ข่าวสารจากทั่วโลก อะลิตเติ้ล บุ๊ดด่ะ ดอทคอม พร้อมนำเสนอแด่แฟนๆ ทุกท่าน ด้วยความยินดีที่ท่านให้เกียรติมาเยือน

 

 

 

อุแว้ !

ที่แท้ "สมเด็จเกี่ยว" เป็นอุปัชฌาย์พระพรหมวํโส
อย่างนี้ก็ "สนิมเกิดแต่เนื้อ ในตน" สิฮะ !

 

"ใจเย็นๆ ลูกศิษย์ผมเอง..."

สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว)
ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช
มีชื่อปรากฏเป็นพระอุปัชฌาย์ของพระพรหมวํโส
ตัวการบวชภิกษุณีที่ออสเตรเลียในวันนี้
มิทราบว่าต้องลาออกจากอุปัชฌาย์ด้วยหรือเปล่าฮะ ?

 

อุปัชฌาย์ โยเย หรือ อุปัชฌาย์ โย เม ?

 

 


เปิดประวัติ เจ้าอาวาส "ฝรั่ง" วัดโพธิญาณ

ผู้หาญกล้าฝืนพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช บวช "ภิกษุณี"

 

จากกรณีคณะสงฆ์ วัดหนองป่าพง จ.อุบลราชธานี มีมติให้ถอดวัดโพธิญา ณ เมืองเพิร์ธ ประเทศออสเตรเลีย ออกจากการเป็นสาขาของวัด เนื่องจากคณะสงฆ์ของวัดที่มี พระวิสุทธิสังวรเถร (พระพรหมวังโส) เป็นเจ้าอาวาส ดำเนินการอุปสมบทให้กับภิกษุณีซึ่งเป็นการขัดกับระเบียบของคณะสงฆ์ฝ่ายเถรวาท

ทำให้นามของ พระวิสุทธิสังวรเถร (พระพรหมวังโส) เจ้าอาวาส เป็นที่สงสัยใคร่รู้ของผู้ที่ไม่อยู่แวดวงสงฆ์ว่า เหตุใด พระวิสุทธิสังวรเถร (พระพรหมวังโส) เจ้าอาวาสวัดไทย เชื้อสายผู้ดีอังกฤษนี้เป็นใครมาจากไหน

พระวิสุทธิสังวรเถร หรือพระอาจารย์พรหมวังโส  (Ven. Ajahn Brahmavamso) ท่านเป็นศิษย์พระโพธิญาณเถร (หลวงปู่ชา สุภัทโท วัดหนองป่าพง) โดยท่านเป็นชาวอังกฤษ-ออสเตรเลีย เดินทางจากประเทศออสเตรเลีย แล้วมาบวชกับ "หลวงปู่ชา"

ท่านอาจารย์พรหมวังโส เกิดที่กรุงลอนดอน เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ.2494 ท่านหันมานับถือพุทธศาสนาเมื่อ อายุ 16 ปี หลังจากที่ได้อ่านหนังสือธรรมะขณะที่ยังเป็นนักเรียนมัธยม ความสนใจในพระพุทธศานา และการทำสมาธิภาวนาเพิ่มพูนยิ่งขึ้น ขณะที่ท่านกำลังศึกษาวิชาฟิสิกส์ทฤษฎี มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์

หลังจากเรียนจบท่านได้ทำงานเป็นครู อยู่ 1 ปี ก่อนตัดสินใจเดินทางมาบวชที่ประเทศไทย ท่านบวชเมื่ออายุ 23 ปี ณ วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร โดยมี พระพรหมคุณาภรณ์ (ปัจจุบันคือ สมเด็จพระพุฒาจารย์) เป็นอุปัชฌาย์ จากนั้นท่านได้ไปสู่สำนักของหลวงปู่ชา สุภัทโท แห่งวัดหนองป่าพง อ.วารินชำราบ จ อุบลราชธานี มอบตัวเป็นศิษย์ศึกษาธรรมะ ทั้งธุดงควัตร และอบรมจิตใจในด้าน วิปัสสานาธุระ เป็นเวลา 9 ปี

ในปี 2526 ท่านได้รับอาราธนาให้ไปช่วยก่อตั้ง วัดป่าใกล้เมืองเพิร์ธ ทางตะวันตกของประเทศออสเตรเลีย ปัจจุบัน ท่านเป็นเจ้าอาวาสวัดป่าโพธิญาณ และประธานทางจิตวิญญาณของพุทธสมาคมแห่งออสเตรเลียตะวันตก และได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็น "พระราชาคณะ" มีนามว่า "พระอาจารย์พรหมวังโส" เมื่อ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2549


"ชวนม่วนชื่น" หรือ ชื่ออังกฤษว่า "The Opening the Door of Your Heart" หนังสือธรรมะบันเทิงเล่มหนึ่ง เป็นเรื่องเล่าที่พระอาจารย์พรหมวังโสได้ใช้เวลาสั่งสมประสบการณ์มากกว่า 30 ปี ที่ได้บวชเป็นพระในสายวัดป่านิกายเถรวาท เขียนเรื่องราวต่างๆ รวมทั้งนิทานสอนใจในพระพุทธศาสนา และการปฏิบัติภาวนาในต่างประเทศมาถ่ายทอดเป็นเรื่องเล่าผ่านหน้ากระดาษ


พระอาจารย์พรหมวังโส เกิดมาในครอบครัวยากจนมาก แต่ด้วยเป็นเด็กหัวดีเลยได้ทุนไปเรียนที่เคมบริดจ์ เป็นเส้นทางเริ่มต้นนับถือศาสนาพุทธจนกระทั่งบวชเป็นพระตลอดชีวิต โดยท่านกล่าวว่า เกิดจาก "ความผิดพลาด" ซึ่งเกิดจากเรื่องร้ายในชีวิตหลายๆ ครั้งการทำผิดพลาด กลับทำให้เกิดสิ่งดีๆ กับชีวิตแทน


"วันนั้นจะเดินไปซื้อหนังสือคณิตศาสตร์แต่เดินไปผิดชั้น ดันไปชั้นหนังสือของศาสนาเลยเอาทุกศาสนามาอ่าน และพบว่าพุทธศาสนาน่าสนใจมาก และตรงกับใจตั้งแต่บัดนั้นก็สนใจอย่างจริงจัง เข้าอบรมทำสมาธิตลอด"


อย่างไรก็ตาม ท่านเคยกล่าวถึงการเปลี่ยนตัวเองจากนักศึกษามาเป็นพระภิกษุสงฆ์ไม่ใช่เรื่องง่ายนัก ต้องสร้างความสมดุลระหว่างชีวิตภายในและหน้าที่อื่นๆ ภาระงานของพระจึงมีจำนวนมาก มิใช่เพียงการนั่งนอน อ่านหนังสือธรรมะไปวันๆ เหมือนที่หลายคนเข้าใจ โดยพระอาจารย์พรหมวังโสเชื่อว่า
ท่ามกลางความขัดแย้งที่เกิดขึ้นบนโลกนี้ พระพุทธศาสนาจะเปลี่ยนแปลงสิ่งเหล่านี้ได้ ด้วยการทำให้เกิดความไว้วางใจและการแบ่งปัน นอกจากนี้ ศาสนาพุทธในต่างประเทศยังเป็นที่ต้องการจะเรียนอย่างสูงในสหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย และยุโรป แต่ไม่มีพระเพียงพอ


กับข่าวการ "อุปสมบท" ให้กับภิกษุณี และมติถอดวัดโพธิญาณ เมืองเพิร์ธ ประเทศออสเตรเลีย ออกจากการเป็นสาขาของวัด คงต้องติดตามต่อไปว่าประเทศออสเตรเลียจะยังคงมีวัดไทยแห่งนี้ต่อไปอีกหรือไม่

 

 

ข่าว : มติชน
22 ธันวาคม 2552

 

 

 

 

 

 

E-Mail ถึง บก.
peesang2003@hotmail.com

www.alittlebuddha.com วัดไทย ลาสเวกัส 2920 McLeod Dr. Las Vegas Nevada 89121 USA (702) 384-2264