ข่าวสารจากทั่วโลก อะลิตเติ้ล บุ๊ดด่ะ ดอทคอม พร้อมนำเสนอแด่แฟนๆ ทุกท่าน ด้วยความยินดีที่ท่านให้เกียรติมาเยือน

 

 

 

วาติกันตั้งบิชอปองค์ใหม่ในจีน

ตัวแทนสำนักวาติกัน-โรมันแคทลิก

ไหนใครว่าจีนเป็นคอมมิวนิสต์ ไม่นับถือศาสนาใดๆ

 

 

บาทหลวงโจเซฟ หลี่ ซัน

 

เอเจนซี-เมื่อวันศุกร์ (21 ก.ย.) โบสถ์โรมันคาทอลิกของทางการจีนได้ตั้งแต่บิชอปใหม่ ที่ได้รับสัญญาณไฟเขียวจากวาติกัน ส่งสัญญาณการออมชอมกันอย่างเงียบๆระหว่างจีนและสันตะสำนักแห่งวาติกัน แม้ทั้งสองไม่มีความสัมพันธ์ทางการทูตกันก็ตาม
       

       สันตะสำนัก (Holy See) แห่งวาติกัน แถลงอวยพรการแต่งตั้งบาทหลวงโจเซฟ หลี่ ซัน เป็นบิชอปของปักกิ่ง แม้จะมิได้แถลงยอมรับอย่างเป็นทางการก็ตาม หลี่วัย 42 ปี นั่งบัลลังก์ผู้นำนิกายโรมันคาทอลิกจีน แทนฟู่เทียนซัน ซึ่งมรณภาพในเดือนเมษายน
       
       ทั้งนี้ สัมพันธภาพระหว่างวาติกันกับจีนแตกร้าว เมื่อปักกิ่งประกาศตัดสัมพันธ์ในปี 1951 เนื่องจากโกรธสันตะสำนักที่ยอมรับไต้หวันทางการทูต และในปี 1957 จีนได้จัดตั้งสมาคมผู้รักชาติ ขึ้นดูแลคริสตัง (กลุ่มนิกายโรมันคาทอลิก) ที่ขึ้นทะเบียนกับทางการจีน ซึ่งมีจำนวนประมาณ 5 ล้านคน อย่างไรก็ตาม ยังมีคริสตังใต้ดินจีนถึง 10 ล้านคน ที่บูชาโป๊ป และมักถูกตำรวจและเจ้าหน้าที่รัฐบาลไล่กวาดล้าง.

 

ข่าว : ผู้จัดการ
22 กันยายน 2550

ตั้งบิชอปองค์ใหม่ในจีน

ตัวแทนสำนักวาติกัน-โรมันแคทลิก

ไหนใครว่าจีนเป็นคอมมิวนิสต์ ไม่นับถือศาสนาใดๆ

 

 

บาทหลวงโจเซฟ หลี่ ซัน

 

เอเจนซี-เมื่อวันศุกร์ (21 ก.ย.) โบสถ์โรมันคาทอลิกของทางการจีนได้ตั้งแต่บิชอปใหม่ ที่ได้รับสัญญาณไฟเขียวจากวาติกัน ส่งสัญญาณการออมชอมกันอย่างเงียบๆระหว่างจีนและสันตะสำนักแห่งวาติกัน แม้ทั้งสองไม่มีความสัมพันธ์ทางการทูตกันก็ตาม
       

       สันตะสำนัก (Holy See) แห่งวาติกัน แถลงอวยพรการแต่งตั้งบาทหลวงโจเซฟ หลี่ ซัน เป็นบิชอปของปักกิ่ง แม้จะมิได้แถลงยอมรับอย่างเป็นทางการก็ตาม หลี่วัย 42 ปี นั่งบัลลังก์ผู้นำนิกายโรมันคาทอลิกจีน แทนฟู่เทียนซัน ซึ่งมรณภาพในเดือนเมษายน
       
       ทั้งนี้ สัมพันธภาพระหว่างวาติกันกับจีนแตกร้าว เมื่อปักกิ่งประกาศตัดสัมพันธ์ในปี 1951 เนื่องจากโกรธสันตะสำนักที่ยอมรับไต้หวันทางการทูต และในปี 1957 จีนได้จัดตั้งสมาคมผู้รักชาติ ขึ้นดูแลคริสตัง (กลุ่มนิกายโรมันคาทอลิก) ที่ขึ้นทะเบียนกับทางการจีน ซึ่งมีจำนวนประมาณ 5 ล้านคน อย่างไรก็ตาม ยังมีคริสตังใต้ดินจีนถึง 10 ล้านคน ที่บูชาโป๊ป และมักถูกตำรวจและเจ้าหน้าที่รัฐบาลไล่กวาดล้าง.

 

ข่าว : ผู้จัดการ
22 กันยายน 2550


      

 

 

 

 

 

www.alittlebuddha.com เจ้าของ : วัดไทย ลาสเวกัส 2920 McLeod Dr. Las Vegas Nevada 89121 USA (702) 384-2264

 
E-Mail ถึง บก.
peesang2003@hotmail.com

All Right Reserved @ 2003
This Website Sponsored by