ข่าวสารจากทั่วโลก อะลิตเติ้ล บุ๊ดด่ะ ดอทคอม พร้อมนำเสนอแด่แฟนๆ ทุกท่าน ด้วยความยินดีที่ท่านให้เกียรติมาเยือน

 

      
             

บก.มติชน "เสียใจ" อย่างแรง

ที่คณะสงฆ์ไทย "เฉยเมย"
ต่อชะตากรรมของพระพม่า

 

     อ้า..คือว่า ช่วงนี้คณะสงฆ์ไทย โดยพระผู้ใหญ่ในมหาเถรสมาคมกำลังยุ่งอยู่ เพราะต้องดูแลโผสมณศักดิ์ซึ่งจะต้องทูลเกล้าฯ ให้ทันก่อนวันที่ 5 ธันวาคม ศกนี้ เฉพาะปีนี้มีตำแหน่ง "รองสมเด็จ" ว่างถึง 2 ตำแหน่ง แต่คนอยากได้มีเป็นร้อย จึงแย่งกันแรงหน่อย ต้องต่อต้องรองระหว่างสามก๊กในมหานิกาย แถมยังมีคนหมายปองตำแหน่งเจ้าคณะใหญ่หนใต้ที่ว่างลงไปอีก ตำแหน่งนี้สำคัญพอๆ กับ ผบ.ทบ.เชียวล่ะ ดังนั้น ในส่วนของมหาเถรสมาคมจึงไม่มีพระมหาเถระรูปไหนว่างพอจะไปสนใจในเรื่องของพม่า

     ทางด้านมหาจุฬาฯ มหาวิทยาลัยสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย วัดมหาธาตุนั้น ท่านอธิการบดีก็กำลังวิ่งเต้นขึ้นรองสมเด็จฯ ส่วนมหาโชว์ก็กำลังยุ่งอยู่กับการประท้วงภาพวาดรางวัลชนะเลิศของ ม.ศิลปากร ยังต้องรอผลอีกหลายวันกว่าจะทราบ

     ทางฝ่ายมหามกุฏราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงฆ์ ฝ่ายธรรมยุติกนิกาย วัดบวรนิเวศนั้น ก็กำลังวุ่นอยู่กับการถ่ายทำหนังพระไตรปิฎกโครงการพันล้าน เพิ่งแก้ข่าวเรื่องนายแบบห่มนิดห่มหน่อยเสร็จไป ยังติดที่ต้องหาเงินอีกหลายร้อยล้าน ถ้าทำสำเร็จก็กะจะส่งแข่งฮอลลีหวูดชิงรางวัลออสก้าปลายปีหน้า เอาให้จิมแครี่หัวเราะหงายท้องแบบว่าหมดมุกไปเลย

     หลวงหนุ่ยก็ยังเดินสายเสกจตุคามไม่เสร็จ แต่ถ้าพระพม่าสนใจจะออกรุ่นกู้ชาติซักชุดก็ได้นะ ราคามิตรภาพแบบกันเองๆ

เรายึดมั่นอยู่ในหลักการของพระพุทธเจ้าข้อที่ว่า

อตฺตทตฺถํ ปรตฺเถน    พหุนาปิ น หาปเย.

บุคคลไม่พึงพร่าประโยชน์ของตนให้เสียไป
เพราะผลประโยชน์ของผู้อื่นแม้จะมาก

(เพราะถึงเขาจะรวย แต่ก็ไม่ได้แบ่งเรากิน)

 

    ด้วยประการฉะนี้ เราจึงไม่มีโอกาสไปประท้วงเรื่องพระพม่า เพราะแค่เรื่องของตัวเองก็ "ขี้เต็มก้น" แล้วโยมเอ๊ย ซอรี่นะ ไว้ว่างๆ ค่อยต่อสายไปคุยเป็นการภายในกะแล้วกัน

ทินํ มนํ จมนํ ทิกุจนํ ที่นั่งของตัวไม่ยอมนั่ง ดันมานั่งที่กูจะนั่ง

(บาลีมั่วของเปรียญเถื่อน)

------------------------

 

     ภาพพระสงฆ์แห่งประเทศพม่านับพันนับหมื่นรูป เดินขบวนเป็นทิวแถวห้อมล้อมด้วยประชาชนมุ่งเดินไปเพื่อเรียกร้องประชาธิปไตย

      ให้บังเกิดขึ้นในประเทศของตนนั้น เป็นภาพที่ส่งผลสะเทือนต่อจิตใจชาวโลก เพราะแทบจะไม่ค่อยปรากฏให้เห็นว่า พลังของหมู่สงฆ์จะแสดงปฏิกิริยาอย่างเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในเรื่องที่อาจเกิดประเด็นโต้แย้งว่า พระสงฆ์กำลังเข้าไปเกี่ยวข้องกับการเมืองหรือเป็นกิจที่พระสงฆ์มิอาจปฏิเสธได้หากฆราวาสกำลังเดือดร้อนและ ระบอบการปกครองที่กดขี่ข่มเหงรังแกประชาชนย่อมกระทบต่อการทำนุบำรุงและการจรรโลงพระพุทธศาสนาให้จำเริญรุ่งเรือง และเมื่อกระสุนออกจากปากกระบอกปืนของทหารพม่าพุ่งเข้าใส่ร่างของพระสงฆ์จนถึงแก่มรณภาพไปหลายราย รวมทั้งได้รับบาดเจ็บและถูกจับกุมไปคุมขังเป็นร้อยๆ รูป ทำให้ชาวพุทธไม่แต่เฉพาะพม่าเท่านั้น ประเทศอื่นๆ ที่ประชาชนนับถือศาสนาพุทธย่อมจะเสียใจที่เกิดความรุนแรงถึงขั้นเลือดตกยางออกกับพระสงฆ์พม่า

     ปรากฏการณ์มวลหมู่พระสงฆ์พม่าที่รวมพลังกันเป็นกองทัพธรรมเพื่อสู้รบปรบมือกับทหารที่เป็นกองทัพแห่งศาสตราอาวุธร้ายแรงนับเป็นมิติใหม่ของวงการพระพุทธศาสนาในปัจจุบัน สิ่งที่ควรได้รับการยอมรับก็คือ พระสงฆ์พม่าได้ใช้การเดินขบวนอย่างเป็นระเบียบ ไม่มีการใช้อาวุธ ไม่ได้ทำลายทรัพย์สินของทางราชการ เนื้อหาของการเคลื่อนไหวในการประท้วงก็มีเหตุผลที่ชอบธรรมว่าไม่ได้ทำเพื่อสิทธิประโยชน์ของพวกตน หากกระทำไปเพื่อประเทศพม่าและความสงบสุข ร่มเย็นของประชาชนชาวพม่าซึ่งโดยหลักศาสนาพุทธ สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงวางหลักไว้เป็นแนวปฏิบัติอยู่แล้ว นั่นคือ ให้ทำความดี ละเว้นความชั่ว ทำจิตใจให้ผ่องแผ้ว ในส่วนของศีล 5 สำหรับฆราวาสทั่วไป และสำหรับพระสงฆ์ก็ให้ถือศีล 227 ข้อ

     เมื่อพระสงฆ์พม่ากระทำในสิ่งที่ถูกต้อง ชอบธรรม ด้วยความกล้าหาญและเสียสละจึงควรที่พระสงฆ์ในประเทศต่างๆ ที่ล้วนได้ชื่อว่าเป็นศิษย์ของตถาคตองค์เดียวกันย่อมจะเข้าใจและน่าจะส่งกำลังใจไปถึงพระสงฆ์พม่าเพื่อยืนหยัดในการต่อสู้เพื่อสิทธิเสรีภาพของประชาชน เพื่อให้การปกครองเป็นประชาธิปไตย แทนที่จะปล่อยให้พระสงฆ์พม่าเคลื่อนไหวร่วมกับประชาชนพม่าอย่างโดดเดี่ยว ตามลำพัง

     กล่าวสำหรับประเทศไทยซึ่งได้ชื่อว่า มีศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติ พระสงฆ์ของไทยซึ่งได้ทำหน้าที่สืบทอดพระพุทธศาสนามายาวนานและสั่งสอนพุทธศาสนิกชนให้ทำความดี ละเว้นความชั่ว ทำจิตใจให้ผ่องใส จนทั่วโลกให้การยอมรับว่า ประเทศไทยกับพระพุทธศาสนานั้นเป็นของคู่กัน บรรดาชาวพุทธทั้งพระสงฆ์และฆราวาสต่างก็ตระหนักว่า พระพุทธศาสนานั้นสูงส่ง สำคัญยิ่งต่อวิถีชีวิตและการปฏิบัติตนให้พ้นจากกิเลสและความทุกข์ทั้งปวง เมื่อมีการกระทำในลักษณะที่กระทบต่อพระพุทธศาสนาอย่างไม่เหมาะสม ไม่บังควรเกิดขึ้นไม่ว่าที่ใดในโลก ชาวพุทธไทยจะแสดงปฏิกิริยาคัดค้านต่อต้านทันที นี่คือความดีที่ได้รับการยกย่อง

    
จะเป็นเรื่องที่น่าเสียดายอย่างยิ่ง ที่เหตุการณ์จลาจลในพม่าจนมาซึ่งเกิดการสูญเสียเลือดเนื้อและชีวิตของทั้งพระสงฆ์และประชาชนชาวพม่า แล้วไม่เกิดการเคลื่อนไหวใดๆ จากพระสงฆ์ไทย ไม่ว่าจะเป็นการส่งกำลังใจหรือการแสดงออกที่จะส่งผลสะเทือนจนกลายเป็นอีกหนึ่งแรงกดดันให้รัฐบาลทหารพม่าได้ยับยั้งชั่งใจ หยุดทำร้ายพระสงฆ์และประชาชน ยุติการกดขี่บีฑาประชาชน การกระทำเช่นนี้เท่านั้นที่สะท้อนให้เห็นจิตใจที่เป็นสากลของชาวพุทธที่มิได้ยึดติดอยู่แต่เรื่องของตัวเอง เฉพาะในประเทศของตน หากแต่จิตใจที่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เห็นอกเห็นใจผู้ที่กำลังได้รับความทุกข์ยากเดือดร้อน และพร้อมเข้าช่วยเหลือตามกำลังเท่าที่จะกระทำได้นั้นล้ำเลิศ กว้างไกลไม่มีอะไรมากีดกั้นได้

     ในระยะเวลาที่ผ่านมา พระสงฆ์ไทยได้แสดงบทบาทด้วยความห่วงใยต่อปัญหาทางโลก เช่น การเดินขบวนเรียกร้องให้บรรจุพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติไว้ในรัฐธรรมนูญ การรวมตัวกันคัดค้านภาพวาดชื่อ "ภิกษุสันดากา" ที่ได้รางวัลชนะเลิศจากการจัดประกวดโดยมหาวิทยาลัยศิลปากร และจัดแสดงอยู่ในขณะนี้ว่าเป็นการลบหลู่พระภิกษุสงฆ์ เป็นต้น หากพระสงฆ์ไทยตั้งสติและมองให้กว้างก็จะพบว่า พระสงฆ์พม่าคือผู้สืบทอดพระพุทธศาสนาที่รอกำลังใจและการสนับสนุนจากพระสงฆ์ทั่วโลกรวมทั้งไทยที่อยู่ใกล้กันมากที่สุด

 

ข่าว : มติชน
29 กันยายน 2550


 

 

 


 

 

 

 

 

 

www.alittlebuddha.com เจ้าของ : วัดไทย ลาสเวกัส 2920 McLeod Dr. Las Vegas Nevada 89121 USA (702) 384-2264

 
E-Mail ถึง บก.
peesang2003@hotmail.com

All Right Reserved @ 2003
This Website Sponsored by