ข่าวสารจากทั่วโลก อะลิตเติ้ล บุ๊ดด่ะ ดอทคอม พร้อมนำเสนอแด่แฟนๆ ทุกท่าน ด้วยความยินดีที่ท่านให้เกียรติมาเยือน

 

 

                             

เปิด "ลายเซ็น" พระวิสุทธาธิบดี เจ้าอาวาสวัดสุทัศน์

ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ สมเด็จเหนือหัว

 

 

 

 

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์การประชาสัมพันธ์


     ในโอกาสที่มูลนิธิอัฏฐมราชานุสรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ดำเนินโครงการสร้างอุโบสถ "สองกษัตริย์" ถวายเป็นพระราชกุศล และร่วมเทิดพระเกียรติปีมหามงคล ๘๐ พรรษา ซึ่งต้องใช้ทุนทรัพย์กว่า ๑๐๐ ล้านบาท เพื่อนำไปสนับสนุนเป็นค่าก่อสร้างเบื้องต้น ในการนี้ได้จัดสร้าง "พระสมเด็จเหนือหัว" เมื่อมอบให้ผู้ร่วมสละทุนทรัพย์ทำบุญไว้เป็นพระพุทธานุสติ โดยมวลสารหลักในการจัดสร้างผสมจากดอกไม้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่พระราชทานเป็นเครื่องบูชากัณฑ์เทศน์ ในการพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายบูรพกษัตราธิราช เมื่อครั้งงานพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี

     การสร้าง "พระสมเด็จเหนือหัว" ได้รับความอนุเคราะห์ ผงพุทธคุณ และว่านมงคลกว่าหมื่นชนิด จากวัดทั่วพระราชอาณาจักร โดยมีพระเถระปลุกเสก ๗๗๐ อำเภอทั่วประเทศ และมีพิธีพุทธาภิเษก ณ วัดระฆังโฆสิตาราม เป็นการสถาปนาและเฉลิมพระนาม "พระสมเด็จเหนือหัว" ๕ สี เป็นครั้งแรกของพสกนิกรชาวไทย เพื่อเป็นที่ระลึกการทำบุญใหญ่ สร้างอุโบสถสองกษัตริย์ร่วมเฉลิมพระเกียรติ ถวายเป็นพระราชกุศลในปีมหามงคล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๘ และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙

     "พระสมเด็จเหนือหัว" เมื่อประกอบพิธีพุทธาภิเษกใหญ่ ณ วัดระฆังโฆสิตาราม เสร็จแล้ว มีพระเถระพระเกจิอาจารย์ดัง ๗๖ จังหวัด พร้อมพระสงฆ์กว่า ๖,๐๐๐ รูป ประกอบพิธีสมโภช ณ พระอารามหลวงสำคัญของแผ่นดิน ในแต่ละภาคครบ ๕ ภาค กำหนดแบ่ง "พระสมเด็จเหนือหัว" เป็น ๕ สี แต่ละภาค ดังนี้

๑. "พระสมเด็จเหนือหัว" สีน้ำทะเล ของชาวภาคใต้ สมโภช ณ วัดมหาธาตุ จ.นครศรีธรรมราช

๒. "พระสมเด็จเหนือหัว" สีชมพูทิพย์ ของชาวภาคตะวันออก สมโภช ณ วัดใหญ่อินทาราม จ.ชลบุรี

๓. "พระสมเด็จเหนือหัว" สีขาววัดระฆัง ของชาวภาคกลาง สมโภช ณ วัดพระปฐมเจดีย์ จ.นครปฐม

๔. "พระสมเด็จเหนือหัว" สีเหลืองในหลวง ของชาวภาคเหนือ สมโภช ณ วัดพระธาตุดอยสุเทพ จ.เชียงใหม่

๕. "พระสมเด็จเหนือหัว" สีเขียวพระแก้ว ของชาวภาคอีสาน สมโภช ณ วัดพระธาตุพนม จ.นครพนม

     หลังการพุทธาภิเษกและสมโภชอย่างสมบูรณ์ตามตำรับโบราณาจารย์แล้ว มูลนิธิฯ ได้นำองค์ "พระสมเด็จเหนือหัว" จัดส่งกระจายไปยัง ๕ ภาค เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้มีไว้เป็นสิริมงคลสูงสุด ในปีมหามงคล ๘๐ พรรษา

     มูลนิธิฯ จึงขอความอนุเคราะห์การประชาสัมพันธ์ทางวิทยุกระจายเสียงในเขตของท่าน เพื่อให้พุทธศาสนิกชนชาวไทยได้รับทราบ และร่วมบุญใหญ่สร้างอุโบสถสองกษัตริย์ ถวายเป็นพระราชกุศลในปีมหามงคล ๘๐ พรรษา โดยการทำบุญบูชา "พระสมเด็จเหนือหัว" ณ ที่ทำการไปรษณีย์, ธนาคารกรุงไทย, ธนาคารทหารไทย และธนาคารนครหลวงไทยทุกสาขา ตั้งแต่วันที่ ๓ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๐ เป็นต้นไป

     หวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะได้รับความอนุเคราะห์การประชาสัมพันธ์ตามข้อความข้างต้น เพื่อวัตถุประสงค์แห่งโครงการสร้างอุโบสถ "สองกษัตริย์" ของมูลนิธิอัฏฐมราชานุสรณ์ จะได้สำเร็จวัตถุประสงค์ เพื่อร่วมถวายเป็นพระราชกุศล ในปีมหามงคล ๘๐ พรรษา เป็นการร่วมเทิดพระเกียรติและเป็นพระบรมราชานุสรณ์แห่ง ๒ พระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นที่รักของพสกนิกรชาวไทยทั่วประเทศสืบไป

 

ขอเจริญพร

(ลายเซ็น) พระวิสุทธาธิบดี

(พระวิสุทธาธิบดี)
ประธานกรรมการมูลนิธิอัฏฐมราชานุสรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

 

หมายเหตุ : ก็อ่านดูเอาเองนะ ว่าแอบอ้างตรงไหน ผิดอย่างไร เข้าข่ายความผิดอะไรหรือไม่

 

 

อะลิตเติ้ลบุ๊ดด่ะ ดอทคอม รายงาน
16 ธันวาคม 2550


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.alittlebuddha.com วัดไทย ลาสเวกัส 2920 McLeod Dr. Las Vegas Nevada 89121 USA (702) 384-2264

 
E-Mail ถึง บก.
peesang2003@hotmail.com

All Right Reserved @ 2003
This Website Sponsored by