ข่าวสารจากทั่วโลก อะลิตเติ้ล บุ๊ดด่ะ ดอทคอม พร้อมนำเสนอแด่แฟนๆ ทุกท่าน ด้วยความยินดีที่ท่านให้เกียรติมาเยือน

 

 

                             

โอนงาน "กรมการศาสนา" ยังยื้อไม่จบ

ไขศรีขอ "ยืดเวลา" ออกไปหารัฐบาลใหม่

 

 

ขณะที่ "หมอประเวศ" ขวางเต็มคลอง

บอกว่า "ถึงเป็นมติ กพร. ก็เป็นมติที่ผิด"

แหม ท่านชั่งมีสายตากว้างไกลเหลือเกินนะ

คนๆ เดียวกับมติคณะกรรมการน่ะ

โดยเฉพาะคนที่ชื่อ "ชัยอนันต์ สมุทรวณิช"

คงไม่ใช่ขี้ไก่กระมัง ??

 

     คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ รมว.วัฒนธรรม เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ (กวช.) เพื่อหารือถึงกรณีที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) มีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการ (อ.ก.พ.ร.) ควรจะรวมภารกิจเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาของกรมการศาสนา (ศน.) ไว้ที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) ทั้งนี้ กวช. มีมติว่า เรื่องการยุบรวมเป็นเรื่องใหญ่ที่มีความละเอียดอ่อนอย่างมาก และเป็นเรื่องสำคัญระดับชาติ ดังนั้น การที่จะตัดสินใจเปลี่ยนแปลงอะไรกะทันหัน โดยไม่ได้ศึกษาผลกระทบที่เกิดขึ้น เป็นอันตรายอย่างยิ่ง ดังนั้นรัฐบาลชุดนี้ควรจะชะลอการตัดสินไว้ก่อน โดยไม่ควรรีบมีมติอย่างใดอย่างหนึ่ง ว่าจะรวมหรือไม่รวมงานด้านพระพุทธศาสนาของกรมการศาสนาไว้ที่สำนักพุทธฯ เพราะในเรื่องนี้จำเป็นที่จะต้องศึกษาการทำงานรวมถึงผลกระทบทั้งหมดให้รอบคอบ โดยระหว่างนี้หากมีข้อมูลที่หลายฝ่ายได้เสนอความคิดเห็นออกมา ซึ่งกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) จะรวบรวมข้อเสนอดังกล่าว รวมทั้งจุดยืนของ กวช.ทั้งหมด เสนอต่อนายธีรภัทร์ เสรีรังสรรค์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะกำกับดูแลสำนักพุทธฯ และนำเสนอ ครม. เพื่อประกอบการพิจารณาต่อไป ส่วนข้อเสนอของ ก.พ.ร. ยังไม่ผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี จึงยังไม่ใช่ข้อยุติว่าจะมีการยุบรวมหรือไม่

ด้าน
น.พ.ประเวศ วะสี ราษฎรอาวุโส ในฐานะคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กวช. กล่าวว่า ตนไม่เห็นด้วยที่จะมีการยุบรวมกรมการศาสนา กับสำนักพุทธฯ เพราะก่อนหน้านี้ทั้ง 2 องค์กรเคยอยู่ร่วมกัน จากนั้นมีการปฏิรูประบบราชการมีการสั่งให้แยกทั้ง 2 องค์กรออกจากกันอีก แล้วขณะนี้จะให้มาอยู่รวมกัน ทำให้การทำงานไม่ต่อเนื่อง ตนอยากเห็นการทำงานร่วมกันของกรมการศาสนาและสำนักพุทธฯโดยไม่ควรที่จะมีการแยกยุบรวมงานด้านพุทธศาสนาไว้ที่ใดที่หนึ่ง เพราะว่าจะเกิดการทำงานแบบทะเลาะกัน การทำงานต้องนึกถึงการทำงานร่วมกันเป็นอย่างแรก ไม่ใช่นึกถึงองค์กร ตนไม่ทราบว่าก่อนหน้านี้การยุบรวมเป็นมติของ ก.พ.ร. แล้ว แต่หากเป็นมติจริงตามที่เป็นข่าว ถือว่าเป็นมติที่ผิด ทำให้ 2 องค์กรทะเลาะกันแบบนี้ เมื่อเกิดองค์กรใหม่บุคลากรจะแห่ไปอยู่เกิดการแตกแยกกันอีก ขณะนี้บอกได้คำเดียวว่าไม่ใช่เวลาจะยุบรวม หรือแยกองค์กรใดองค์กรหนึ่งออกจากกัน เพราะสังคมเราต้องการความสามัคคีมากกว่าความแตกแยก

 

 

ข่าว : ข่าวสด
10 ธันวาคม 2550

 


      

 

 

 

 

 

www.alittlebuddha.com เจ้าของ : วัดไทย ลาสเวกัส 2920 McLeod Dr. Las Vegas Nevada 89121 USA (702) 384-2264

 
E-Mail ถึง บก.
peesang2003@hotmail.com

All Right Reserved @ 2003
This Website Sponsored by