ข่าวสารจากทั่วโลก อะลิตเติ้ล บุ๊ดด่ะ ดอทคอม พร้อมนำเสนอแด่แฟนๆ ทุกท่าน ด้วยความยินดีที่ท่านให้เกียรติมาเยือน

 

 

    

มหาเถรเดินเกมรุก !

ตั้งศูนย์เผยแผ่แห่งชาติ

หลังจากคว่ำ พรบ.คุณธรรม

 

 

หวังว่าจะเป็นศูนย์เผยแผ่ ไม่ใช่ศูนย์นอนแผ่นะ

 

ดร.สมชาย สุรชาตรี โฆษกสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) เปิดเผยว่า วันที่ 18 ก.ย. พศ.จะนำระเบียบมหาเถรสมาคม (มส.) ว่าด้วยการเผยแผ่พระพุทธศาสนา พ.ศ.2550 เสนอต่อ ครม.เพื่อให้รับทราบ จากนั้นจะนำเข้ามหาเถรสมาคม (มส.) ในวันที่ 20 ก.ย. ก่อนจะประกาศใช้อย่างเป็นทางการต่อไป ทั้งนี้ สาระสำคัญของระเบียบดังกล่าวคือ ให้มีศูนย์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ เพื่อกำหนดนโยบายและแผนแม่บทการเผยแผ่พระพุทธศาสนา สนับสนุน ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ให้มีอุดมการณ์ ความรู้ ความสามารถ ทักษะ และวิธีการในการนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไปอบรมสั่งสอนประชาชนให้นำไปประยุกต์ใช้ในการประกอบสัมมาชีพและดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง นอกจากนั้น ให้มีศูนย์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาประจำจังหวัดด้วย 

โฆษก พศ.กล่าวต่อว่า ทั้งนี้ ศูนย์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ จะมีคณะกรรมการการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ ประกอบด้วย กรรมการ มส. 3 รูป เจ้าคณะภาค 5 รูป จาก 5 หน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงฆ์ 2 แห่ง ปลัดกระทรวงที่เกี่ยวข้อง เพื่อทำหน้าที่บริหาร กำหนดนโยบายและแผนแม่บทการเผยแผ่พระพุทธศาสนา นอกจากนั้น จะมีการจัดตั้งกองทุนเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาขึ้น เพื่อเพิ่มศักยภาพและการพัฒนาบุคลากรการเผยแผ่พระพุทธศาสนา.

 

ข่าว : ไทยรัฐ
18 กันยายน 2550


      

 

 

 

 

 

www.alittlebuddha.com เจ้าของ : วัดไทย ลาสเวกัส 2920 McLeod Dr. Las Vegas Nevada 89121 USA (702) 384-2264

 
E-Mail ถึง บก.
peesang2003@hotmail.com

All Right Reserved @ 2003
This Website Sponsored by