ข่าวสารจากทั่วโลก อะลิตเติ้ล บุ๊ดด่ะ ดอทคอม พร้อมนำเสนอแด่แฟนๆ ทุกท่าน ด้วยความยินดีที่ท่านให้เกียรติมาเยือน

 

    

ปิดประวัติวัดโพธิญาณ ออสเตรเลีย
พระพรหมวังโส เคยขอต่อมหาเถรสมาคม
ขอพระไทยไปช่วยทำงานในต่างประเทศ

 

แต่วันนี้กลับพลิกลิ้นปลิ้นปล้อน
ว่า..ไม่ได้สังกัดคณะสงฆ์ไทย ดังนั้น จะทำอะไรก็ได้
ไม่เกี่ยวกันเลย

 

 

 

 

 

แหล่งข่าว : มหาเถรสมาคม

 

 

         

 

 

 

 

 

 

E-Mail ถึง บก.
peesang2003@hotmail.com

www.alittlebuddha.com วัดไทย ลาสเวกัส 2920 McLeod Dr. Las Vegas Nevada 89121 USA (702) 384-2264