ข่าวสารจากทั่วโลก อะลิตเติ้ล บุ๊ดด่ะ ดอทคอม พร้อมนำเสนอแด่แฟนๆ ทุกท่าน ด้วยความยินดีที่ท่านให้เกียรติมาเยือน

 

 

    

มหาเถรยืนกระต่ายขาเดียว

No and No !

ไม่เอากับ พรบ.คุณธรรม

 

 

     พระธรรมกิตติเมธี โฆษกมหาเถรสมาคม กล่าวถึงร่างพ.ร.บ.ส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ว่า เมื่อเร็วๆ นี้ น.พ.กฤษดา เรืองอารีย์รัชต์ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง และดร.กิตติวัฒน์ อุชุปาละนันท์ ที่ปรึกษานายไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม รองนายกรัฐมนตรี และรมว.การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ได้เข้าหารือเกี่ยวกับร่างพ.ร.บ.ส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ที่มหาเถรสมาคมอยากให้มีการปรับปรุงหรือยกเลิกร่างพ.ร.บ.ดังกล่าว น.พ.กฤษดาให้เหตุผลว่า การร่างพ.ร.บ.ฉบับนี้ขึ้นมา เพื่อต้องการส่งเสริมคุณธรรมประชาชนเท่านั้น ในขณะเดียวกันการตั้งสำนักงานส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ เป็นการตั้งหน่วยงาน เพื่อมาส่งเสริมคุณธรรมและเชื่อมโยงการส่งเสริมคุณธรรมกับหน่วยงานอื่นๆ ไม่ได้จะเข้ามาดูแลการส่งเสริมคุณธรรมของคณะสงฆ์แต่อย่างใด

     พระธรรมกิตติเมธี กล่าวต่อว่า ได้เข้าใจเหตุผลของทางรัฐบาล แต่ก็ได้ให้แนวทางไปว่า ปัจจุบันการเผยหลักธรรมของแต่ละศาสนาได้ดำเนินการกันอยู่ รวมทั้งหน่วยงานราชการก็ทำกันอยู่แล้ว ไม่ว่าจะเป็นการส่งเสริมจรรยาบรรณวิชาชีพ ในขณะเดียวกัน วิชาชีพต่างๆ ต้องมีการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม โดยเฉพาะจรรยาบรรณวิชาชีพอยู่แล้ว เช่น ทนายความ แพทย์ เป็นต้น ซึ่งไม่ควรที่จะออกกฎหมายออกมาให้มีความซ้ำซ้อน แต่ควรจะออกเป็นระเบียบหรือกฎกระทรวงที่จะมาส่งเสริมสนับสนุนการทำงานเผยแผ่ของแต่ละศาสนาจะดีกว่า ทุกวันนี้เพียงแค่งบประมาณในการเผยแผ่ศาสนาให้ประชาชนเป็นคนดีได้ ไม่เพียงพอดำเนินการอยู่แล้ว

      "อาตมาเห็นว่า เรื่องการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม เป็นเรื่องที่ดี แต่ยังไม่เห็นด้วยกับการร่าง พ.ร.บ.ส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ และคณะสงฆ์ยังอยากให้ทบทวนหรือยกเลิกร่างพ.ร.บ.ดังกล่าวเหมือนเดิม ซึ่งรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีและที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี ก็รับปากว่าจะนำเรื่องนี้ไปรายงานให้นายกรัฐมนตรี และนายไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม รองนายกรัฐมนตรี รับทราบข้อเสนอของคณะสงฆ์ อย่างไรก็ตาม คณะสงฆ์ได้ทำหนังสือเกี่ยวกับการทบทวนร่างพ.ร.บ.ฉบับนี้ต่อคณะกรรมการกฤษฎีกาแล้ว ต้องรอคำตอบว่า ทางรัฐบาลจะดำเนินอย่างไรต่อไป" โฆษกมหาเถรสมาคมกล่าว

 

ข่าว : ข่าวสด
19 กันยายน 2550


      

 

 

 

 

 

www.alittlebuddha.com เจ้าของ : วัดไทย ลาสเวกัส 2920 McLeod Dr. Las Vegas Nevada 89121 USA (702) 384-2264

 
E-Mail ถึง บก.
peesang2003@hotmail.com

All Right Reserved @ 2003
This Website Sponsored by