ข่าวสารจากทั่วโลก อะลิตเติ้ล บุ๊ดด่ะ ดอทคอม พร้อมนำเสนอแด่แฟนๆ ทุกท่าน ด้วยความยินดีที่ท่านให้เกียรติมาเยือน

 

      
      
 

       
       

เจอของแข็ง กฤษฎีกาถอย !

 

ยอมตัด "ศาสนา" ออกจาก พรบ.คุณธรรม

 

 

     นางจุฬารัตน์ บุณยากร ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) กล่าวว่า ตามที่ที่ประชุมมหาเถรสมาคม (มส.) ได้ส่งข้อสังเกตเกี่ยวกับร่าง พ.ร.บ. ส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ พ.ศ. ...ให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาในส่วนของสาระสำคัญของธรรมนูญว่าด้วยคุณธรรมแห่งชาติ ที่ให้สามารถกำหนดบทบาทของสถาบันทางศาสนาได้ ซึ่ง มส. เห็นว่าสถาบันทางศาสนาเป็นสถาบันหลักของชาติ จึงสมควรให้สถาบันทางศาสนามีบทบาทตามวิธีการของแต่ละศาสนานั้น  ทางสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ได้มีหนังสือด่วนที่สุด แจ้งมาที่ พศ. ว่า คณะกรรมการกฤษฎีกาได้ตรวจพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าวแล้ว และ มีมติให้ตัดเรื่องบทบาทของสถาบันทางศาสนาที่อยู่

      ในสาระสำคัญของธรรมนูญว่าด้วยคุณธรรมแห่งชาติออก  เนื่องจากคณะกรรมการกฤษฎีกาเห็นว่า  เรื่องสถาบันทางศาสนาเป็นเรื่องละเอียดอ่อนของแต่ละศาสนา  และหลังจากนี้คณะกรรมการกฤษฎีกา จะนำข้อพิจารณาดังกล่าวแจ้งกลับไปยังกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  (พม.)  ซึ่งเป็นหน่วยงานที่เสนอร่าง พ.ร.บ. ดังกล่าวต่อไป. 

 

ข่าว : ไทยรัฐ
24 กันยายน 2550

 


 

 

 

 

 

 

www.alittlebuddha.com เจ้าของ : วัดไทย ลาสเวกัส 2920 McLeod Dr. Las Vegas Nevada 89121 USA (702) 384-2264

 
E-Mail ถึง บก.
peesang2003@hotmail.com

All Right Reserved @ 2003
This Website Sponsored by