ข่าวสารจากทั่วโลก อะลิตเติ้ล บุ๊ดด่ะ ดอทคอม พร้อมนำเสนอแด่แฟนๆ ทุกท่าน ด้วยความยินดีที่ท่านให้เกียรติมาเยือน

 

 

                           

ชัดเจน ! ท่าทีมหาเถรฯ

"ไม่จำเป็นต้องมี พรบ.คุณธรรม"

เพราะมันดูไปแล้วไม่มีคุณธรรม

ว่าแต่..สำหรับพระธรรมกิตติเมธี

เป็นโฆษกมหาเถรมาตั้งนาน เพิ่งจะเห็นพูดดีก็วันนี้แหละ
ก่อนหน้านั้นพูดเรื่องหลวงหนุ่ยไม่เข้าหูคนเลย

     พระธรรมกิตติเมธี โฆษกกรรมการมหาเถรสมาคม (มส.) กล่าวเมื่อวันที่ 11 กันยายน ว่า คณะกรรมพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ พ.ศ. ...ของ มส. ได้หารือกับนางกัญจนา สปินเล่อร์ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ฝ่ายการเมือง เกี่ยวกับการปรับปรุงร่าง พ.ร.บ.ส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ โดยทางคณะกรรมการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ยืนยันว่า สาระในร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้ซ้ำซ้อนกับการดำเนินงานของคณะสงฆ์ที่ปฏิบัติอยู่แล้วในทุกวัด จึงไม่ควรจะมีร่าง พ.ร.บ.นี้เกิดขึ้น นางกัญจนารับจะนำเรื่องนี้เสนอนายไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พ.ม.) ก่อนจะนัดหารือกันอีกครั้ง

     "อาตมาเองมองว่าการส่งเสริมคุณธรรมไม่จำเป็นต้องมีกฎหมายมาบังคับ สิ่งที่ควรเร่งดำเนินการในขณะนี้คือการสร้างศีลธรรมในสังคม โดยรัฐบาลช่วยสนับสนุนหน่วยงานที่ดำเนินการอยู่แล้วให้ดียิ่งขึ้น" พระธรรมกิตติเมธีกล่าว

 

 

ข่าว : มติชน
12 กันยายน 2550


 

เปิดมติมหาเถร

รุ่น ไม่รับบวชเณร 84,000 องค์

 ข่าว : สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
12 กันยายน 2550

 

 

 


      

 

 

 

 

 

www.alittlebuddha.com เจ้าของ : วัดไทย ลาสเวกัส 2920 McLeod Dr. Las Vegas Nevada 89121 USA (702) 384-2264

 
E-Mail ถึง บก.
peesang2003@hotmail.com

All Right Reserved @ 2003
This Website Sponsored by