ข่าวสารจากทั่วโลก อะลิตเติ้ล บุ๊ดด่ะ ดอทคอม พร้อมนำเสนอแด่แฟนๆ ทุกท่าน ด้วยความยินดีที่ท่านให้เกียรติมาเยือน

 

 

 

พระสึกเยอะ เงินเหลือแยะ

ปีนี้นิตยภัตตกเบิกถึง 39 ล้าน !

 

 

     ข่าวจากสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติรายงานว่า งบประมาณปีพุทธศักราช 2550 นี้ มีพระภิกษุทั่วประเทศไทยได้ลาสิกขาบทเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้เงินนิตยภัต ซึ่งรัฐบาลจัดสรรถวายเป็นประจำเดือนนั้น ต้องตกค้างเหลือเบิกเป็นจำนวนมากถึง 39 ล้านบาท โดยทางสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้รับรายงานรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้จากสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ ดังนี้

 
 

    สรุปว่าปีนี้มีเงินตกเบิกอยู่ทั้งสิ้น 38,947,300 บาท จากจำนวนพระภิกษุในฝ่ายมหานิกายที่ลาสิกขาไป 2,314 รูป และในฝ่ายธรรมยุตอีก 250 รูป รวมแล้วทั่วประเทศเป็นจำนวนถึง 2,564 รูปด้วยกัน ซึ่งทุกรูปนั้นเป็นระดับพระสังฆาธิการ คือพระผู้มีตำแหน่งบริหารคณะสงฆ์ ตั้งแต่ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าอาวาสขึ้นไป รวมทั้งพระผู้ทรงสมณศักดิ์ (เช่นเป็นพระครู เป็นเจ้าคุณ) และพระเปรียญด้วย ซึ่งเป็นที่น่าสนใจอย่างยิ่งว่า เหตุใดจึงมีพระลาสิกขามากมายเช่นนั้น แสดงให้เห็นว่า เกิดกรณีสมองไหลในวงการพระสังฆาธิการและพระเปรียญไทยเป็นอันมาก เป็นเรื่องที่ทางสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติควรจะนำเรื่องถวายรายงานแก่มหาเถรสมาคมได้รับทราบ เพื่อศึกษาและหาแนวทางป้องกันต่อไป

 

อะลิตเติ้ลบุ๊ดด่ะ ดอทคอม รายงาน
แหล่งข่าว : สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
14 กันยายน 2550


      

 

 

 

 

 

www.alittlebuddha.com เจ้าของ : วัดไทย ลาสเวกัส 2920 McLeod Dr. Las Vegas Nevada 89121 USA (702) 384-2264

 
E-Mail ถึง บก.
peesang2003@hotmail.com

All Right Reserved @ 2003
This Website Sponsored by