LAST UPDATE :   OCTOBER  24  2016   06:00 A.M. PACIFIC TIME

 

 

 

อีกครั้ง !

กับ โรงพยาบาล เมาท์ ออเบิร์น บอสตัน

สถานที่ประสูติการพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

กดที่ภาพเพื่อชม

ว.วชิรเมธี ศรีธนญชัย

กดที่ภาพเพื่ออ่านมุมมองของพระมหานรินทร์ ครั้งที่  157

 

 

 

ห้าพันล้าน !

งบประมาณสำนักพุทธฯ ปี 60

พนมบอก จะเอาไปใช้ให้เป็นประโยชน์มากที่สุด

 

อา..ก็เห็นพูดกันแบบนี้ทุกปีล่ะฮ่ะ เวลาขอเงินเขาก็ปากหวานปานน้ำผึ้ง พอได้เงินมาก็ว่ากันอีกที เพราะทีใครก็ทีมัน วันนี้ นอกจากพันธกิจในการ "เสริมเก้าอี้ ผอ.พศ." ให้แข็งแรง จะเป็นมาตรการเร่งด่วนแล้ว ก็ยังไม่เห็นแววว่าทางสำนักพุทธฯ จะมียุทธศาสตร์อะไรไปไกลกว่านั้น เพราะแค่เรื่อง "มัสยิดปากคาด-บึงกาฬ" ก็ยังให้คนในท้องที่ชักคะเย่อกันเอง ส่วนกงส่วนกลางไม่เห็นช่วยเหลืออะไร เรื่องธรรมกาย เรื่องนายคึกฤทธิ์พุทธวจน ยิ่งไม่ต้องพูดถึง ปล่อยไปแบบตัวใครตัวมัน วันนี้ วิชา "รู้รักษาตัวรอดเป็นยอดดี" ถือว่าสำคัญที่สุด ความจริงแล้ว การบริหารจัดการสำนักพุทธฯ นั้นก็ไม่เห็นมีอะไรมาก แค่พิมพ์คำสั่ง "คสช" หรือ "ม.44" ปิดไว้ "ทุกประตู" ของพุทธมณฑล แค่นี้ก็เป็นยันต์คุ้มผีคุ้มสางแล้ว ไม่ต้องกลัวว่าใครจะมาทำอันตราย เพราะการทำงานดีเลิศจนล้ำหน้า ถือว่าเป็นภัยชนิดหนึ่งเช่นกัน ต้องท่องคาถา "ถูกต้องครับนาย สบายครับท่าน ทันครับผม เหมาะสมขอรับ" นั่นแหละ รับรองว่าปลอดภัยยิ่งกว่าใช้วอลโว่ !

 

 

พนม ศรศิลป์ ผอ.สำนักพุทธฯ

 

 

 

นี่ แบบนี้ฮะ การทำงานที่ถูกต้องของสำนักพุทธฯ

(ซูฮกไม่เป็น เป็นใหญ่ยากส์)

 

 

สำนักพุทธฯ ตั้งเป้าทำงานปีงบฯ 60

 

วันนี้ (24 ต.ค.) นายพนม ศรศิลป์ ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) กล่าวถึงงบประมาณ 5,054,929,800 บาท ที่ พศ. ได้รับว่า จะเน้นพันธกิจ 5 ด้าน ได้แก่

 

1.เสริมสร้างให้สถาบันและกิจการทางพระพุทธศาสนามีความมั่นคงยั่งยืน

2.สนับสนุนส่งเสริมและจัดการการศึกษาสงฆ์ และการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เพื่อพัฒนาให้มีความรู้คู่คุณธรรม

3.จัดการศึกษาสงฆ์ เพื่อผลิตและพัฒนาศาสนทายาท ที่เปี่ยมปัญญาพุทธธรรม เผยแผ่ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้เจริญงอกงาม และร่วมสร้างสังคมพุทธธรรมที่มีการเปลี่ยนแปลง

4.ดำเนินการให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาโลก และ

5.พัฒนาการดูแลรักษา และจัดการ ศาสนสมบัติ ให้เป็นประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาและสังคม

นายพนม กล่าวต่อไปว่า สำหรับแนวทางการทำงาน จะเน้นการขับเคลื่อนมาตรการอุปถัมภ์และคุ้มครองศาสนาต่างๆ ในประเทศไทย ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้แก่

1. ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา

2 .ส่งเสริมและสนับสนุนการเผยแพร่หลักธรรมที่ถูกต้อง

3.อุปถัมภ์และคุ้มครองศาสนา

4. ส่งเสริมความเข้าใจอันดีและความร่วมมือระหว่างศาสนา และ

5. สร้างการรับรู้และความเข้าใจในกิจการของศาสนา

"สำหรับร่าง
พ.ร.บ.การศึกษาพระปริยัติธรรม ได้เตรียมเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาแล้ว ส่วนร่างกฎหมายลูกประกอบร่าง พ.ร.บ. กำลังเร่งดำเนินการเพื่อให้เสร็จทันร่าง พ.ร.บ. ฉบับนี้ ประกาศใช้เป็นกฎหมาย" ผอ.พศ.กล่าว

 

 

ที่มา : เดลินิวส์ : 25 ตุลาคม 2559

 

ไร้นิกาย !

พระพรหมสิทธิจับมือจีน

ประกาศปฏิญญาเสินเจิ้น

มหายาน-เถรวาท ทำงานไร้นิกาย

ครอบคลุมเอเชีย-แปซิฟิก

 

 

พระมหาธรรมาจารย์เปิ่น ฮ่วน

อดีตเจ้าอาวาสวัดหงฝ่าซื่อ นครเสินเจิ้น

 

 

ประกาศปฏิญญา "พุทธวิธีเซินเจิ้น" คุ้มครองพระศาสนา 

วันนี้ (21 ต.ค.) พระพรหมสิทธิ (ธงชัย สุขญาโณ) เจ้าอาวาสวัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร   กรรมการมหาเถรสมาคม (มส.)  ประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตในต่างประเทศ กล่าวว่า


"ด้วยวันนี้ เป็นวันครบรอบวาระ 110 ปี ชาตกาล พระธรรมาจารย์ใหญ่ เปิ่นฮ่วน อดีตเจ้าอาวาสวัดหงฝ่าซื่อ บรรดาศิษยานุศิษย์ ได้แสดงความกตัญญูกตเวที รำลึกถึงท่าน บรรดาคณะสงฆ์ผู้นำทางพุทธศาสนาในภาคพื้นที่ทะเลจีนใต้ จึงร่วมกันประชุมเพื่อการพัฒนาและความยั่งยืนของพระพุทธศาสนา พระพุทธศาสนาได้สืบทอดมายาวนานกว่า 2,600 ปีจากประเทศอินเดียสู่ประเทศจีน พระพุทธศาสนาได้เผยแผ่ไปกว้างขวาง ในภาคพื้นเอเชีย ทะเลจีนใต้ พระพุทธศาสนาได้มีการเดินทางและการพัฒนามาอย่างยาวนานจนบัดนี้กว่า 1,000 ล้านคน ได้อยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุข ภายใต้ร่มเงาแห่งพระพุทธศาสนา มีปัญญาในการแก้ไขปัญหาต่างๆตามพุทธวิธี


เมื่อเวลาผ่านไปอาจมีความแตกต่าง แบ่งไปตามสังคม พื้นที่ประเทศ และวัฒนธรรมท้องถิ่น แต่ในที่สุดก็สามารถมารวมกันได้ ที่สามารถมาร่วมกันเช่นนี้ ภายในพื้นที่ทะเลจีนใต้ ได้เพราะด้วยเมตตาธรรมจึงไม่มีสิ่งใดมาขวางกั้นได้ไม่ว่าจะเป็นภาษา ชาติพันธุ์ หรือนิกายใดๆ เพราะเรามีจิตใจร่วมกัน ในการเห็นคุณค่าและความสำคัญของพระพุทธศาสนา ดังนั้น เพื่อเป็นการคุ้มครองสนับสนุนพระพุทธศาสนาเราจึงมาร่วมกัน ด้วยมีเป้าหมาย 5 ประการคือ

1. แสวงจุดร่วมสงวนจุดต่าง ของความเป็นพุทธศาสนานานาชาติ

2.ร่วมทุกข์ร่วมสุขมีการส่งเสริมการให้ความช่วยเหลือดูแลกัน ไม่ว่าจะในยามปกติ หรือยามเกิดวิกฤตกาล

3.แลกเปลี่ยนเรียนรู้ยอมรับในวัฒนธรรมซึ่งกันและกัน ให้มากขึ้น

4. ความเมตตากรุณา ย่อมทำให้เปิดใจยอมรับการอยู่ร่วมกัน เพื่อข้ามพ้นข้อจำกัดต่างๆ ไปได้

5. การจัดตั้งประชุมปรึกษาหารือเพื่อวางนโยบายร่วมกันในการพัฒนาด้วยความยั่งยืนตลอดไป


จะเห็นได้ในทุกวันนี้กระแสการยอมรับและเห็นความสำคัญของพระพุทธศาสนา ได้กระจายไปในวงกว้าง โดยเฉพาะแถบภาคพื้นทะเลจีนใต้ ซึ่งองค์กรระดับชาติคือ รัฐบาลกลางของประเทศจีน ยังเห็นความสำคัญและรับรองอย่างเต็มที่ ในการที่จะให้การสนับสนุนและส่งเสริมคุ้มครองพระพุทธศาสนา ทั้งนโยบายการพัฒนารวมกัน เพื่อการพัฒนาและความเจริญของพระพุทธศาสนา ที่ได้ชื่อว่าเป็นพระศาสนาที่สร้างความร่มเย็นให้แก่โลก

 

ที่มา : เดลินิวส์ : 21 ตุลาคม 2559

 

สัตตมวาร !

พิธีบำเพ็ญพระราชกุศลครบ 7 วัน

อุทิศเป็นพระราชกุศลแด่พระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ

 

 


 

"สมเด็จพระบรม" เสด็จฯ ไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตตมวารพระบรมศพ

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ เสด็จฯ พร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ ไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตตมวารพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

เมื่อเวลา 11.00 น. ของวันที่ 20 ต.ค. สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ถึงพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง พร้อมด้วย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ คุณพลอยไพลิน และคุณสิริกิติยา เจนเซน บำเพ็ญพระราชกุศลสัตตมวารพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมี คณะองคมนตรี คณะรัฐมนตรี คณะตุลาการ คณะสมาชิกสภานิติบัญญัติ และข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ เฝ้าละอองธุลีพระบาท เฝ้าฯ รับเสด็จ

จากนั้น สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยเเละเครื่องราชสักการะ กราบถวายบังคมพระบรมศพ จากนั้นทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูป ที่หน้าพระแท่นมหาเศวตฉัตร พระสงฆ์ 30 รูป ที่สวดพระพุทธมนต์แต่วันก่อน สวดถวายพรพระ จบ ทรงประเคนภัตตาหาร พระสงฆ์พระราชทานฉันเสร็จแล้ว ทรงทอดผ้าไตร พระสงฆ์ทั้งนั้นสดับปกรณ์ ถวายอนุโมทนา  เจ้าพนักงานนิมนต์สมเด็จพระวันรัต วัดบวรนิเวศวิหาร ขึ้นนั่งยังอาสนะ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรม สมเด็จพระราชาคณะถวายศีล และสมเด็จพระวันรัต วัดบวรนิเวศวิหาร ถวายพระธรรมเทศนาจบ พระ 4 รูป สวดธรรมคาถา

ต่อมา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมบูชากัณฑ์เทศน์ และทรงทอดผ้าไตร พระสงฆ์ทั้งนั้นสดับปกรณ์ ถวายอนุโมทนา แล้วทรงทอดผ้าไตรพระสงฆ์อีก 89 รูป เท่าพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สดับปกรณ์ ถวายอนุโมทนา ก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับ

เวลา 15.00 น. ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จไปทรงบำเพ็ญพระกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง โดยมีวัดอนงคารามวรวิหาร และวัดจักรวรรดิราชาวาสวรมหาวิหาร สวดพระอภิธรรมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

โดยเวลา 07.17 น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันที่ 7 ของการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในการนี้ทรงถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์ 8 รูป จากวัดประยูรวงศาวาสวรวิหารและวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร ที่สวดพระอภิธรรมพระศพ มาตั้งแต่ค่ำวันที่ 19 ต.ค. ในการนี้ ม.ล.สราลี กิติยากร ร่วมบำเพ็ญพระราชกุศลด้วย

 

ที่มา : คมชัดลึก : 20 ตุลาคม 2559

 

 

มุขปาฐะ !

เรื่องเล่า "ทรงผนวช" จากวัดบวรนิเวศวิหาร

สมเด็จพระวันรัต ฟื้นความทรงจำ

"ภูมิพโลภิกขุ" ทรงมีพระขันติธรรมอย่างยิ่ง

 

 

ภูมิพโลภิกขุ 2499

 

 

 

สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต ป.ธ.9)

เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร เจ้าคณะใหญ่ธรรมยุติกนิกาย

ผู้ได้รับการบรรพชาอุปสมบทในปี พ.ศ.2499 ซึ่งเป็นปีเดียวกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงผนวชเป็นพระภิกษุ ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม และทรงเสด็จไปประทับ ณ พระตำหนักปั้นหย่า วัดบวรนิเวศวิหาร ทรงผนวชระหว่างวันที่ 22 ตุลาคม ถึง 5 พฤศจิกายน พ.ศ.2499 รวมเวลาทั้งสิ้น 15 วัน โดยทรงได้รับพระฉายาจากพระอุปัชฌาย์ว่า "ภูมิพโลภิกขุ"

 

 

 

สมเด็จพระวันรัต ยกย่องในหลวง ร.9 ทรงศรัทธาในพระศาสนา

วันนี้ (18 ต.ค.) ที่อาคารมนุษยนาควิทยาทาน วัดบวรนิเวศวิหาร สมเด็จพระวันรัต เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร เจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต กรรมการมหาเถรสมาคม   กล่าวถึงพระราชจริยวัตร พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในระหว่างที่ทรงผนวชยังวัดบวรนิเวศวิหาร ในปี 2499 ว่า ทรงเคร่งครัดในพระธรรมวินัยกว่าสามัญชนทั่วไป แม้แต่ตนที่บวชตั้งแต่เป็นเณรและได้บวชเป็นพระภิกษุในปีเดียวกันกับพระองค์ ยังเคร่งครัดไม่เท่า เช่น การทำวัตรเช้า-เย็น ตลอด 1 ชั่วโมงที่ประกอบพิธี พระองค์จะไม่ทรงเปลี่ยนพระอริยาบท ทรงมีขันติอดทนอย่างยิ่ง   ทรงตั้งพระราชหฤทัยประกอบพระศาสนกิจ เสด็จออกบิณฑบาตตามสถานที่ต่างๆ ทรงรับบาตรจากประชาชน

นอกจากนี้ พระองค์เสด็จพระราชดำเนินสักการะสถานที่สำคัญทางพุทธศาสนา เช่น พระปฐมเจดีย์ จ.นครปฐม พระธาตุพนม จ.นครพนม และสักการะพระเถรานุเถระยังวัดสำคัญอีกด้วย ก่อนพระองค์ทรงลาผนวช ทรงปลูกต้นไม้เป็นพระอนุสรณ์ที่วัดบวรฯ คือ ต้นสัก ต้นสนฉัตร ปัจจุบันอยู่ที่หน้าคณะตำหนัก รวมทั้งทรงประธานเททองพระกริ่งเนื่องด้วยพระชนมายุ 84 ปี สมเด็จพระสังฆราชเจ้า วัดบวรนิเวศวิหาร อย่างไรก็ตาม แม้พระองค์จะเสด็จสู่สวรรคาลัย และอยากให้ประชาชนชาวไทยปฏิบัติบำเพ็ญตนตามคำสอนทางพระพุทธศาสนา คิดดี ทำดี ละเว้นความชั่ว เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

 

ที่มา : เดลินิวส์ : 18 ตุลาคม 2559

 

 

ทีมดอกไม้บานโดน !

อายัดทรัพย์ "2 สาว" สาวกธรรมกาย

ความผิดเกี่ยวกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 

หุหุ ! ข้อหากระจอกนะจ๊ะ ขนาดข้อหา "เป็นภัยต่อความมั่นคง" ยังทำอะไรพ่อใหญ่ไม่ได้ แล้วนี่ไปอายัดทรัพย์สาวิกาแค่หลัก "แสน" ขนหน้าแข้งร่วงไม่ถึงครึ่งเส้น ที่เก็บไว้เต็มโกดังอีกเป็นพันล้าน ประเดี๋ยวก็เกทับ "ซื้อประเทศไทย" เสียหรอก ฮึ่ม !

 

 

ที่แท้ "คนทีมดอกไม้บาน" มือรับเงินจัดอบรมศูนย์ปฏิบัติ "วัดธรรมกาย" โดนอายัดทรัพย์

"...พระเดชพระคุณ พระราชภาวนาวิสุทธิ์ หลวงพ่อธัมมชโย จึงดำริให้มีการสร้างสถานที่ปฏิบัติธรรมนอกสถานที่ขึ้น ในที่ซึ่งมีภูมิประเทศและภูมิอากาศที่เหมาะสมแวดล้อมด้วยธรรมชาติ สวยงาม ร่มรื่น อากาศเย็นสบาย ทำให้ร่างกายและจิตใจได้พักผ่อน ปล่อยวางจากภารกิจเครื่องกังวลต่างๆ ได้ในทุกๆ ด้านเพื่อให้ทุกท่านที่มาปฏิบัติธรรมพร้อมที่จะรองรับธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้อย่างเต็มที่..."

ชื่อของ "น.ส.วัชรินทร์ จรัสมาธุสร" และ "น.ส.สุวรรณา ฤทธิชัยพงศ์"กำลังอยู่ในความสนใจของสาธารณชน!

เมื่อถูกคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ออกคำสั่งอายัดเงินในบัญชีของบุคคลทั้งสอง จำนวน 2 รายการ คือ 

1. เงินในบัญชีธนาคารกรุงเทพ สาขาคลองหลวง เลขที่ 222-0432XX-X ของ น.ส.วัชรินทร์ จรัสมาธุสร และน.ส.สุวรรณา ฤทธิชัยพงศ์ จำนวนเงิน 276,278.56 บาท ยอดเงิน ณ วันที่ 19 ส.ค.2559 และ

2. เงินในบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาคลองหลวง เลขที่ 980-8-061XX-1 ของ น.ส.วัชรินทร์ จรัสมาธุสร จำนวน 109,248.22 บาท ยอดเงินณ วันที่ 19 ส.ค.2559 (รวมวงเงินทั้งสิ้น 385,526.78 บาท)

ทั้งนี้ ปปง. ระบุว่า การออกคำสั่งอายัดทรัพย์ครั้งนี้ เป็นผลมาจากได้รับรายงานจากกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (บก.ปทส.) ที่ตรวจสอบพบว่า มีการสร้างสำนักสงฆ์บุกรุกพื้นที่ป่าเข้าข่ายกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ และมีลักษณะเป็นการค้า จำนวน 11 คดี ที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับวัดพระธรรมกาย

ได้แก่ 1. โครงการเวิลด์พีชวัลเลย์เขาใหญ่ จ.นครราชสีมา 2. วัดป่าหิมวันต์ จ.เลย  3. วัดถ้ำเขาวง จ.นครราชสีมา 4. ศูนย์ปฏิบัติธรรมจ.บุรีรัมย์ 5. วัดหนองกินเพล จ.อุบลราชธานี 6. วัดบ้านขุน จ.เชียงใหม่ 7. วัดแม่ลายเตียนอาง จ.เชียงใหม่ 8. ศูนย์อบรมเยาวชนดอยโมคคัลลานะ จ.เชียงใหม่ 9. วัดพระธาตุกองลอย จ.เชียงใหม่ 10. ศูนย์อบรมเยาวชนอุ้มผาง จ.ตาก 11. วัดถ้ำเนรมิต จ.กาญจนบุรี

โดยเมื่อวันที่ 15 ส.ค.2559 มีการออกหมายจับตัว พระเทพญาณมหามุนี (ไชยบูลย์ ธัมมชโย) หรือพระไชยบูลย์ สุทธิผล เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย รวมทั้งให้ดำเนินคดี มูลนิธิมหาอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง ในอุปถัมภ์ของพระราชภาวนาวิสุทธิ์ โดย นางวรรณา จิรกิติ และบุคคลที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับ พระเทพญาณมหามุนี (ไชยบูลย์ ธัมมชโย) หรือพระไชยบูลย์ สุทธิผล กับพวก ในข้อหา บุกรุก ก่อสร้าง แผ้วทาง หรือกระทำด้วยประการใดๆ อันเป็นการทำลายป่า หรือเข้ายึดถือหรือครอบครองป่าไปแล้ว 

นอกจากนี้ ยังพบข้อมูลการเชิญชวนประชาชนทั่วไป เข้าร่วมโครงการปฏิบัติธรรม ณ เวิลด์พีช เขาใหญ่, เวิลด์พีช มุกตะวัน , สวนป่าหิมวันต์ จ.เลย , สวนพนาวัฒน์จังหวัดเชียงใหม่

โดยให้ผู้สนใจโอนเงินค่าลงทะเบียนเข้าบัญชี ซึ่งบัญชีที่ใช้รับโอนเงินค่าลงทะเบียนในโครงการดังกล่าว มีการทำธุรกรรม รับโอนเงินจากบัญชีต่างๆ เมื่อมียอดเงินคงเหลือจำนวนมากก็จะโอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย ของวัดพระธรรมกาย  

สำนักข่าวอิศรา www.isranews.org ได้ตามแกะรอยข้อมูล น.ส.วัชรินทร์ จรัสมาธุสร และ น.ส.สุวรรณา ฤทธิชัยพงศ์ พบว่า ในเพจ สวนป่าหิมวันต์ อ.ภูเรือ จ.เลย  1 ใน 11  สำนักสงฆ์ ซึ่งถูกระบุในคำสั่งอายัดทรัพย์ ปปง.ว่า มีบุกรุกพื้นที่ป่าเข้าข่ายกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ และมีลักษณะเป็นการค้า เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับวัดพระธรรมกาย

เคยมีการโพสต์ข้อมูลเมื่อปี 2013 แจ้งประชาสัมพันธ์ให้กับบุคคลที่สนใจเข้าอบรบฝึกปฏิบัติธรรม ณ สวนป่าหิมวันต์ อ.ภูเรือ จ.เลย ได้รับทราบอัตราค่าใช้จ่าย ระเบียบขั้นตอนปฏิบัติธรรมไว้อย่างละเอียด รวมถึงการปฏิบัติธรรมที่ สวนพนาวัฒน์ และ เวิร์ลพีซวัลเล่ย์ เขาใหญ่ (World peace valley) ซึ่งเป็นสำนักสงฆ์ 2 ใน 11 แห่ง ที่ถูกระบุว่ามีการบุกรุกที่ป่าไม้ด้วย

โดยในข้อความโพสต์ดังกล่าว ระบุหมายเลขบัญชี เลขที่ 222-0432XX-X  ชื่อ น.ส.วัชรินทร์ จรัสมาธุสร ของ ธนาคารกรุงเทพ สาขาคลองหลวง จ.ปทุมธานี  เป็นช่องทางในการรับเงินค่าลงทะเบียนการปฏิบัติธรรมทั้ง 3 แห่ง ซึ่งเป็นบัญชีดังกล่าวเป็นบัญชีเดียวกับ ที่ถูก ปปง.ออกคำสั่งอายัดเงินในบัญชีไว้ 

กำหนดค่าลงทะเบียน ในส่วนสวนป่าหิมวันต์ สวนพนาวัฒน์ รายละ 2,500 บาท ส่วนเวิร์ลพีซวัลเล่ย์ เขาใหญ่ (World peace valley) อยู่ที่รายละ 2,000 บาท 

โดยระบุให้ผู้สนใจเข้าปฏิบัติธรรม แจ้งสมัครก่อนจึงชำระเงินได้ ถ้าหากไม่สามารถไปปฏิบัติธรรมได้ ต้องแจ้งยกเลิกก่อนการเดินทาง 2 สัปดาห์ มิฉะนั้นจะถูกปรับ (กรณียกเลิกก่อน 1 อาทิตย์ ระหว่างวันจันทร์ - วันพฤหัสบดี จะถูกปรับ 100 บาท และในวันศุกร์-วันอาทิตย์ 500 บาท)

เมื่อโอนเงินแล้วให้แฟกซ์หลักฐานการโอนโดยแฟกซ์ หรือส่ง E-mail ได้ที่ :
โดยระบุ รุ่น/วันที่/ชื่อผู้สมัคร/เบอร์โทรศัพท์ เบอร์แฟกซ์ : 02-831-1134, หรือ E-mail :

สำหรับข้อควรปฏิบัติ ระบุว่า 

1. ผู้สมัครปฏิบัติธรรมต้องมีอายุ 15 ปีขึ้นไป และไม่เกิน 65 ปี (ถ้าอายุต่ำกว่า 15 ปี ไปโดยไม่แจ้งชื่อสมัคร มีปรับค่าลงทะเบียน 4,000 บาท)

2. ห้ามนำสัตว์เลี้ยงทุกชนิดไปด้วย

3. สำหรับผู้รับประทานอาหารเจ ควรเตรียมไปเอง ทางสถานที่ปฏิบัติธรรมจะไม่มีบริการค่ะ

4. เนื่องจากสถานที่ปฏิบัติธรรมสวนพนาวัฒน์อยู่ในที่สูงกว่า 1,200 เมตรอากาศค่อนข้างเบาบาง ท่านใดที่สุขภาพไม่แข็งแรง มีโรคประจำตัวเช่น โรคความดัน โรคเบาหวาน โรคร้ายแรงอื่นๆ ควรงดขึ้นปฏิบัติธรรมกรุณาแจ้งยืนยันการเดินทางระหว่างสัปดาห์ก่อนที่จะเดินทางเพื่อสำรองที่นั่งรถ บ้านพัก และที่นั่งปฏิบัติธรรมวันจันทร์ - ศุกร์ ที่โครงการปฏิบัติธรรมพิเศษ (สำนักงานใหญ่วัดพระธรรมกาย) วันอาทิตย์ ที่เสาโอ 4 (O4) สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย โทรศัพท์ 02-831-1130 , 083-540-4636, 083-540-4638 หรือติดต่อผู้ประสานงานภาคที่ท่านสังกัด

ระบุ ยอดรับสมัคร สวนพนาวัฒน์ 450 ราย  สวนป่าหิมวันต์ 160 ราย World peace valley 150 ท่าน รุ่นใดที่เต็มแล้ว หากมีความจำเป็นต้องไปรุ่นนั้น ให้ติดต่อผู้ประสานงานภาคที่ท่านสังกัด 

(สำนักข่าวอิศรา คำนวณวงเงินจากอัตราค่าลงทะเบียนและจำนวนคนที่กำหนดไว้ต่อรุ่น พบว่า ในส่วนของสวนพนาวัฒน์ จะอยู่ที่ 1,125,000 บาท สวนป่าหิมวันต์ จะอยู่ที่ 400,000 บาท World peace valley จะอยู่ที่ 300,000 บาท)

สำหรับจุดลงทะเบียนขึ้นรถ อยู่ที่  อาคารสำนักงานใหญ่ฯ วัดพระธรรมกาย ส่วนใครที่จะเดินทางไปโดยเครื่องบิน จะมีรถโครงการฯ ไปรอรับ 

ตารางกิจกรรมประจำวัน

04.30 น. ตื่นนอน / ทำภารกิจส่วนตัว
05.00
น. ปฏิบัติธรรม / สวดมนต์ / แผ่เมตตา
06.30
น. ออกกำลังกาย
07.05
น. รับประทานอาหารเช้า
08.30
น. ฟังธรรม / ปฏิบัติธรรม
11.00
น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.30
น. ฟังธรรม / ปฏิบัติธรรม
17.00
น. ดื่มน้ำปานะ / ทำภารกิจส่วนตัว
18.30
น. สวดมนต์ทำวัตรเย็น
19.30
น. เข้าโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา
22.00
น. พักผ่อน

ทั้งนี้ ในโพสต์ดังกล่าว ยังระบุว่า "ผู้ที่จะไปปฏิบัติธรรม ควรมีอายุระหว่าง 15-65 ปี ทีมงานดอกไม้บาน ได้เตรียมกิจกรรมดี ๆ ที่ทำให้การปฏิบัติธรรมตลอด 7 วันนั้นไม่น่าเบื่อ และเอื้อให้ทุกท่านได้พบกับความสุขภายใน จากการนั่งสมาธิ

"กว่าจะเป็นดอกไม้บานการที่เราจะมีผลการปฏิบัติธรรมที่ดีได้นั้น จำเป็นต้องอาศัยปัจจัยหลายประการ ทั้งอาคารสถานที่อันเหมาะสม บุคคลแวดล้อมที่เอื้อต่อการปฏิบัติธรรมอาหารการกินที่พอเหมาะสะดวกสบาย ธรรมะที่เข้าใจได้ง่ายและปฏิบัติได้จริง  เรารวมเรียกสิ่งเหล่านี้ว่า "สัปปายะ 4" อันจะก่อให้เกิดความสบายทั้งร่างกายและจิตใจ"

"ซึ่งปัจจัยทั้งสี่อย่างนี้จะมีความบังเอิญเกิดขึ้นเองอย่างประจวบเหมาะได้ยากนักเมื่อสถานที่อันเป็นสัปปายะที่จะอำนวยให้บุคคลสามารถปฏิบัติธรรมได้ดีนั้นเกิดขึ้นได้ยาก พระเดชพระคุณพระราชภาวนาวิสุทธิ์ หลวงพ่อธัมมชโย จึงดำริให้มีการสร้างสถานที่ปฏิบัติธรรมนอกสถานที่ขึ้น ในที่ซึ่งมีภูมิประเทศและภูมิอากาศที่เหมาะสมแวดล้อมด้วยธรรมชาติ สวยงาม ร่มรื่น อากาศเย็นสบาย ทำให้ร่างกายและจิตใจได้พักผ่อน ปล่อยวางจากภารกิจเครื่องกังวลต่าง ๆ ได้ในทุก ๆ ด้านเพื่อให้ทุกท่านที่มาปฏิบัติธรรมพร้อมที่จะรองรับธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้อย่างเต็มที่ โดยเริ่มต้นจากจำนวนผู้มาปฏิบัติธรรมกลุ่มเล็ก ๆ หมุนเวียนไปใช้สถานที่ต่าง ๆ ที่มีบรรยากาศสดชื่นท่ามกลางธรรมชาติ อาทิ วนอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ ภูเรือ ภูกระดึง เป็นต้นตั้งแต่ปี พ.ศ.2525 เรื่อยมา จนถึงปี พ.ศ.2535 รวมระยะเวลา 10 ปี ระหว่างนี้ถือเป็นช่วงทดลองระบบการจัดการปฏิบัติธรรม ทำการปรับปรุงพัฒนาทั้งด้านสถานที่และบุคลากรให้พร้อมรองรับผู้มาปฏิบัติธรรมจำนวนมากในอนาคตจนกระทั่งสามารถนำประสบการณ์นับสิบปีของการประยุกต์จัดโครงการในสถานที่เอกชนมาเปิดเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมแห่งแรกได้สำเร็จ เรียกว่า "สวนพนาวัฒน์" ที่อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ และ "สวนป่าหิมวันต์" ที่อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย เป็นที่ต่อมาสถานปฏิบัติธรรมทั้งสองแห่งมีระบบการจัดการแบบครบวงจร เพื่อลดภาระในเรื่องต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ พรั่งพร้อมด้วยสัปปายะ 4 ดังที่กล่าวมาแล้ว มุ่งใช้เวลาในการส่งเสริมการเข้าถึงธรรมอย่างคุ้มค่าที่สุด จนใครหลายคนพากันเรียกขานกันว่า...ที่นี่คือ สวรรค์บนดิน "

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในช่วงเช้าวันที่ 13 ต.ค.2559 ได้ติดต่อไปยังเบอร์โทรศัพท์ที่แจ้งไว้ในโพสต์ดังกล่าว คือ หมายเลข 02-831-1130 ปลายสายที่รับสายเป็นหญิงสาวรายหนึ่ง แจ้งว่า เป็นเบอร์โทรของทีมงานดอกไม้บาน 

เมื่อผู้สื่อข่าวแจ้งว่า ต้องการจะติดต่อกับ น.ส.วัชรินทร์ จรัสมาธุสร

หญิงสาวรายนี้ แจ้งว่า "พี่วัชรินทร์" ไม่อยู่ ต้องโทรเข้าเบอร์มือถือ 

เมื่อผู้สื่อข่าวแจ้งขอเบอร์มือถือ น.ส.วัชรินทร์ จรัสมาธุสร หญิงสาวรายนี้  ได้สอบถามว่า ใครจะติดต่อด้วย 

ผู้สื่อข่าวแจ้งตอบไปว่า สำนักข่าวอิศรา หญิงสาวรายนี้ หยุดคิดนิดหนึ่ง ก่อนจะตอบว่า "...ขอให้ติดต่อเข้ามาใหม่ดีกว่า" 

ทั้งนี้ แม้ผู้สื่อข่าวจะไม่ได้มีโอกาสสัมภาษณ์ น.ส.วัชรินทร์ เพื่อให้ชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีถูก ปปง. ออกคำสั่งอายัดทรัพย์ รวมถึงรายได้ที่จัดส่งที่วัดพระธรรมกายจากการจัดอบรมฝึกปฏิบัติธรรม ในสำนักสงฆ์ต่างๆ ว่ามีจำนวนเท่าไร 

แต่ข้อเท็จจริงที่ยืนยันได้ชัดเจนในขณะนี้ คือ น.ส.วัชรินทร์  เป็นคนของวัดพระธรรมกายแน่นอน ภายใต้ชื่อ "ทีมงานดอกไม้บาน"

รับหน้าที่จัดฝึกอบรมศูนย์ปฏิบัติธรรมต่างๆ และโอนเงินรายได้ทั้งหมด ส่งต่อให้กับวัดพระธรรมกายอีกต่อหนึ่ง

 

 

ที่มา : สำนักข่าวอิศรา  : 17 ตุลาคม 2559

 

พรบ. ถึง ครม. !

พรบ.ส่งเสริมพระปริยัติธรรมคณะสงฆ์ส่งถึง ครม.

รอบิ๊กตู่เห็นชอบ ก่อนผ่านถึง สนช. !

 

ก็แปลว่า ยังอีกหลายด่าน ทั้ง ครม. และ สนช. ซึ่งยังต้องมีวาระ 1-2-3 หรือมีการตั้งกรรมาธิการขึ้นดูแลเป็นการเฉพาะ จะผ่าจะตัดอย่างไรก็ต้องติดตามกันต่อไป แต่เท่าที่ได้ยินมานั้น พรบ.ฉบับนี้ ที่มีไฮไลต์ว่า "ให้เปรียญธรรม 9 ประโยค เป็นด๊อกเตอร์" นั้น เห็นทีจะไม่จริง เพราะเห็นว่า ถ้าเป็นเพียง ป.ธ.9 ก็จะได้ ปริญญาตรีเท่าเดิม แต่ถ้าเรียนเพิ่ม (ตามที่กฎหมายลูกกำหนด) ก็จึงจะเป็น "ด๊อกเตอร์" ได้ นั่นหมายความอีกว่า การจะยกระดับ ป.ธ.9 ให้เป็น Ph.D. นั้น ถึงยังไงก็ต้องมีกลไกรองรับ นับตั้งแต่การออก พรบ. และการตั้งสถาบันการศึกษาขึ้นมารองรับ หรืออย่างน้อยก็ต้องให้มหาเถรสมาคม ดำเนินการเปิดหลักสูตร "เสริม" ให้ผู้ที่เรียนจบ ป.ธ.9 ได้เรียนเสริม เพื่อเป็นด๊อกเตอร์ ซึ่งกลไกที่ว่านี้จะให้ขึ้นต่อองค์กรไหนอย่างไร ก็ยังไม่รู้ เพราะถ้าจะเอาไปอยู่กับ มจร. หรือ มมร. ก็คงไม่เหมาะ แต่จะตั้งขึ้นเองก็คงยาก จะเอาไปฝากมหาวิทยาลัยอื่นๆ ก็ลำบาก มันจะกลายเป็น "ปริญญากาเหว่า" ป.ธ.9 เป็นด๊อกเตอร์แต่ด้านหน้า พอพลิกดู "ด้านหลัง" ปริญญา ปรากฏว่า..เป็นอะไรก็ไม่รู้ !

 

 

ส่งร่าง พ.ร.บ.การศึกษาพระปริยัติธรรม ถึง ครม.แล้ว หลัง วิษณุ เห็นชอบ

นายสมบัติ พิมพ์สอน รองโฆษกสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) เปิดเผยความคืบหน้าการผลักดันร่าง พ.ร.บ.การศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ. หลังจากส่งถึงมือนายสุวพันธ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ที่กำกับดูแล พศ.แล้วว่า ความคืบหน้าล่าสุด นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เห็นชอบ และลงนามถึงเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่อให้พิจารณานำเข้า ครม. ซึ่งตนมั่นใจว่าร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าวไม่น่ามีปัญหา เพราะผ่านความเห็นชอบของนายวิษณุแล้ว นอกจากนี้ พระพรหมมุนี (สุชิน อคฺคชิโน) วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ในฐานะประธานจัดทำร่าง พ.ร.บ.ได้แต่งตั้งคณะทำงานจำนวน 20 รูป/คน เพื่อร่างกฎหมายลูก เกี่ยวกับกฎกระทรวง ระเบียบข้อบังคับต่างๆ ประกอบ พ.ร.บ.โดยมีพระราชวรมุนี วัดสังเวชวิศยาราม เป็นประธานคณะทำงาน และได้นัดประชุมคณะทำงานเพื่อร่างกฎหมายลูกให้แล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคมนี้

 

ที่มา : มติชน  : 15 ตุลาคม 2559

 

ประเคนคึกฤทธิ์ !

ศิษย์เก่าแจ้ง 3 ข้อหาหนัก

ลวนลาม ฉ้อโกง และอวดอุตริมนุสสธรรม

งานนี้ไม่ตายก็เลี้ยงไม่โต !

 

โอ..ติดบ่วงมารเสียแล้วล่ะ ศาสดาแห่งลัทธิพุทธวจน นามว่า "คึกฤทธิ์" แต่คิดไม่ลึก แค่ลอกๆ ปอกๆ เอาของเขามาเป็นของตัว แถมมั่วอีกต่างหาก ซักไปไซ้มาก็หาสาระไม่ได้ สติแตกถึงขั้น "ถ้าไม่เชื่อพระเจ้าอโศกแล้วท่านห่มผ้าเหลืองทำไม" ดู๋ดู ศาสดาพยากรณ์แบบเม้งแตกได้ด้วย

บอกแล้วว่า สอนศาสนาแบบ "แกว่งเท้าหาเสี้ยนรายวัน" น่ะ รับรองว่าไม่นาน ต้องมีนักเลงมาเหยียบหัวแม่ตีน คนดีมีสติปัญญาไม่มีใครทำโง่ๆ แบบนายคึกฤทธิ์นี่หรอก ว่าแต่คราวนี้เห็นทีได้คลานเข่าเข้าวัดปากน้ำตามมหาวออีกรอบแล้วล่ะ ไปหาสมเด็จช่วงเสียคนเดียว ทุกอย่างก็เรียบร้อย !

 

 

ภาพน่าเศร้า ศาสนามีปัญหา น่าที่คณะสงฆ์จะได้รีบจัดการให้เรียบร้อย แต่สมเด็จช่วงกลับเปิดประตูต้อนรับคนมีปัญหา แล้วปล่อยให้อุบาสกอุบาสิกาจัดการกันเอง แต่ตำแหน่งพระสังฆราชน่ะอยากได้ เฮ้อ พูดไปก็ไลฟ์บอย !

 

 

คึกฤทธิ์ !

 

อดีตลูกศิษย์-สีกา หอบหลักฐานร้อง "เจ้าคณะตำบล-พศ." กล่าวหา เจ้าอาวาสวัดนาป่าพง "ลวนลาม-ฉ้อโกง"

เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2559 ที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแแห่งชาติ (พศ.) อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม นายมานพ บุญชื่น ประธานกลุ่มพุทธพจน์จากพระไตรปิฎก (พพต.) เปิดเผยภายหลังยื่นหนังสือร้องเรียนกล่าวหา พระอธิการคึกฤทธิ์ โสตถิผโล เจ้าอาวาสวัดนาป่าพง ต.คลองสิบ อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี ให้ต้องอาบัติปาราชิก เนื่องจากพบความผิดหลายประเด็น อาทิ ลวนลามสีกา ฉ้อโกงประชาชน อวดอุตริมนุสสธรรม เป็นต้น โดยแนบเอกสารหลักฐาน รูปภาพ และคลิปวีดิโอ มอบให้ นายประดับ โพธิกาญจนวัตร โฆษก พศ.นำไปตรวจสอบว่า ตนพร้อมด้วย น.ส.ณัฐนันท์ สุดประเสริฐ ประธานกลุ่มพุทธบริษัทสภาเพื่อรักษาพระธรรมวินัย (พสธ.) และคณะ ได้เข้าร้องเรียนต่อ พศ. เพื่อให้ตรวจสอบความผิดของพระอธิการคึกฤทธิ์ เนื่องจากเคยเป็นโยมอุปถัมภ์พระอธิการคึกฤทธิ์มาก่อน จึงทราบพฤติกรรมของพระอธิการคึกฤทธิ์มาโดยตลอด เห็นทำความผิดทั้งทางโลก และทางธรรม ซึ่งตนเคยเตือนแล้วแต่ไม่เป็นผล ดังนั้น จึงเลิกศรัทธา และร่วมกับคณะเข้าร้องเรียนต่อ พศ. ส่วนความผิดที่ปรากฏ และมีหลักฐานชัดเจน ได้แก่ ความสัมพันธ์กับสีกา 2 คน อวดอุตริมนุสสธรรม ฉ้อโกงประชาชน เป็นต้น

นางณัฐนันท์ สุดประเสริฐ กล่าวว่า เคยร้องเรียนพระอธิการคึกฤทธิ์เรื่องไม่ปฏิบัติตามพระธรรมวินัย กรณีที่พระอธิการคึกฤทธิ์สวดปาฏิโมกข์ 150 ข้อ ทั้งที่ในพระไตรปิฎก หรือมติมหาเถรสมาคม (มส.) ให้พระสงฆ์ไทยสวดปาฏิโมกข์ 227 ข้อ เเต่เนื่องจากขณะที่ตนร้องเรียนไม่มีโจทย์ที่มีหลักฐานเกี่ยวกับความผิดในเรื่องอื่นๆ จึงไม่สามารถเอาผิดได้ แต่ขณะนี้ผู้ใกล้ชิดพระอธิการคึกฤทธิ์ได้รวมตัวกันเป็นโจทย์ และมีหลักฐานเอาผิดพระอธิการคึกฤทธิ์อย่างชัดเจน

นายกฤษณ์ ปานพุ่ม ผู้ประสานงาน พพต.ในฐานะเคยเป็นผู้ติดตามพระอธิการคึกฤทธิ์ กล่าวว่า ที่ผ่านมาเห็นพฤติกรรมพระอธิการคึกฤทธิ์หลายอย่าง จึงมั่นใจว่าท่านขาดจากความเป็นพระ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นอกจากนี้ ผู้ร้องเรียนยังได้ยื่นหนังสือต่อเจ้าคลองสิบ (ธรรมยุต) ให้ตรวจสอบเรื่องอธิกรณ์พระอธิการคึกฤทธิ์ และยังขอให้เจ้าคณะผู้ปกครองระงับการปฏิบัติหน้าที่เจ้าอาวาสวัดนาป่าพง และให้หยุดเผยแพร่พุทธวจน ทั้งนี้ หนึ่งในสีกาที่กล่าวหาว่าถูกพระอธิการคึกฤทธิ์ลวนลาม ได้มาร่วมยื่นหนังสือด้วย แต่ไม่ขอให้ข้อมูลใดๆ

 

ที่มา : มติชน  : 11 ตุลาคม 2559


 

ม.44 !

ปลัดบึงกาฬอ้างมาตรา 44 หนุนสร้างมัสยิด

ที่..บึงกาฬ  !

 

อา..ไอ้ปลัดขิกคนนี้มันบอกว่า "ที่บึงกาฬมีชาวมุสลิมถึง 45 คน จึงมีสิทธิ์สร้าง และโครงการก็มิใช่ของรัฐ จึงไม่เข้าข่ายว่าต้องทำประชาพิจารณ์" แต่เมื่อถามถึงการสร้างพุทธมณฑลปัตตานี ปลัดอัปรีย์มันตระบัดสัตย์ว่า "ผมไม่มีข้อมูล" อืม ! มึงเป็นปลัดยอดเยี่ยมของมุสลิมแห่งประเทศไทยเลยจริงๆ นะ ท่านนายกรัฐมนตรีน่าจะใช้ "ม.44" สั่งให้ไอ้ปลัดขิกคนนี้ไปเป็นปลัดประจำจังหวัดปัตตานี รับรองว่าทางโน้นเฮโลรับกันสนั่นมัสยิด !

 

  

ที่มา : ศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย : 8 ตุลาคม 2559


 

ล่มสลาย !

ชยพล พงษ์สีดา ที่ปรึกษา พศ. รายงาน

"วัดสูญเสียความเป็นศูนย์ชุมชนในทุกด้านแล้ว"

สมเด็จช่วงนั่งฟังตาค้าง !

 

อา..ถ้างั้นโครงการ "ยกวัดมาไว้ที่เซเว่น" ก็ประสบความสำเร็จในการ "ดึงคนออกจากวัด" ซีคะ เพราะคนไทยเขาเข้าใจไปว่า "เมื่อวัดอยู่ที่เซเว่น ไปเซเว่นก็คือไปวัด" แล้วจะมาเรียกร้องให้คนไปวัดทำไมอีกไม่ทราบ เขาไปวันละหลายรอบ หิวเมื่อไหร่ก็ไปหา จะว่าไม่ไปวัดได้อย่างไร ไอ้ตอนที่ "ซีพีออลล์" เขาเปิดโครงการขึ้นมาน่ะ ก็บรรดาเจ้าคณะพระสังฆาธิการ พระดารงดาราหน้าจอ รวมทั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงฆ์ ต่างแห่ไปรับซองจากซีพีกันใหญ่ ไม่กี่ปีก็ไม่มีคนเข้าวัดแล้ว ถามว่า มหาเถรสมาคมของสมเด็จช่วงเอย สำนักพุทธฯ ของพนมเอย เคยพิจารณาสาเหตุเหล่านี้ด้วยหรือเปล่า ว่าเราเผยแผ่พระพุทธศาสนาแบบไหน ทำไมคนไม่เข้าวัด ?

ที่น่าสมเพชก็คือ "สมเด็จช่วง" ซึ่งรับผิดชอบพระศาสนาในตำแหน่ง "สูงสุด" มานานหลายสิบปีจนถึงบัดนี้ กลับนั่งฟังนายชยพลพูดถึง "ความล้มเหลวของตัวเอง" อย่างไม่รู้สึกรู้สา ถ้าเป็นผู้นำที่มีวิสัยทัศน์ วันนี้-พรุ่งนี้ เขาต้องมีคำสั่งอย่างเร่งด่วน ปลุกระดมพระสงฆ์องค์เณรทั่วประเทศ ให้มาประชุมเพื่อแก้ปัญหากันขนานใหญ่ แต่กลับไม่เห็นทำอะไร ฟังแล้วก็งั้นๆ มันง่วง ฉันเยอะ หลวงพ่ออายุมากแล้ว ทำงานมามาก ฝากให้ลูกหลานทำงานกันต่อไป แต่ตำแหน่งน่ะ..ขอให้วัดปากน้ำนะ สาธุ !

 

 

 

วังเวง เหมือนอาทิตย์อัศดง !

พระพุทธศาสนาภายใต้การนำของสมเด็จช่วงมีแต่ร่วงโรย

 


 

นี่กำลังระดมพล เอาคนที่ "ตอแหลเก่งที่สุดในประเทศไทย" มาเสริมทีมวัดปากน้ำ เห็นมหาวอมันบอกว่า "ธรรมกายเป็นอันตรายต่อพระพุทธศาสนา" และประกาศว่า "ชีวิตสงฆ์ควรปราศจาก ยศ ทรัพย์ อำนาจ" เราก็ใช้ "ปาก" ของมหาวอนี่แหละ ให้มันหันไปด่าตัวเองจนเสียคน ตามหลักการ "แปรมิตรให้เป็นศัตรู เปลี่ยนคู่ต่อสู้ให้เป็นกำลัง" ช่วงนี้ทราบว่า "วอมันอยากเป็นเจ้าคุณใจจะขาด" วัดปากน้ำเป็นเจ้าคุณกันจนล้นวัดแล้ว เหลือแต่หมากับแมวที่ยังไม่ได้เป็น โยนพัดให้มหาวอไปอีกซักด้ามจะเป็นไรไป ให้มันเป็น "เจ้าคุณตอแหล" คนแรกของประเทศไทย เมื่อนั้น พระพุทธศาสนาแนวธรรมกายก็จะเจริญ เพราะอะไรรู้ไหม ก็เพราะพวกไฮโซไฮซ้อเขาชอบความตอแหลของมหาวอไง หน้าซื่อๆ ตาใสๆ ใส่แว่นสวยๆ ใช้ของแบนด์เนม แบบเนียะแม่ยกช๊อบชอบ เจ้าคุณพลเลย..จัดให้ !

 


 

ใครบอกว่าไม่มีคนเข้าวัด (ขอเถียง) โดยเฉพาะวัดปากน้ำนั้น มีคนเข้าทุกวัน นับวันก็ยิ่งมาก ขนาด "มหาวอ" ที่ว่าเรียกแขกได้เยอะ ยังต้องแจ้นไปวัดปากน้ำเลย ถึงเราไม่มีอะไร แต่เรามีอำนาจ มีพัดยศไว้คอยแจก พระไทยน่ะ ต่อให้เก่งสุดยอดยังไงก็ไปไม่รอด เพราะอยากเป็น "เจ้าคุณ" กันทุกคน ไม่เชื่อก็ไปถาม "คุณวอเธอสิ" ว่าที่ไปน่ะ เพราะอะไร ถ้ามิใช่..อยากเป็นเจ้าคุณ คุณชยพลเอง ก็ไปเป็นโฆษกมอบตราตั้งให้ "มหาวอ" เองกับมือมิใช่หรือ ? รู้แล้วหรือว่า พระดาราขายตัวแบบมหาวอน่ะ ช่วยพระศาสนาไม่ได้ ?

 

 

จี้วัดฟื้นศรัทธาหวั่นชาวพุทธแบบติ๊กเพิ่มขึ้น

ที่ปรึกษาสำนักพุทธฯ ห่วงแนวโน้มชาวพุทธผูกพันวัดน้อยลง วัยรุ่นไม่เข้าวัด เป็นคนพุทธแบบติ๊กเพิ่มขึ้น เหตุขาดศรัทธา เชื่อวัดไหนมีสำนักปฏิบัติธรรม ส่งเสริมนำหลักพระพุทธศาสนาสู่การปฏิบัติจะดึงคนเข้าวัดได้แน่นอน พฤหัสบดีที่ 6 ตุลาคม 2559 เวลา 16.57 น.

วันนี้ (6 ต.ค.) ที่วัดพนัญเชิงวรวิหาร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กองพุทธศาสนสถาน สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) จัดการประชุมเจ้าอาวาสวัดที่ได้รับการคัดเลือกเป็นวัดพัฒนาตัวอย่างที่มีผลงานดีเด่น วัดพัฒนาตัวอย่าง และอุทยานการศึกษาในวัด ประจำปี 2558 โดยมี สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ) ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เป็นประธาน และมอบพัด โล่ ย่าม เกียรติบัตร แก่เจ้าอาวาสวัดที่ผ่านการคัดเลือก จำนวน 130 วัด ทั้งนี้ นายชยพล พงษ์สีดา ที่ปรึกษา พศ. กล่าวบรรยายพิเศษว่า ปัจจุบันวัดได้สูญเสียการเป็นศูนย์กลางของชุมชนในทุกด้านแล้ว เนื่องจากสภาพสังคมที่เปลี่ยนไป เหลือเพียงการจัดกิจกรรม ประเพณีบางอย่าง และการศึกษาสำหรับพระสงฆ์เท่านั้น จึงทำให้คนไทยมีความผูกพันกับวัดน้อยลง ซึ่งการที่จะทำให้คนยุคนี้รู้สึกผูกพันกับวัดจึงต้องอาศัยการสร้างความศรัทธา และพระสงฆ์จะมีส่วนสำคัญที่สุดที่จะทำให้เกิดความศรัทธาในพระพุทธศาสนา และดึงให้คนเข้าวัด ซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญ เพราะแนวโน้มในขณะนี้วัยรุ่นเข้าวัดน้อยลง จึงอยากให้มีการทำวิจัยเฉพาะกลุ่มเด็กอายุ 12-18 ปี ว่าเด็กกลุ่มนี้เข้าวัดกี่ครั้ง เชื่อว่าจะสามารถเห็นทิศทางที่ชัดเจนมากขึ้น

นายชยพล กล่าวต่อไปว่า นอกจากนี้ยังเกิดพุทธศาสนิกชนแบบติ๊กขึ้นมาแล้ว กล่าวคือ เป็นพุทธศาสนิกชนเวลากรอกข้อมูลส่วนตัวเท่านั้น ที่จะมีการให้ทำเครื่องหมายว่านับถือศาสนาใด และในอนาคตจะเกิดพุทธศาสนิกชนแบบติ๊กมากขึ้นแน่นอน หากวัดยังไม่สร้างศรัทธาเพื่อดึงคนเข้าวัด อย่างไรก็ตามจากการศึกษาข้อมูลพบว่าวัดที่จะมีคนเข้าเป็นประจำอย่างต่อเนื่องจะมีลักษณะสำคัญ 3 ประการ
คือ

1.มีประวัติศาสตร์ มีศาสนวัตถุ โบราณวัตถุ ที่มีความสำคัญ

2.มีพระสงฆ์เป็นจุดเด่น เช่น พระเกจิอาจารย์ พระที่มีความรู้ด้านโหราศาสตร์ ด้านยารักษาโรค พระนักเทศน์ เป็นต้น และ

3.วัดที่มีสถานที่ปฏิบัติธรรม

ซึ่งตนมองว่า วัดลักษณะนี้เป็นที่ต้องการอย่างมากในสังคมปัจจุบัน และจะสามารถสร้างความมั่นคงในศรัทธาต่อวัดได้มากที่สุด เพราะวัดสามารถสร้างสำนักปฏิบัติธรรมได้ แต่วัดจะสร้างโบราณวัตถุ โบราณสถาน พระพุทธรูป ให้มีความเก่า มีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานเหมือนของที่เก่าจริงๆไม่ได้ ทั้งนี้ตนยังเชื่อด้วยว่าเมื่อคนได้มาปฏิบัติธรรมจะสามารถมองเห็นประโยชน์สูงสุดของพระพุทธศาสนา และเกิดความศรัทธาได้อย่างแน่นอน

 

ที่มา : เดลินิวส์ : 7 ตุลาคม 2559

 


พุทธเสื่อม อาศัยผ้าเหลืองหากิน !

วงการเสวนาสรุป

 

อา..ใช้ศัพท์แสงผิดอีกแล้ว คนบวชแล้วก็ต้อง "อาศัยผ้าเหลืองหากิน" สิคะ ไม่อาศัยผ้าเหลืองจะให้อาศัยผ้าลายหรือไง ดังคำโบราณว่า "เลี้ยงช้างกินขี้ช้าง" นั่นคืออาศัยช้างนั้นแหละเป็นที่ทำมาหากิน แต่อย่าขายช้าง ผู้ที่มาบวชนั้น พระพุทธองค์มิได้ห้ามว่าห้ามอาศัยผ้าเหลืองหากิน แต่ให้กินอย่าง "ถูกต้องตามพระธรรมวินัย" อย่านอกเหนือพระธรรมวินัย "กินถูก-กินผิด" ท่านใช้ "พระธรรมวินัย" เป็นตัวชี้วัด มิใช่ "ผ้าเหลือง" ดังพูดกันเกร่อ

ความจริงแล้ว ความผิดทุกชนิดในพระธรรมวินัยนั้น ก็มีมาแต่สมัยพุทธกาล คือเมื่อพระพุทธเจ้ายังทรงพระชนม์อยู่ ก็มีคนเข้ามาอาศัยผ้าเหลืองและวัดวาอารามทำผิดมาแล้ว จึงทรงบัญญัติพระวินัยมากมายก่ายกอง นับเป็นพันๆ ข้อ สำหรับเป็นตัวเข้มงวดกวดขันและกำราบปราบปรามบุคคลเหล่านั้น นับถึงปัจจุบัน ถ้าพระพุทธเจ้ายังทรงพระชนม์อยู่ สิกขาบทบัญญัติต่างๆ คงจะพุ่งขึ้นถึงแสนข้อ

แต่ก็ดังโบราณว่า "ดูวัวให้ดูหาง ดูนางให้ดูแม่" พระสงฆ์สามเณรที่มาบวชนั้นก็มีพ่อมีแม่มาจากสังคมไทย พ่อแม่ดูแลลูกอย่างไร ลูกไปบวชก็สืบสันดานมาอย่างนั้น ถ้าพ่อแม่ชาวไทย "เลี้ยงลูกดี" แล้วเอาไปบวช บวชแล้วก็สนับสนุนลูกพระลูกเณรในทางที่เหมาะสม และกล้าที่จะทัดทานหรือตักเตือนถึงจะอยู่ในผ้าเหลืองก็ตาม ก็เชื่อว่า สังคมไทยนั่นเอง ที่จะเป็นเขื่อนช่วยปิดกั้นความเสียหายในพระพุทธศาสนาได้

แต่..แต่เท่าที่เห็น เมื่อเกิดความเสื่อมใหญ่ขึ้นมา อาทิเช่น กรณีเณรคำ ก็พบว่า บรรดาไฮโซไฮซ้อ คนร่ำคนรวย คนมีหน้ามีตาในสังคมไทย รวมทั้งนักปาฐกถาดังๆ (ไม่ขอเอ่ยชื่อ) นั่นแหละคือ ตัวปั้นเณรคำมาหากิน มอมเมาชาวไทย ให้หลงงมงายกับอรหันต์เด็กปั้นของคนพวกนี้ พอมีปัญหาขึ้นมา ก็โยนขี้ให้เณรคำ "รับกรรม" ไปคนเดียว แถมโยนความผิดให้ "พระศาสนา" ส่วนพวกผู้หลักมักดีเหล่านั้นก็ยังคง "ลอยหน้าลอยตา" หากินอยู่ในสังคมไทยอย่างสมยศสมอย่างต่อไป หลายคนหันไปจับพระเณรองค์ใหม่ หวังจะปั้นเป็นดาวบนเส้นทางธุรกิจของตัวเองต่อไปอีก เป็นวัฏจักร มีเงินซะอย่างทำอะไรก็ได้ มีสื่อเสียอย่าง ปั้นหมาให้เป็นเทวดาก็ได้ ถามว่า ทำไมไม่มีมาตรการทางสังคม กดดัน หรือลงโทษ คนพวกนี้ด้วย เมื่อคนพวกนี้ยังมีอิทธิพลในสังคมไทย โดยที่สังคมไทยไม่กล้าแตะ แต่กลับไปโทษ "ผ้าเหลือง" ซึ่งมันถูกเพียงนิดเดียว เป็นเพียงปลายเหตุ เฆี่ยนลูกให้ตายยังไงก็แก้ปัญหาไม่ได้ ต้องเริ่มที่พ่อแม่ คือประชาชนคนไทยนี่แหละ

ซุปต้า ใหม่ล่าสุด ที่เสียผู้เสียคน ก็คือ "มหาวอ วชิรเมธี" ซึ่งมีดีกรีเป็น "เปรียญเก้า" อาจหาญชาญชัยประกาศทางหน้าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐว่า "ชีวิตสงฆ์ควรปราศจากยศ ทรัพย์ และอำนาจ" แต่สุดท้ายก็ออกลาย "วิ่งเข้าวัดปากน้ำ รับตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง" หวังต่อยอดเป็น "เจ้าคุณ" ซึ่งก็คือ ยศ ยศที่มหาวอตอแหลต่อสาธารณชนว่า "ชีวิตสงฆ์ควรปราศจาก" นั่นเอง มหาวอไปรับตำแหน่งซึ่งเป็นตัวแทนแห่งอำนาจเมื่อไหร่ ก็เสียพระ เสียคน และเสียหมา เมื่อนั้น มันจะต่างอะไรกับ "พระมิตซูโอะ" ที่ประกาศว่า "ชีวิตนี้อยู่คนเดียวดีที่สุด" แต่สุดท้ายก็หนีตามผู้หญิงไป ถ้าไม่รู้แจ้ง ไม่เห็นจริง และทำไม่ได้ ก็อย่าพูด อย่าอวดดี พูดแล้วทำไม่ได้ หรือทำผิดคำพูด นั่นก็แสดงว่า เสียสัตย์ แสดงว่าที่ผ่านๆ มานั้นก็แค่ "หลอกลวงชาวบ้านหากิน" ไปวันๆ มิได้มีคุณธรรมน้ำใจอะไร วาทกรรมของมหาวอนั้นก็ไม่ต่างไปจาก "ใครบางคน" ที่ด่านักการเมืองว่า "ขี้โกง" แต่สุดท้ายตัวเองก็ "เข้าคุกเพราะโกง" ทำเลวเหมือนกัน แต่สร้างภาพให้ดูดีกว่าเขาเท่านั้นเอง

มหาวอ กล้าที่จะออกมาพูดต่อสังคมไทย ชี้นำในเรื่องคุณธรรม แสดงตัวตนให้เด่นกว่าบรรดาพระสงฆ์ไทยทั่วประเทศ หนักเข้าก็ถึงกับยกเอาพระนิพพานมาพูด เหมือนได้บรรลุธรรมแล้ว และถึงกับประกาศ "นิติแนวทาง" การดำเนินชีวิตของ "พระสงฆ์ที่ดี" ว่า..ควรปราศจาก ยศ ทรัพย์ และอำนาจ ทั้งๆ ที่ทุกวี่วันนั้น มหาวอก็วิ่งสายหากิน รับเงินรับทอง แถมยังวิ่งไปรับอำนาจและยศจากวัดปากน้ำ เรียกว่ามีชีวิตจมปลักอยู่กับสิ่งเหล่านี้ ที่มหาวอยกมาอวดอ้าง ทั้งๆ ที่ตัวเองก็ "พันธุ์เดียวกัน" แต่..แต่สังคมไทยไม่เคยตรวจสอบ เชื่อแต่น้ำลายหมาบ้าของมหาวอ ใครเป็นพ่อเล้าแม่เล้าของมหาวอ ก็ช่วยเถียงออกสื่อหน่อยสิ ว่าสิ่งที่ เรา-อะลิตเติ้ลบุ๊ดด่ะ พูดถึงนี้ มันไม่จริง เอาเครือ "เนชั่น" ที่เชียร์มหาวอมาแต่อ้อนแต่ออกนี่แหละชัวร์ ให้ "ไอ้โล้น-สุทธิชัย หยุ่น" ที่หลวงพ่อคุณตั้งฉายา ลากจีวรมหาวอมาซักกลางจอซักทีเป็นไง จะได้เห็น "สันดานธาตุแท้" ว่าเป็นราชสีห์ หรือหมาจิ้งจอก !

 

 

ชีวิตสงฆ์ควรปราศจากยศ ทรัพย์ และอำนาจ !

คนที่พูดและไปรับยศ ทรัพย์ อำนาจ ก็คือ มิใช่พระ มันคือคนที่อาศัยผ้าเหลืองหากิน กะล่อนหลอกชาวบ้านไปวันๆ ดูหน้าเอาเองว่าเป็นเช่นไร ปากบอกไม่ดี แต่รับมาเต็มมือ นี่แหละคือ ศรีธนญชัยพันธุ์ใหม่ !

 

 

ถามว่า สื่อเครือเนชั่น หรือใครต่อใคร ที่ขุนมหาวอขึ้นมาหากิน กล้าออกมาด่ามหาวอหรือเปล่าว่า ตระบัดสัตย์ และทรยศต่อสาธารณชน !

 

 

ชี้ญาติโยมเสื่อมศรัทธาพุทธศาสนา เหตุ "พระสงฆ์-คนบางกลุ่ม" อาศัยผ้าเหลืองหากิน

เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม ที่ห้องประชุมชั้น 7 บริษัทไทยนครพัฒนา จำกัด นายสุภชัย วีระภุชงค์ ในฐานะเลขาธิการสถาบันโพธิคยาวิชชาลัย 980 กล่าวในการจัดเสวนาหัวข้อ ความเสื่อมของพุทธบริษัท : แนวทางที่ควรแก้ไข จัดโดยสถาบันโพธิคยาวิชชาลัย 980 ชมรมโพธิคยา 980 และมูลนิธิวีระภุชงค์ ว่า จากการทำงานเพื่อพระพุทธศาสนามากว่า 9 ปี จึงได้เห็นมุมหนึ่งของพระสงฆ์บางรูป หรือคนบางกลุ่ม ที่อาศัยร่มกาวสาวพัตร์มาดำรงชีพ โดยอาศัยลาภสักการะ ย่อหย่อนต่อพระธรรมวินัย ทำให้ญาติโยมเกิดความเสื่อมศรัทธา ประกอบกับชาวพุทธบางคนไม่เข้าใจแก่นธรรม และพระวินัย ดังนั้น เราจึงต้องจัดเสวนาเพื่อให้สื่อมวลชนเป็นคนกลางในการขยายความเกี่ยวกับหลักธรรมของพระพุทธเจ้าที่วางไว้ รวมถึง ความหมายของพระธรรม พระวินัย คืออะไร ประชาชนทั่วไปสามารถติติงพระสงฆ์ที่ประพฤติมิชอบได้หรือไม่ นอกจากนี้ เชื่อว่าพุทธบริษัท 4 ได้แก่ ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา เปรียบเสมือน เสา 4 ต้นที่ค้ำซึ่งกันและกัน เมื่อวันใดที่เสาพระภิกษุเอียง อุบาสก อุบาสิกาจะเป็นผู้ค้ำ เราต้องเสริมศรัทธาซึ่งกันและกันเพื่อให้ศาสนาอยู่รอด

สังคมวันนี้ ถ้าเรายังปล่อยให้พุทธบริษัทไหลตามกระแสโลกาภิวัตน์ไปเรื่อยๆ ผมเดาไม่ออกว่าในอนาคตข้างหน้า ความเสื่อมภายในภายนอกจะเป็นเช่นไร แต่ผมเชื่อถ้าพุทธบริษัทเป็นปึกแผ่นเข้าถึงแก่นพระธรรมวินัย พระพุทธศาสนาจะอยู่ได้ยาวต่อไปอีก 2,500 ปี นายสุภชัย กล่าว

 

ข่าว : มติชน : 5 ตุลาคม 2559

 

 

 

กดที่ภาพเพื่อชม

วัตถุมงคลชุดประวัติศาสตร์ 100 ปี

ญาท่านพระมหาผ่อง ปิยธีโร

วัดพระเจ้าองค์ตื้อ นครหลวงเวียงจันทน์

 


 

 

บอกกล่าวข่าวของดี

พระสมเด็จ รุ่นแรก ศาสตราจารย์พิเศษ จำนงค์ ทองประเสริฐ

กดที่ภาพเพื่อชม

 

พิธีเปิดประชุมใหญ่ สมัยสามัญประจำปี พ.ศ.2559

สหภาพพระธรรมทูตไทยในทวีปยุโรป

ณ วัดศรีนครินทรวราราม สวิสเซอร์แลนด์

พระพรหมสิทธิ (ธงชัย สุขญาโณ)

ประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ

ประธานการประชุม

20 สิงหาคม 2559 เวลา 09.00 น.

กดที่ภาพเพื่อชมภาพพิธีทั้งหมด

 

ภาพการประชุมสหภาพพระธรรมทูตไทยในทวีปยุโรป ชุดที่ 2

กดที่ภาพเพื่อชมภาพพิธีทั้งหมด

 

ภาพการประชุมสหภาพพระธรรมทูตไทยในทวีปยุโรป ชุดที่ 3

กดที่ภาพเพื่อชมภาพพิธีทั้งหมด

 

ภาพการประชุมสหภาพพระธรรมทูตไทยในทวีปยุโรป ชุดที่ 4

กดที่ภาพเพื่อชมภาพพิธีทั้งหมด


 

การประชุมองค์กรพระสงฆ์เถรวาทในสหราชอาณาจักร

 

Theravada Buddhist Sangha in UK (TBSUK)

ณ วัดพุทธวิหาร เมืองอ๊อกซ์ฟอร์ด ประเทศอังกฤษ

10 สิงหาคม 2559

 

กดที่ภาพเพื่อชมภาพใหญ่ขนาด 4000 PX

อายุวัฒนมงคล 90 พรรษา พระราชภาวนาวิมล วิ.

(ธีรวัธน์ อมโร น.ธ.เอก Ph.D.)

เจ้าอาวาสวัดพุทธปทีป กรุงลอนดอน

ประธานองค์กรพระธรรมทูตไทยในสหราชอาณาจักร

3 กรกฎาคม 2559

 

ภาพชุดที่ 1 : ภาพชุดที่ 2 : ภาพชุดที่ 3 : ภาพชุดที่ 4

การประชุมองค์กรพระธรรมทูตไทยในสหราชอาณาจักร

ณ วัดสันติวงศาราม เมืองเบอร์มิ่งแฮม ประเทศอังกฤษ

 

ภาพชุดที่ 01 : ภาพชุดที่ 02 : ภาพชุดที่ 03 : ภาพชุดที่ 04 : ภาพชุดที่ 05

 

ดอกไม้บาน วัดพระศรีนครินทรวราราม สวิสเซอร์แลนด์

(กดที่ภาพเพื่อชม)

 

 

ทำบุญฉลองสมณศักดิ์พระครูเมธีชยาภิวัฒน์

(กดที่ภาพเพื่อชม)

 

อาหารไทยในสวิสเซอร์แลนด์

(กดที่ภาพเพื่อชม)

 

 

THE ENTERTAINMENT OF WAT PHRA SRI

(กดที่ภาพเพื่อชม)

 

หนุ่มสาวไทยในสวิสเซอร์แลนด์

(กดที่ภาพเพื่อชม)

 

 

ชาวไทยในสวิสเซอร์แลนด์

(กดที่ภาพเพื่อชม)

 

ภาพงานฉลองครบรอบ 40 ปี สมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา

ณ วัดนวมินทรราชูทิศ นครบอสตัน วันที่ 25-26 มิถุนายน 2559

กดที่ภาพเพื่อดาวโหลดภาพขนาด 4000 PC

พระปัญญาพุทธิวิเทศ

(เหลา ปญฺญาสิริ ป.ธ.4 Ph.D.)

เจ้าอาวาสวัดมหาธาตุสหราชอาณาจักร
รองประธานองค์กรพระธรรมทูตไทยในสหราชอาณาจักร

ร่วมประชุมผู้นำศาสนา กับ ศาสนาจารย์ จัสติน เวลบี

อาร์ชบิชอปแห่งแคนเทอร์เบอรี่ องค์ประมุขแห่งคริสตจักรสหราชอาณาจักร

ณ มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ เมืองดาร์บี้ สหราชอาณาจักร

22 มิถุนายน 2559 เวลา 09.00 น.

(กดที่ภาพเพื่อชมภาพการประชุม)


 

พิธีผูกพัทธสีมา-ฝังลูกนิมิต

วัดเจริญธรรม เมืองลึกเด ประเทศเยอรมันนี

10-12 มิถุนายน 2559

 

พระธรรมวิสุทธาจารย์ (คูณ ขนฺติโก) เจ้าอาวาสวัดหนองแวง (พระอารามหลวง) อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ประธานสงฆ์

ฯพณฯ นางนงนุช เพชรรัตน์ เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงเบอร์ลิน ประเทศเยอรมนี ประธานฝ่ายฆราวาสกดที่ภาพเพื่อชมภาพในพิธี

 

สมโภช 25 ปี วัดไทยเดนมาร์ก

ฉลองสมณศักดิ์ "พระวิสุทธิวงศ์วิเทศ"

เจ้าอาวาสวัดไทยเดนมาร์กพรหมวิหาร

11 มิถุนายน 2559


 

กดที่ภาพเพื่อชม งานสมโภช 25 ปี วัดไทยเดนมาร์ก


อายุวัฒนมงคล 91 ปี หลวงตาชี

พระราชมงคลรังษี : สุรศักดิ์ ชีวานนฺโท

เจ้าอาวาสวัดไทย กรุงวอชิงตัน ดีซี

5 มิถุนายน 2559

 


 

กดที่ภาพเพื่อชมภาพพิธีทั้งหมด

พิธีทักษิณานุปทาน

อุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7

เนื่องในวาระสวรรคต ครบรอบ 75 ปี

ณ วัดพุทธปทีป กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ

4 มิถุนายน 2559

 

กดที่ภาพเพื่อชมภาพพิธี


สัตตมราชานุสรณ์

องค์กรพระธรรมทูตไทยในสหราชอาณาจักร
อุทิศถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

ครบรอบ 75 ปี แห่งการสวรรคต

ณ โกลเดอร์ส กรีน ครีเมโทเรียม กรุงลอนดอน

3 มิถุนายน พุทธศักราช 2559

 

กดที่ภาพเพื่อชมภาพพิธี

 

 

 

จดหมายผู้ตรวจการแผ่นดิน วินิจฉัย "ปาราชิก" ธัมมชโย

กดที่ภาพเพื่อชม

 

ข่าวเจ้าคุณเสนาะมรณภาพ

 


 

 

กดที่ภาพเพื่อชม

ลัทธิธรรมกาย กับบทบาท ของสังคมไทย

 

กดที่ภาพเพื่ออ่าน

 

 

 

อ่านข่าวเก่า ที่เคยนำเสนอใน อะลิตเติ้ลบุ๊ดด่ะ ดอทคอม

2549 : 2550 : 2551 : 2552 : 2553 : 2554 : 2555 : 2556 : 2557 : 2558 : 2559

 

 

 

 

 

 

มุมมองของพระมหานรินทร์

 


ของฝากจากอินเดีย

พระประธานบนชั้นสองของพระมหาเจดีย์พุทธคยา

 

 

 

ไหว้สาครูบากุศล

 


 

90 ปี หลวงพ่อพระราชภาวนาวิมล

เจ้าอาวาสวัดพุทธปทีป กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ

ประธานองค์กรพระธรรมทูตไทยในสหราชอาณาจักร

 

 

AND MORE.. กดตรงนี้เพื่ออ่านบทความอื่นๆ

 

นานาสาระจากอะลิตเติ้ลบุ๊ดด่ะ

 

 

กดที่ภาพเพื่อเข้าชมนานาสาระ จาก อะลิตเติ้ลบุ๊ดด่ะ ดอทคอม

 

 

 

 

You Are Visitor No.-

 

drupal stats

Since : February 20, 2009

 

 

เรายินดีน้อมรับความเห็นและคำแนะนำจากทุกท่าน

EDITER : PEESANG2555@HOTMAIL.COM

 


ALITTLEBUDDHA.COM WAT THAI LAS VEGAS 2920 MCLEOD DR. LAS VEGAS NV 89121 U.S.A. 702-384-2264