประเภทพิเศษนี้ใหม่ โดยกฎใหม่นี้จะสร้างความมั่นใจให้กับระบบอิมมิเกรชั่นมากขึ้นว่าโปรแกรมสำหรับคนเข้าเมืองประเภทนี้จะลดการปลอมแปลงการขอวีซ่าศาสนา โดยเนื้อหาของกฎดังกล่าวนั้นมีการเพิ่มการตรวจสอบ การประเมินผล การพิสูจน์ว่าถูกต้อง ให้แก่นายจ้างหรือผู้ที่ยื่นเรื่องให้แก่ทางบุคคลเข้าเมืองทางด้านศาสนาในประเทศอเมริกา ทั้งนี้เพื่อเป็นการช่วยลดการปลอมแปลง หรือหลอกลวงเกี่ยวกับวีซ่าประเภทนี้นั่นเอง

 

           กฎดังกล่าวที่ออกมานี้เพื่อปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพของหน่วยงานความมั่นคงของประเทศ (Department of Homeland Security) เพื่อที่จะทำการตรวจสอบและหาข้อผิดสำหรับผู้ที่ปลอมแปลงหรือหลอกลวงเกี่ยวกับระบบวีซ่าประเภทศาสนา ก่อนหน้านี้บุคคลที่เป็นนักบวช หรือผู้ที่เกี่ยวข้องใดๆกับทางศาสนานี้สามารถขอวีซ่า R-1 ที่สถานทูตในประเทศก่อนเดินทางเข้ามาในประเทศสหรัฐโดยปราศจากการตรวจสอบใดๆ อย่างเช่นไม่มีเอกสารการเสนองานจากทางอเมริกาแก่ผู้เดินทางเข้าเมืองดังกล่าว แต่ในกฎข้อใหม่นี้จำเป็นจะต้องมีการยื่นเรื่องจากทางนายจ้างที่อเมริกาในการขอทำเรื่อง R-1จากอิมเมเกรชั่นที่นี้เสียก่อน แล้วเรื่องก็ต้องผ่านการเห็นชอบ บุคคลต่างด้าวที่จะทำการขอวีซ่าต้องถือเอกสารที่ผ่านการเห็นชอบนี้มาขอวีซ่ากับทางสถานทูตเพื่อจะขอทำเรื่องเดินทางเข้ามาประเทศอเมริกา

 

           ทั้งนี้ถ้าการตรวจสอบพบว่าไม่มีข้อมูลใดๆเกี่ยวกับทางนายจ้างหรือผู้ที่ยื่นเรื่องที่จะมีงานเกี่ยวกับศาสนาหรือหน้าที่ต่างๆในทางศาสนา ทางอิมเมเกรชั่นจะยกเลิกเคสดังกล่าวไป แต่อย่างไรก็ตามทางนายจ้างเองสามารถจะหาหลักฐานและข้อสรุปมาคัดค้านกับความเห็นดังกล่าวได้  กล่าวโดยสรุปแล้วก็คือ ณ.ปัจจุบันผู้ที่จะทำเรื่องขอมาประเทศสหรัฐในรูปแบบของนักบวช หรือผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับทางศาสนา จะต้องมีหนังสือที่ได้ผ่านการเห็นชอบจากทางอิมเมเกรชั่นในประเทศอเมริกาเสียก่อนที่จะเจ้าตัวจะไปขอวีซ่า R-1 ที่สถานทูตอเมริกาในประเทศของตน

 

          อย่างไรก็ตามกฎดังกล่าวนั้นได้ลดระยะเวลาของการเข้ามาประเทศ (Admission) จาก 3 ปีนั้นมาเป็น 30 เดือน ตรงนี้เพื่อเป็นการทำให้อิมเมเกรชั่นได้มีโอกาสพิจารณาว่าวีซ่าR-1ดังกล่าวควรต่อให้หรือไม่นั่นเอง

 

          เคสของผู้ที่ทำเรื่องที่ไม่ใช่นักบวชหรือบุคคลผู้ที่ไม่ได้เป็นผู้เผยแพร่ศาสนาและอยู่ในขั้นตอนการรอพักพิจารณาอยู่นั้นจะมีการพิจารณาเกิดขึ้นได้ตามกฏที่ออกมาใหม่นี้  และอาจะมีการขอข้อมูลหรือเอกสารเพิ่มเติมได้ แต่ข้อมูลเหล่านั้นจะต้องไม่เป็นข้อมูลที่ทางเจ้าหน้าที่มีแล้ว กล่าวคือต้องเป็นข้อมูลใหม่ที่จะนำมาเป็นหลักฐานเพิ่มนั่นเอง

 

ข่าว : ไทยทาวน์ ยูเอสเอ
18
มกราคม 2552


 

 

 

 

 

 

E-Mail ถึง บก.
peesang2003@hotmail.com

www.alittlebuddha.com วัดไทย ลาสเวกัส 2920 McLeod Dr. Las Vegas Nevada 89121 USA (702) 384-2264