LAST UPDATE : OCTOBER 24 2014  07:00 P.M. PACIFIC TIME

 

 

โผสมณศักดิ์ 2557

 

กดที่ภาพเพื่อดูรายชื่อ

 

 

คดีเจ้าคุณเหนาะเริ่มออกฤทธิ์ !

สมเด็จวัดปากน้ำออกคำสั่ง

คืนหน้าที่ผู้ดูแลภูเขาทองแก่พระพรหมสิทธิ

คืนตำแหน่ง 7 ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโสธร

 

ขีดเส้นตาย 30 ต.ค. นี้

หาไม่แล้ว พระพรหมสุธีจะมีอันเป็นไป

 

 

เสือลำบาก-พระพรหมสุธี
ผู้ต้องคดีประวัติศาสตร์ของคณะสงฆ์ไทย

 

ความคืบหน้าเกียวกับคดี พระพรหมสุธี (เสนาะ ปญฺญาวชิโร) เจ้าอาวาสวัดสระเกศ ถูกฟ้องร้องมากมายหลายคดี ทั้งผ่านคณะสงฆ์ (มส.) ผ่าน ปปท. ปปช. และดีเอสไอ ซึ่งล่วงเลยเวลามานานพอสมควรแล้ว ควรที่ทางมหาเถรสมาคมจะได้แถลงผลให้พุทธศาสนิกชนคนไทยทั่วประเทศได้รับทราบเสียที ทั้งนี้เพราะเป็นคดีสำคัญเกี่ยวกับพระมหาเถระระดับรองสมเด็จพระราชาคณะ ผู้มีตำแหน่งระดับสูงถึงเจ้าอาวาสวัดพระอารามหลวง ซึ่งเคยเป็นที่สถิตของสมเด็จพระสังฆราช เป็นเจ้าคณะภาค และกรรมการมหาเถรสมาคม เทียบเท่ากับตำแหน่งรัฐมนตรีในทางบ้านเมือง ดังนั้น เรื่องนี้จะทำเงียบๆ เหมือนคดีพระสงฆ์ในอดีตนั้นหาได้ไม่ ทั้งนี้เพราะสมัยนี้มีสื่อทั้งสื่อหลักสื่อรองและสื่ออิสระ คอยตรวจสอบการทำงานของมหาเถรสมาคมและเจ้าคณะผู้ปกครองอยู่เต็มไปหมด คดีเจ้าคุณเสนาะนั้นได้กลายเป็น "คดีสาธารณะ" ไปแล้ว จะสอบแบบเงียบๆ เหมือนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์กระซิบเจ้าคุณเสนาะนั้นหาได้ไม่

สายข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 22 ต.ค. 2557 ที่ผ่านมา ได้มีบัญชาจากสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ วัดปากน้ำภาษีเจริญ ในฐานะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ให้ดำเนินการดังนี้

1. ให้ พระพรหมสุธี (เสนาะ ปญฺญาวชิโร) คืนตำแหน่งหน้าที่การงานในการดูแลบรมบรรพต (ภูเขาทอง) ให้แก่ พระพรหมสิทธิ (ธงชัย สุขญาโณ) ผู้ช่วยเจ้าอาวาส พร้อมด้วยทีมงานตามที่เคยปฏิบัติมา ด้วยเหตุผลว่า พระพรหมสิทธิปฏิบัติหน้าที่ตามบัญชาของสมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ) อดีตเจ้าอาวาสวัดสระเกศ ซึ่งแต่งตั้งให้พระพรหมสิทธิเป็นผู้ดูแลบรมบรรพตมาแต่เดิม การที่พระพรหมสุธีสั่งปลดพระพรหมสิทธินั้น จึงถือว่าเป็นการฝ่าฝืนบัญชาสมเด็จพระพุฒาจารย์ อดีตเจ้าอาวาสและอดีตพระอุปัชฌาย์ของพระพรหมสุธี เป็นการแสดงความอกตัญญูต่อบูรพาจารย์อดีตเจ้าอาวาส ส่งผลให้เกิดปัญหาแก่วัดสระเกศอย่างแรงที่สุดในประวัติศาสตร์

2. ให้คืนตำแหน่ง "ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโสธรวราราม" แก่อดีต 7 ผู้ช่วย ที่ถูกพักตำแหน่ง ไปตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน พ.ศ.2553 ถึงปัจจุบันก็เป็นเวลากว่า 4 ปี ที่คดีไม่คืบหน้า แสดงว่าเอาผิดผู้ช่วยเจ้าอาวาสทั้ง 7 ไม่ได้ เมื่อเป็นเช่นนั้นก็ต้อง "คืนความเป็นธรรม" ให้แก่ทุกรูป ทั้งนี้ สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ มีบัญชาให้นำเรื่องเข้าสู่ที่ประชุมมหาเถรสมาคม ในวันที่ 30 ตุลาคม ศกนี้ ที่พุทธมณฑล ทั้งนี้ ตอนปลด 7 ผู้ช่วยวัดโสธรนั้น เจ้าคุณเสนาะอาศัย "มติมหาเถรสมาคม" เป็นดาบอาญาสิทธิ์ การจะคืนตำแหน่งให้ก็ต้องใช้ "มติมหาเถรสมาคม" จึงจะสามารถลบล้างคำสั่งเดิมได้  ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโสธรวราราทั้ง 7 รูป ประกอบด้วย

     1. พระปริยัติกิจวิธาน (อมรภิรักษ์)

     2. พระครูโสภณสรกิจ (วิรัตน์)

     3. พระครูภาวนากิจพิลาส (บุญยิ่ง)

     4. พระครูปริยัติปัญญาธร (ปรีดี)

     5. พระครูศรีปริยัติวิมล (เอื้อ)

     6. พระมหาปรีชา เตชวณฺโณ

     7. พระครูสุตภาวนาพิธาน (สันติภัทร)
 

3. ตั้งกรรมการสอบการเงินวัดโสธรวราราม ย้อนหลังเป็นเวลา 5 ปี เพื่อสางบัญชีการเงินวัดโสธรว่ามีปัญหาดังที่ถูกกล่าวหาหรือไม่ ในการนี้ ทางพระพรหมเวที (สนิท ชวนปญฺโญ) เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม ได้สั่งตั้งกรรมการขึ้นมา มีพระธรรมคุณาภรณ์ (พิมพ์ ญาณวีโร ป.ธ.7) เจ้าอาวาสวัดปทุมคงคา รองเจ้าคณะภาค 7 เป็นหัวหน้า

 

 

ในการคืนตำแหน่ง "ผู้ดูแลบรมบรรพต" แก่พระพรหมสิทธินั้น สายข่าวรายงานว่า ทางเจ้าคุณเสนาะ ได้ทำเป็นบันทึกสั้นๆ มีข้อความว่า "สมเด็จวัดปากน้ำ มีบัญชาให้พระพรหมสิทธิกลับไปปฏิบัติหน้าที่ดูแลบรมบรรพตตามเดิม" และให้เจ้าคุณเด็กรูปหนึ่งนำคำสั่งนี้ไปแจ้งแก่พระพรหมสิทธิ แต่พระพรหมสิทธิเห็นว่าเป็นการง่ายไป เพราะเวลาปลดนั้นเจ้าคุณเสนาะสั่งปลดต่อหน้าหมู่สงฆ์กลางโบสถ์ แต่เวลาจะคืนนั้นกลับให้พระเด็กๆ มาแจ้งแค่คำสองคำ จึงคืนคำสั่งไป เจ้าคุณธงชัยจะรับทราบคำสั่ง ก็ต่อเมื่อมีประกาศอย่างเป็นทางการเหมือนตอนสั่งปลดเท่านั้น จึงต้องดูต่อไปว่า ทางเจ้าคุณเสนาะจะทำอย่างไร ทั้งนี้มีกำชับจากทางวัดปากน้ำว่า หากเจ้าคุณเสนาะยังดื้อแพ่ง ไม่ยอมปฏิบัติตามที่สั่ง ก็จะมีการสั่งพักตำแหน่งของเจ้าคุณเสนาะทุกตำแหน่งในทันที เพราะถือว่าขัดบัญชาผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช

อย่างไรก็ตาม ตามรูปการณ์ที่ปรากฏออกมาเช่นนี้ ชี้ชัดว่า "คดีมีมูล" ทั้งในส่วนของวัดสระเกศและวัดโสธร สมเด็จวัดปากน้ำจึงเริ่มดำเนินการ "คืนความชอบธรรม" ให้แก่ผู้ถูกกระทำเป็นเบื้องต้น ส่วนการลงโทษเจ้าคุณเสนาะนั้นยังต้องรอความพร้อมอีกระยะหนึ่ง ซึ่งคาดว่าก่อนวันที่ 5 ธันวาคม ศกนี้ คดีเจ้าคุณเสนาะก็น่าจะสิ้นสุด

สำหรับผลการสอบสวนของคณะสงฆ์ส่วนกลาง มีสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ (สมศักดิ์ อุปสโม) วัดพิชยญาติการาม เป็นประธาน ซึ่งสรุปสำนวนเสร็จตั้งแต่ก่อนสิ้นเดือนตุลาคม และส่งถวายรายงานถึงสมเด็จวัดปากน้ำไปแล้วนั้น สายข่าวรายงานว่า "อุ้มเสนาะเกินร้อย" ทางสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ จึงไม่ยอมนำเอาผลการสอบสวนนั้นเข้ามหาเถรสมาคม แต่ได้ดำเนินการสอบสวนเพิ่มเติมด้วยตนเอง โดยเรียกผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโสธรให้เข้าปากคำ ก่อนจะมีความเห็นให้คืนตำแหน่งแก่ทุกรูป

ส่วนกรณีพระพรหมสิทธินั้น ก็เป็นเหตุเป็นผลที่ทราบกันทั่วไปในกลุ่มลูกศิษย์วัดสระเกศ ว่าก่อนมรณภาพ สมเด็จพระพุฒาจารย์ ได้ออกคำสั่งสำคัญ 2 ประการ คือ

1. ให้พระพรหมสุธี เป็นเจ้าอาวาสวัดสระเกศรูปต่อไป

2. ให้พระพรหมสิทธิ ดูแลบรมบรรพตภูเขาทอง

ทั้งสองประการนี้ เป็นเสมือน "พินัยกรรม" ของสมเด็จเกี่ยวก่อนมรณภาพ ถึงไม่ได้เขียน แต่คนที่รับทราบก็มีอยู่เต็มวัด ดังนั้น เมื่อมีพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช ให้พระพรหมสุธีขึ้นดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดสระเกศ แบบสายฟ้าแล่บ จึงไม่มีการต่อต้านจากทางฝั่งเจ้าคุณธงชัย (พรหมสิทธิ) ทั้งนี้เพราะยึดมั่นในคำสั่งของสมเด็จพระพุฒาจารย์นั่นเอง 

แต่เมื่อเจ้าคุณเสนาะสั่งปลดพระพรหมสิทธิ ก็เท่ากับว่า "ลบล้างคำสั่งสมเด็จพระพุฒาจารย์" ซึ่งส่งผลให้ตนเอง (เจ้าคุณเสนาะ) ได้เป็นเจ้าอาวาสอีกด้วย ดังนั้น การที่เจ้าคุณเสนาะสั่งปลดเจ้าคุณธงชัย จึงถือว่าไม่กตัญญูต่อครูบาอาจารย์อดีตเจ้าอาวาส ส่งผลให้เกิดความเสียหายร้ายแรงแก่วัดสระเกศ พระสงฆ์สามเณรค่อนวัดจึงไม่ยอมรับเจ้าคุณเสนาะในฐานะเจ้าอาวาส

ขั้นตอนต่อไป ทางมหาเถรสมาคม ก็คงจะพิจารณาโทษของเจ้าคุณเสนาะในส่วนนี้ (ทางการปกครอง-ไม่เกี่ยวกับรูปคดีอื่นๆ) ส่วนจะพิจารณาหาใครมาดำรงตำแหน่งแทนนั้น คาดว่า ทางมหาเถรสมาคมคงจะยกตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดสระเกศถวายแก่ หลวงปู่พระธรรมกิตติโสภณ (หนู อโนมปญฺโญ ป.ธ.8) พระมหาเถระอาวุโสภายในวัด รุ่นราวคราวเดียวกับสมเด็จพระพุฒาจารย์ อดีตเจ้าอาวาส และเป็นพระกรรมวาจาจารย์ของเจ้าคุณเสนาะด้วย หากเป็นไปตามนี้ ทางฝ่ายเจ้าคุณเสนาะและเจ้าคุณธงชัย ก็คงจะทำใจยอมรับได้ แบบว่าเป็นการถอยกันคนละก้าว

 

 

ในส่วนของวัดโสธรจังหวัดฉะเชิงเทรานั้น หากผลการสอบสวนทวนความได้ว่า มีความผิดปกติในการบริหารวัด ภายใต้การบริหารของ "พระราชมงคลรังษี" เจ้าอาวาสองค์ปัจจุบัน ก็เชื่อว่า จะมีการเปลี่ยนตัวเจ้าอาวาสใหม่ แต่จะเป็นใครนั้นก็ยังไม่ทราบ ส่วนพระราชมงคลรังษีนั้น เดิมเป็นเจ้าอาวาสวัดท่าสะอ้าน อำเภอบางปะกง และเข้ามาดำรงตำแหน่งตั้งแต่ พ.ศ.2553 ตามการเสนอของพระพรหมสุธี (เสนาะ) ซึ่งปัจจุบัน พระราชมงคลรังษี มีอายุมากถึง 85 ปี ทางมหาเถรสมาคมจึงอาจจะสั่งเปลี่ยนตัวเจ้าอาวาสวัดโสธร โดยอ้าง "ความชราภาพ" เหมือนที่พระพรหมสุธีอ้าง จึงสั่งปลด "พระราชมงคลวุฒาจารย์" อดีตเจ้าอาวาสวัดโสธร ออกจากตำแหน่ง (จนตรอมใจตาย) แล้วตั้งพระราชมงคลรังษี จากวัดท่าสะอ้านเข้ามาเป็นแทน

ซึ่งถ้าหากเป็นไปตามนี้ ก็ต้องถือว่าเป็น "กงกรรมกงเกวียน" พระราชมงคลรังษีมาทางไหนก็ต้องไปทางนั้น มาด้วยวิธีไหน ก็ต้องไปด้วยวิธีนั้น มหาเถรสมาคมคงเป็นได้เพียง "ผู้อนุวัตรตามกรรม" เท่านั้น หาไม่แล้ว มหาเถรสมาคมนั่นเองจะต้องถูกแรงกรรมกระทำร้ายด้วย การที่พระพรหมสุธี "ชวด" เป็นองค์ครองกฐินไปในปีนี้ ซึ่งเป็นปีแรกของการดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดสระเกศ ก็แสดงให้เห็นแล้วว่า "ผลกรรมมีจริง" ไม่เหลือก็อย่าลบหลู่

 

ะลิตเติ้ลบุ๊ดด่ะ ดอทคอม รายงาน
2
4 ตุลาคม 2557


 

หลุดกฐิน !

 

เจ้าคุณเสนาะ "ไม่กล้า" รับกฐินหลวง

ในฐานะเจ้าอาวาสวัดสระเกศเป็นปีแรก

  

เฟสบุ๊คคู่อริเจ้าคุณเสนาะรายงานว่า เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2557 ที่ผ่านมา เวลา 13.00 น. มีพิธีทอดกฐินพระราชทาน ณ วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร ทั้งนี้ นับเป็นปีแรกที่ พระพรหมสุธี (เสนาะ ปญฺญาวชิโร ป.ธ.6) ได้ขึ้นดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดสระเกศ สืบต่อจากสมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ ป.ธ.9) อดีตประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ซึ่งตามธรรมเนียมแล้ว เจ้าอาวาสวัดสระเกศจะเป็นผู้ครองกฐินเอง

แต่ในปีนี้ กลับปรากฏว่า พระพรหมสุธี หรือเจ้าคุณเสนาะ ไม่ได้เป็นองค์ครองกฐินพระราชทาน โดยได้ให้ พระราชปัญญาโสภณ (สุรชัย สุรชโย) เป็นองค์ครองแทน

สาเหตุที่เจ้าคุณเสนาะไม่ได้รับกฐินในปีแรกนี้ ก็เพราะเจ้าคุณเสนาะยังมีมลทินติดตัว เรื่องที่ถูกร้องเรียนหลายคดี และทางมหาเถรสมาคมได้ตั้งกรรมการสอบสวน ซึ่งกระบวนการยังไม่สิ้นสุด หากจะรับกฐินล่วงหน้าไปก่อน แล้วภายหลังเกิดมีคำพิพากษาว่า "ผิดจริง" ก็จะเป็นการไม่เหมาะสม กระทบถึงสถาบันพระมหากษัตริย์ ที่วัดสระเกศดันทุรังให้ "ผู้ต้องอธิกรณ์" รับกฐินพระราชทาน ดังนั้น เจ้าคุณเสนาะจึงไม่สามารถรับเป็นองค์ครองกฐินในปีแรกของการเป็นเจ้าอาวาสได้

อีกกระแสหนึ่งนั้นระบุว่า พระวัดสระเกศจำนวนครึ่งวัด เตรียมตัวประท้วงการรับกฐินของเจ้าคุณเสนาะ หมายถึงว่า อาจจะมีการ "คัดค้าน" ในท่ามกลางระหว่างสงฆ์ ไม่เห็นด้วยกับการที่เจ้าคุณเสนาะจะเป็นผู้ครองกฐินพระราชทานในปีนี้ ซึ่งถ้าหากเกิดขึ้นจริง ก็จะยิ่งเสียหายแก่วัดสระเกศ ซึ่งเป็นพระอารามหลวง แบบว่าเสียหายไปหลายร้อยปี คุณงามความดีที่เคยสั่งสมมานับตั้งแต่สมเด็จพระสังฆราช (ญาโณทยมหาเถร) และสมเด็จพระพุฒาจารย์ (อุปเสนมหาเถร) ก็จะไม่เหลือเลย ดังนั้น เพื่อความปลอดภัยไว้ก่อน พระพรหมสุธี จึงยินยอม "ไม่รับครองกฐิน" ดังกล่าว

ก็ต้องถือว่า เป็นอีกหนึ่งในวิบากกรรมของพระพรหมสุธี เมื่อเริ่มขึ้นดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดสระเกศ ก็ถูกมรสุมซัดกระหน่ำโอนเอน จนกระทั่งต้องหลุดจากกฐินพระราชทานไปในปีแรกของชีวิตการเป็นเจ้าอาวาสวัดสระเกศ และเป็นประวัติศาสตร์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในคณะสงฆ์ไทย ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อ

 

ะลิตเติ้ลบุ๊ดด่ะ ดอทคอม รายงาน
2
1 ตุลาคม 2557


 

ติดงานกฐิน !

มหาเถรสมาคมยังวุ่น

ไม่ว่างพิจารณาคดีเจ้าคุณเสนาะ

สงสัยคงรอเสร็จกฐิน

 

 

ว่าแต่ งานนี้ยังไงหวยก็ต้องออกอยู่วันยังค่ำ ส่วนเลขที่ออกนั้น ไม่สูงก็ต้องต่ำ จะออก "ไม่สูง-ไม่ต่ำ" เป็นเลขกั๊กนั้น เป็นไปได้ยาก เพราะสถานะของเจ้าคุณเสนาะ ณ วันนี้ ไม่มีความสง่างามในตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดสระเกศและกรรมการมหาเถรสมาคมอีกต่อไปแล้ว แค่จะเดินรอบวัดสระเกศก็ยังไม่กล้า แล้วจะมีหน้าออกงานนอกวัดได้อย่างไร ในเมื่อมีมลทินติดตัว ซึ่งแม้แต่ "มหาเถรสมาคม" ก็ไม่สามารถจะฟอกตัวให้เจ้าคุณเสนาะได้ ถ้าผ้าเหลืองไม่หลุดจากร่างก็ต้องอยู่อย่าง "หลวงตาแก่ๆ" ไปจนวันตาย แต่ก็ช่วยไม่ได้ เพราะท่านทำตัวของท่านเอง ชอบทำแบบนี้ มันจึงเป็นแบบนี้ นี่คือสัจธรรม

 

 

ภาพตัดต่อเจ้าคุณเสนาะในแบบต่างๆ จากเฟสบุ๊ค

"ตีแผ่ความจริง คนไร้คุณธรรม ไร้ความเป็นผู้นำ"
 

 

ทำไมเราถึงพูดเช่นนี้ นี่มิใช่ว่า "อะลิตเติ้ลบุ๊ดด่ะ" มีอคติกับเจ้าคุณเสนาะ แต่เพราะพฤติกรรมที่สั่งสมมานานจนเป็นที่รับรู้กันในวงการสงฆ์นั่นเอง ที่เป็นตัวฉายภาพของเจ้าคุณเสนาะว่ามีสีขาวหรือสีดำในดงขมิ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง "เพจ-ตีแผ่ความจริง คนไร้คุณธรรม ไร้ความเป็นผู้นำ" ซึ่งตีแผ่เจ้าคุณเสนาะมานานหลายเดือน โดยไม่บอกชื่อเสียงเรียงนามของผู้ทำว่าเป็นใคร ?

แค่คนทั่วไป ไม่ว่าใครก็ตาม หากถูกพูดพาดพิงในทางเสียหายผ่านสื่อ ก็จะต้องมีการ "ฟ้องร้อง" ขึ้นโรงขึ้นศาลกัน เพื่อพิทักษ์เกียรติยศและชื่อเสียง ไม่เว้นแม้แต่นักการเมือง ในกรณีนี้ก็เช่นกัน ทันทีที่ถูกโจมตีแบบนี้ เจ้าคุณเสนาะต้องรีบดำเนินการ "ฟ้องร้อง" เพื่อกระชากหน้ากากผู้กระทำเพจดังกล่าวออกมาให้สังคมได้รับรู้ว่า "เป็นใคร" และใช้กระบวนการทางกฎหมาย "ลงโทษ" ให้สมกับที่ตัวเองเคยอ้างว่า "ถูกกลั่นแกล้ง" ทั้งๆ ที่เจ้าคุณเสนาะก็รู้อยู่แก่ใจว่า ใครทำ ?

แต่เรื่องนี้กลับประหลาด เจ้าคุณเสนาะนอกจากจะไม่ยอมตอแยด้วยแล้ว กลับยอมให้เขากระทำซ้ำๆ ซากๆ เลี่ยงไปหลบมา ไม่กล้าสู้หน้าตรงๆ ทั้งๆ ที่เป็นเรื่องของเกียรติประวัติส่วนตัว เกี่ยวพันทั้งวัดวาอาราม วงศ์ตระกูล และผู้คนอีกมากมาย เสียหายเป็นวงกว้าง แถมกระทบต่อภาพพจน์อันดีงามของมหาเถรสมาคม ถามว่า ทำไมเจ้าคุณเสนาะทำตัวเป็น "ศรีทนได้" นักมวยไม่ยอมออกอาวุธนั้นจะให้เรียกว่าอะไร ถ้ามิใช่ขี้แยและ "ล้มมวย" จะว่าเจ้าคุณเสนาะ "กระจอก" กว่าดาราหน้ากล้องก็ว่าได้ เพราะพวกนั้นเขาฟ้องร้องกันเป็นกิจวัตรเลยเชียว

คำตอบก็มีเพียงสิ่งเดียว คือ เพราะเป็นเรื่องจริง เจ้าคุณเสนาะจึงไม่กล้าออกมาปฏิเสธและฟ้องร้อง เมื่อเป็นเช่นนั้น จะมิให้ฟันธงได้อย่างไรว่า เจ้าคุณเสนาะสูญสิ้นสถานะไม่ว่าจะเป็น -เจ้าอาวาส-เจ้าคณะภาค-กรรมการมหาเถรสมาคม ไปหมดแล้ว

เหลือก็เพียง "บันได" จากมหาเถรสมาคม ว่าจะ "หาทางลง" ให้เจ้าคุณเสนาะอย่างไร ให้ลงแบบ "Soft-Landing" ลงแบบนิ่มๆ ไม่ให้รู้สึกเหมือนว่า "โดนถีบตกเครื่องบิน" นี่คือ "หัวใจ" ของปัญหา ที่มหาเถรสมาคมกำลังครุ่นคิดอยู่ในวันนี้ วันที่ต้องตัดสินใจทำอย่างใดอย่างหนึ่งกับเจ้าคุณเสนาะ เพราะหน้าที่บังคับ แบบว่า ถึงไม่อยากทำ แต่ก็ต้องทำ อยุธยาก็อยุธยาเถอะ ถึงที่สุดแล้ว นิ้วไหนร้าย ก็ต้องตัดนิ้วนั้นทิ้ง ไม่งั้นก็อาจจะโดนตัดทั้งมือหรือทั้งแขน เผลอๆ เป็นบาดทะยักษ์ลามทั้งตัว เฮ้อ คิดไปก็น่าสงสารนะ แสวงหาอำนาจก็ว่ายากแล้ว แต่รักษาอำนาจกลับยากยิ่งกว่าเสียอีก โดยเฉพาะเกียรติยศชื่อเสียงที่เคยมีนั้น ถ้ามันสูญไปแล้ว จะกู้กลับมาใหม่ก็เห็นจะมีทางเดียว คือ ชาติหน้า

 

ะลิตเติ้ลบุ๊ดด่ะ ดอทคอม รายงาน
20 ตุลาคม 2557


 

ลุ้นรอบสอง !

 

 

พระเณรทั่วประเทศไทย นั่งลุ้นคดี "เจ้าคุณเสนาะ" จะออกหัวหรือออกก้อย หลังจาก "ดีเลย์" มาแล้วรอบหนึ่ง เมื่อต้นเดือนที่ผ่านมา โดยไม่ทราบสาเหตุว่าเป็นเพราะอะไร ทั้งๆ ที่สำนวนการสอบสวนจากเจ้าคณะใหญ่หนกลาง ก็อยู่ในมือสมเด็จวัดปากน้ำแล้ว เก็บไว้นานๆ ระวังโดนข้อ "ครหา" ว่าเอนเอียงช่วยเจ้าคุณเสนาะนะครับหลวงพ่อ ถ้าเหตุผลยังไม่เพียงพอ จะสอบเพิ่ม ก็ต้องตั้งกรรมการชุดใหม่ มิเช่นนั้นจะให้เรียกว่าอะไร ถ้ามิใช่ "ดองเรื่อง"

วันนี้ ฝ่ายตรงข้ามกับเจ้าคุณเสนาะยังเกรงใจสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ยังไม่ลามปามเล่นถึงวัดปากน้ำ ส่วนสายอยุธยานั้นโดนกันทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็น สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ (สมศักดิ์) พระพรหมดิลก (เอื้อน) พระราชวิสุทธิเวที (สายชล) หรือแม้แต่ พระราชปริยัติเวที (สุชาติ) โดนตีรวบร่างแหทั้งสี่พระองค์ ส่งผลให้สายอยุธยารักกันแน่นปึ๊ก แกะยังไงก็ไม่ออก

ยิ่งดู "มติมหาเถรสมาคม" วันที่ 10 ตุลาคม ที่ผ่านมา นอกจากจะไม่พักงานเจ้าคุณเสนาะแล้ว มหาเถรสมาคมยังต่อวีซ่าในตำแหน่งกรรมการมหาเถรสมาคม ให้เจ้าคุณเสนาะไปอีก 1 สมัย ทั้งๆ ที่สำนวนสอบสวนก็ผ่านสายตากรรมการมหาเถรสมาคมทั้งหมดแล้ว กระแสเบื้องต้นจึงยืนยันว่า "สายอยุธยาอุ้มเจ้าคุณเสนาะชัวร์" ฝ่ายตรงข้ามจึงขู่สำทับเข้าไปอีกคืบหนึ่งว่า "ถ้าผลสอบออกมาว่าเจ้าคุณเสนาะไม่ผิด ก็ระวังให้ดี จะมีทีเด็ด เล่นเอามหาเถรสมาคมเสียหายในรอบร้อยปีทีเดียว"

แหมโดนขู่แบบนี้ใครๆ ก็กลัว ถึงจะยังไม่เห็นหลักฐาน แต่ถ้าหากมีจริงก็จะเป็นการ "ตบหน้า" มหาเถรสมาคมอย่างเสียหายร้ายแรงเลยทีเดียว ดังกรณีที่เจ้าคณะใหญ่หนกลางไม่ยอมสอบเจ้าคุณเสนาะในตอนแรก แถมยังยุให้ "นิ่งๆ เข้าไว้" บอกทีหนีทีไล่ให้หมด เลยมียุทธการดาวกระจาย เพิ่มพยานหลักฐานและร้องเรียนไปยัง ปปช. ปปท. และดีเอสไอ เล่นเอาเจ้าคณะใหญ่หนกลางนั่งไม่ติดเก้าอี้ สุดท้ายมหาเถรสมาคมก็ต้องยอมเสียหน้า สั่งตั้งกรรมการสอบเจ้าคุณเสนาะอย่างเป็นทางการ

งานนี้ จึงมิใช่แค่เรื่องวัดสระเกศเท่านั้น แต่เดิมพันมันกินรวบถึง "มหาเถรสมาคม" ด้วย โดยเฉพาะสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ประธานกรรมการมหาเถรสมาคมนั้น จะรักษาเกียรติยศชื่อเสียงที่สั่งสมมาชั่วชีวิตไว้ได้หรือไม่ ก็อยู่ที่ผลการตัดสินครั้งนี้ แต่พูดได้คำเดียวว่า เสียวไส้จริงๆ

 

 

 

 

ภาพจาก มจร.

 

ะลิตเติ้ลบุ๊ดด่ะ ดอทคอม รายงาน
17 ตุลาคม 2557


 

ยังไม่ยุติ !

สุวพันธุ์ระบุความคืบหน้า พรบ.คุ้มครองพุทธศาสนา

แปลว่า ยังไปไม่ถึงไหน

เพราะมหาเถรก็ไม่เห็นทำอะไร นอกจากแจกป้ายหมู่บ้านศีลห้า และนั่งอ่านข่าวเจ้าคุณเสนาะเล่นนกเขา

 

 

นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
ผู้กำกับดูแลสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

 

 

ร่าง พรบ.คุ้มครองพุทธฯยังไม่ยุติ

วันนี้ (16 ต.ค.) นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะกำกับดูแลสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) กล่าวถึงความคืบหน้าร่าง พ.ร.บ.อุปถัมภ์คุ้มครองพระพุทธศาสนา ว่า ขณะนี้ พศ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้พิจารณาปรับปรุงเนื้อหาในร่างดังกล่าวอยู่ เนื่องจากมีหลายประเด็นที่มีความเห็นไม่ตรงกัน โดยเฉพาะเนื้อหาที่เกี่ยวกับคณะสงฆ์ ซึ่งต้องให้มหาเถรสมาคม (มส.) มีส่วนช่วยพิจารณาให้เกิดความเหมาะสม ซึ่งอาจต้องใช้เวลาอีกระยะหนึ่ง ทั้งนี้ โดยส่วนตัวเห็นว่า พ.ร.บ.ดังกล่าว จะมีส่วนช่วยให้พระพุทธศาสนาเกิดความมั่นคง เป็นที่ศรัทธาของประชาชนอยู่ได้ โดยที่รัฐบาลเห็นความสำคัญที่จะต้องช่วยกันผลักดัน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับบทกำหนดโทษที่คาดว่า ยังมีการพิจารณาความเหมาะสมกันอยู่ คือ มาตรา 30 เสพเมถุน หรือ อวดอุตริมนุสธรรม ก่อให้เกิดความเสียหายแก่พระพุทธศาสนา ต้องระวางโทษจำคุก ตั้งแต่ 1-7ปี หรือปรับตั้งแต่ 2,000-14,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ มาตรา31 ผู้ใดเป็นผู้ร่วมกระทำผิด ตามมาตรา30ต้องระวางโทษเช่นเดียวกัน มาตรา 32 ผู้ใดให้หลักธรรมเพี้ยนไปจากพระไตรปิฎกมีโทษจำคุกตั้งแต่ 1-7ปี หรือปรับตั้งแต่ 2,000-14,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ สำหรับมาตรา 33 -34 พระภิกษุ สามเณรใด ครอบครองสื่อวิดิทัศน์ หรือวัตถุลามกอนาจาร ดื่มสุรา ยาเสพติด หรือของมึนเมาอื่นใด จนไม่สามารถครองสติได้จนเป็นเหตุให้เสื่อมเสียแก่พระพุทธศาสนา มีโทษจำคุก ไม่เกิน 1เดือน หรือปรับไม่เกิน1,000บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และมาตรา 35 พระภิกษุ สามเณรใด กระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการพนันต้องระวางโทษหนักกว่าที่บัญญัติไว้ในบทบัญญัตินั้นๆ หนึ่งในสาม

 

ที่มา : เดลินิวส์
17 ตุลาคม 2557


 

โกอินเตอร์ !

แจกป้ายหมู่บ้านศีลห้าไปยุโรป
กะจะขยายให้กว้างไกลไปทั้งโลก

 

อา..ก็ไม่ทราบว่าประเทศไทยเป็นหมู่บ้านศีล 5 ครบกันหรือยัง ถึงได้ขยายไปยังต่างประเทศ หรือว่าเป็นโครงการ "ใครมาก่อนได้ก่อน" ซึ่งก็ยังคงเชื่อน้ำยามหาเถรสมาคมอยู่ว่า "คิดโครงการดีๆ เพื่อชาติ" แต่กระนั้นก็ยังน่าสงสัยว่า "จะมีใครทำงานเอาหน้า" หรือเปล่า เพราะถ้าทำงานกันเป็นระบบ ก็น่าจะนิมนต์พระธรรมทูตสายต่างประเทศ ไปรับนโยบายให้ครบทุกประเทศ แล้วเริ่มโครงการพร้อมๆ กัน มันก็จะสวยงามทั้งผู้ให้และผู้รับ แต่นี่กลับเล่น "รับใครรับมัน" แล้วมันจะเป็นหมู่บ้านศีลห้าได้อย่างไร แจกศีลห้ายังกะแจกพระเครื่อง มันเป็นเรื่องนโยบายหรือเรื่องส่วนตัวก็สุดจะคาดเดา

อย่างไรก็ตาม การตั้งโครงการหมู่บ้านศีลห้าขึ้นมาในวันนี้ ก็ยังมีข้อที่น่าพิจารณากันอยู่ว่า มันจำเป็นหรือไม่ เพราะชาวไทยก็รับเอาพระพุทธศาสนามาเป็นศาสนาประจำชาติได้ร่วมๆ พันปีแล้วมั๊ง พันปีก่อนคนไทยก็รับศีลห้า พันปีต่อมาศีลก็ยังไม่ได้เพิ่ม คือยังคงเป็นศีลห้าเหมือนเดิม แต่เราเพิ่งจะมาเริ่มรณรงค์กันตอนนี้ ถามว่ามันผิดปรกติหรือไม่

อีกเรื่องก็คือ การไปสร้างวัดในต่างประเทศ ซึ่งก็ต้องประกาศพระศาสนาด้วยศีลธรรม คือศีลควบคู่กับธรรมะ อยู่แล้ว แต่กลับมีการเอาป้ายหมู่บ้านศีลห้าไปติดไว้หน้าวัดเหล่านั้นด้วย มันก็ยิ่งพิลึกกึกกือเข้าไปใหญ่ แต่ก็ไม่ว่ากันหรอก ทำดีก็ต้องส่งเสริมอยู่แล้ว หวังแต่เพียงว่าคงมิใช่การประจบเอาใจพระผู้ใหญ่และรัฐบาลบิ๊กตู่เท่านั้น พอหมดยุค คสช. และผ่านสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ไป คงไม่มีใครรื้อนโยบายทิ้ง เพราะเห็นว่าเป็นนโยบายการเมือง นะท่านนะ

 

 

หมู่บ้านศีลห้า โกอินเตอร์ สมเด็จวัดปากน้ำมอบป้าย 5 วัดไทยเยอรมนี เตรียมขยายทั่วยุโรป

13 ต.ค.2557 พระเมธีธรรมาจารย์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร) เปิดเผยว่า ได้รับมอบหมายจาก มจร เป็นผู้แทนเดินทางไปร่วมในพิธีมอบป้ายหมู่บ้านรักษาศีล 5  จากการประทานของสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฎิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เจ้าอาวาสวัดวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ กทม. ให้แก่พระโสภณพุทธิวิเทศ ประธานสมาคมวัดพุทธาราม นครเบอร์ลิน ประเทศเยอรมนี ทั้งนี้เพื่อมอบให้กลุ่มวัดไทยในเครือข่ายในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมันที่ได้ดำเนินการโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ตามมติมหาเถรสมาคม

"ในพิธีประทานนั้น พระโสภณพุทธิวิเทศและดร.มนัส โนนุช ได้มอบให้แก่วัดพุทธาราม นครเบอร์ลิน วัดสังฆทาน นครเบอร์ลิน วัดศิษย์วัดท่าซุง เมืองวิสบาเด้น วัดพุทธไทยเนินแบร์ก และวัดพระราชพรหมยาน (ท่าซุง) เมืองคัสท์ดอฟ และการมอบครั้งนี้นับเป็นการเริ่มต้นโดยจะมีการขยายไปทั่วประเทศในทวีปยุโรป "  รองอธิการบดี มจร กล่าวและว่า

พิธีในครั้งนี้เป็นเรื่องน่าอัศจรรย์มากที่ว่าอัศจรรย์เพราะไม่คิดว่าคนไทยในต่างแดนโดยเฉพาะในยุโรปจะสนใจในเรื่องการตื่นตัวรักษาศีล 5 เพราะคิดว่าพวกเขาจะลำบาก จากการสอบถามหลายคนที่มารับป้าย พวกเขาบอกว่าตื่นเต้นมากและพวกเขาหลายคนสมาทานศีล 8 ตลอดชีวิตอยู่แล้ว

น่าทึ่งมากไปกว่านั้นในการมอบป้ายหมู่บ้านรักษาศีล 5 ในครั้งนี้เป็นการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในเชิงลึก ที่จะหยั่งรากฝังใบให้ชาวพุทธในต่างแดน มีศัทธาและความมั่นคงในพระพุทธศาสนา เป็นชุมชน เป็นบุคคลตัวอย่างในด้านศีลธรรมในต่างแดน จะช่วยเชิดหน้าชูตาประเทศไทยและขยายชื่อเสียงพระพุทธศาสนาให้ขจรไกลเพิ่มมากขึ้น ถือว่านี่คือพระพุทธศาสนาเชิงรุกของสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฎิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช" พระเมธีธรรมาจารย์ และว่า

สำหรับชาวพุทธและพี่น้องต่างศาสนาในต่างแดน พระธรรมทูตในต่างแดนคงต้องร่วมกันเป็นพลังอันยิ่งใหญ่นี้เพื่อการเผยแผ่และความมั่นคงของพระพุทธศาสนา ซึ่งจากนี้ไปมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจะเข้ามาร่วมกันขับเคลื่อนนโยบายนี้ให้สำเร็จในต่างแดนต่อไป

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นอกจากนี้พระเมธีธรรมาจารย์ยังได้เดินทางไปร่วมงานกฐินพระราชทาน ที่วัดมาซาน นครเบอร์ลิน โดยมีเยาวชนไทยและเยอรมันแต่งชุดไทยร่วมพิธีในครั้งนี้ด้วย

 

ที่มา : คมชัดลึก
13 ตุลาคม 2557


 

ไม่ไว้วางใจ !

ยื่นสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์

ขอเปลี่ยนตัวกรรมการสอบเจ้าคุณเสนาะ

 

 

อา..อะไรจะปานนั้น ท่านสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ และรองสมเด็จ "พระพรหมดิลก" นั้น ถึงจะเป็นชาวอยุธยา ก็อยุธยาน้ำดี ไม่มีดีแล้วจะได้เป็นใหญ่เป็นโตระดับคุมการบริหารคณะสงฆ์ของประเทศไทยได้หรือ ยกเว้นท่านจะตัดดีทิ้ง ทำแบบนี้ก็เท่ากับว่า "ไม่ยอมรับชาวอยุธยาทั้งจังหวัด" มันไม่เกินไปหรือ อีกอย่าง ผลการสอบสวนก็ยังไม่ออกมา จะฟันธงว่าสมเด็จสมศักดิ์และท่านเจ้าคุณเอื้อน "เล่นพรรคเล่นพวก" นั้น มองยังไงก็ยังไม่สมเหตุสมผล เพราะข้อเท็จจริงนั้น นายนพรัตน์ก็บอกไปก่อนแล้วว่า เวลานี้ผลการสอบสวนอยู่ในมือ สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ดังนั้น จึงถือว่าพ้นหน้าที่ของสมเด็จพระพุทธชินวงศ์และพระพรหมดิลกแล้ว แต่สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ท่านจะวินิจฉัยแบบใดก็ต้องรอฟัง ท่านอาจจะมีเหตุผลอื่นประกอบในตอนท้ายก็ได้ ดังนั้น ที่ท่านยังไม่เผยผลสอบในวันนี้ ก็คงมิใช่เรื่องซื้อเวลาหรอก แต่ท่านคงมีเหตุผลมากกว่านั้น และคงเหมือนเหตุผลที่ "เจ้าคุณจำนงค์" ระบุไว้นั่นแหละว่า "หยิบเล็กก็เจ็บเนื้อ" แต่จะเอาไว้ก็กลายเป็นปัญหาใหญ่ในคณะสงฆ์ ดังนั้นจึงต้องคิดให้รอบคอบ คำตอบต้องมีแน่ แต่อาจจะไม่ไวทันใจคนรอเท่านั้น ดังนั้น ก็อย่าบีบสมเด็จสมศักดิ์และท่านเจ้าคุณเอื้อนมากนัก ประเดี๋ยวท่านเกิดน้อยใจ ลาออกเสียเอง พระศาสนาก็จะลำบาก เฮ้อ คิดแล้วก็เห็นใจทุกฝ่าย นิมนต์เจ้าคุณเหนาะสึกเสียเองเถิด มหาเถรสมาคมจะได้สบายใจ อิอิ !

 


กดที่ภาพเพื่อชมข่าว

 

ที่มา : TNN
11 ตุลาคม 2557

 

หมายเหตุอะลิตเติ้ลบุ๊ดด่ะ


บทบาทและหน้าที่ของพระพรหมสุธี

ประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ
ในการเดินทางไปปฏิบัติศาสนกิจในสหรัฐอเมริกา

31 พฤษภาคม - 15 มิถุนายน 2557

 

 

กดที่ภาพเพื่ออ่าน

 

ประมวลข่าวเจ้าคุณเสนาะ

 

ธรรมกายสยายปีก !

คุมบัญชีสมณศักดิ์

ปีเดียวกวาดพัดเจ้าคุณไป 4 ด้าม

อา..โบราณว่า "ช้าๆ ได้พร้าเล่มงาม" เป็นอย่างนี้นี่เอง

ชิตัง เม !

 

 

พ่อใหญ่ธัมมชโย

ติดบ่วงนานถึง 20 ปี เพิ่งจะได้เลื่อนเป็นชั้นเทพใน พ.ศ.2554

ปีนี้ ธรรมกายเปิดเกมใหม่ ไม่เก็บบอลไว้ที่กองกลางอีกต่อไป แต่จ่ายออกไปทั้ง 4 ทิศ พระราชาคณะจึงตกอยู่ในต่างประเทศหมดทั้ง 4 รูป เป็นเรื่องที่แปลก แต่ท่าน "ธัมมชโย-ทัตตชีโว" ก็กล้าเล่น-กล้าทำ โดยเชื่อว่า ถ้ากักบอลไว้ที่กองกลาง ก็อาจจะเสี่ยงถูกกระทบเอาได้ จึงกระจายอำนาจออกไปตามสาขาต่างๆ ขนาดว่า "ท่าน ดร.สมชาย" ดาราตุ๊กตาทอง ก็ยัง "สงวนตัว" ไม่รับสมณศักดิ์ในปีนี้ ทั้งๆ ที่เป็น "เบอร์ 3" ของอาณาจักรธรรมกายแท้ๆ นี่แหละ ลับ-ลวง-พราง

 

ท่านรองทัตตชีโว

ก็ติดหนึบนานถึง 22 ปี ต้องรอนานหลายด่าน สำคัญก็คือด่านเจ้านาย (ธัมมชโย) ต้องให้เจ้านายได้เลื่อนก่อน ตนเองจึงจะยอมเลื่อน ครั้นท่านธัมมชโยได้เลื่อนในปี 2554 อีก 2 ปีถัดมาจึงถึงคิวของท่านทัตตชีโว ได้เลื่อนเป็นชั้นราช เป็นลีลาเลี้ยงลูกที่สวยงาม เล่นบอลแบบท่านทัตตชีโวไม่มีลูกล้ำหน้าให้สิงห์เชิตดำเป่านกหวีดใส่เด็ดขาด

 


 

ท่านทองดีกับวันนี้ที่รอคอย

 

เดินบนเส้นทางมหาวิบาก นานถึง 22 ปี ธุดงค์เข้าป่ามาชั่วชีวิต ไม่เห็นได้ดี พอเปลี่ยนเป็นธุดงค์เข้าเมือง ชีวิตเปลี่ยนทันที มีวันนี้ วันที่พี่ให้ เพื่อนให้ ธรรมกายให้ อานิสงส์ของการเดินธุดงค์เข้าเมืองชั่งอัศจรรย์แท้

รอแล้วรอเล่า จนกระทั่ง "สมเด็จพระญาณสังวร" สิ้นพระชนม์ แถมด้วย "สมเด็จพระพุฒาจารย์" ก็ตามเสด็จ วันนี้จึงเสร็จพระธรรมกิตติวงศ์ แบบว่าสิ้นขวากสิ้นหนาม ราบรื่นเหมือนเดินบนกลีบกุหลาบและดาวรวย ถึงแม้จะมาทีหลังแต่ก็ดังกว่า พวกดารารุ่นใหม่ปล่อยให้เขาไปก่อน ติดเครื่องเทอร์โบยี่ห้อปากน้ำเสียอย่าง เร่งพริบตาเดียวก็ขึ้นสมเด็จ และอาจจะต่อคิว "สังฆราช" ไปเลย อะไรๆ ก็เป็นไปได้ทั้งนั้น วันของท่านทองดีมาถึงแล้ว

 

 

เมื่อหลวงพ่อใหญ่วัดปากน้ำได้เป็นใหญ่

อะไรๆ ก็ง่ายดายเหมือนเนรมิต ดังบทเพลง "ฝนซาฟ้าใส" โดยเฉพาะฟ้าธรรมกายนั้นสดใสกว่าใคร ในช่วงนี้ถือว่าเป็นช่วงน้ำขึ้นของวัดปากน้ำและวัดพระธรรมกายอย่างแท้จริง

 

 

กรรมการมหาเถรสมาคม พร้อมเพรียงเรียงหน้า นิมนต์มาเต็มสภาธรรมกายสากล บัญชีเจ้าคุณวัดพระธรรมกายไม่ผ่านก็ให้มันรู้ไปสิ เผลอๆ ก็สั่งโหวตในสภาธรรมกายสากลนี่แหละ นิมนต์บิ๊กๆ มาแบบนี้ จ่ายทีเป็นสิบๆ ล้าน มันก็ต้องเอาคืนให้คุ้มสิ จริงไหม !

 

หัตถ์พระเจ้า !

กดทีเดียว 4 ลูกซ้อน จอมซัลโวเรียกพี่

 

สัมมา อะระหัง !

 

ลูกที่ 1 พระครูสมบุญ วัดธรรมกายแคลิฟอร์เนีย เอาชั้นสามัญไป แต่ยังไม่พอ เพราะวัดธรรมกายแคลิฟอร์เนียนั้นเป็นฐานใหญ่สุดในต่างแดน ดังนั้น ตำแหน่งนี้ต้องชี้นิ้วให้เป็น "วิ-วิปัสสนา" ด้วย ถึงไม่มีเปรียญเอก แต่นั่งสูงกว่าเปรียญเอก แบบว่าเอาสองขั้นไปเลย ถูกหวยทั้งรางวัลที่ 1 และรางวัลข้างเคียง กินเรียบทั้งแผง ออกงานไหนก็ใหญ่บะเริ่มเทิ่ม เพราะลูกพี่เขาขอเป็น บอกข่าวสายบุญธรรมกายด้วยนะจ๊ะ ว่าใครจะไปถวายมุทิตาจิตก็อย่าลืม "ไอโฟน" เพราะท่านสมบุญ "ช๊อบชอบ" เห็นนั่งกดในห้องประชุมจนได้เป็นเจ้าคุณ นะอย่าเหนียมอาย เอาถวายให้ท่านติดต่อกับ "สตีฟ จ็อปส์" อัครสาวกในปรโลก

ลูกที่ 2 พระครูภูเบศ เบลเยี่ยม เอาชั้นสามัญบวกวิปัสสนาไปด้วย

ลูกที่ 3 พระครูวิโรจน์ อยู่เยอรมันนี ปีนี้ได้แชมป์บอลโลกทั้งคนทั้งพระ

ลูกที่ 4 พระครูบัณฑิต อยู่ไทเป ต้องตั้งเป็นเจ้าคุณ เพื่อเป็นหัวหน้าทีมรุกตลาดจีนในอนาคต เพราะจีนกำลังมาแรง

วางกำลัง 4 มุมโลกไว้เหมือนท้าวจตุโลกบาลเช่นนี้ ปัจจุบันวันนี้ ธรรมกายมิได้คิดแค่ "ประเทศไทย" แล้ว แต่คิดงานใหญ่ไปทั่วโลก ต่อไปก็แปรทัพกลับมาจัดระเบียบประเทศไทย ให้เป็นธรรมกายไปทั้งประเทศ และเมื่อนั้นวันคุ้มครองโลกก็จะเป็นจริง ชิตัง เม !

 

 

 

ฮ่าๆ อย่าเพิ่งตกใจ เดี๋ยวมีของใหญ่ให้ดูมากกว่านี้ นี่แค่น้ำจิ้ม  !

 

จากการสังเกตในบัญชีสมณศักดิ์ 5 ธันวาคม 2557 ที่แพลมผ่านสายตา ปรากฏว่า สายธรรมกาย นับตั้งแต่ พระธรรมกิตติวงศ์ และพระสงฆ์ในวัดพระธรรมกาย ต่างได้รับการเลื่อนและแต่งตั้งอย่างทั่วหน้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งนั้น ปีนี้มีโควต้าพระธรรมทูตสายต่างประเทศ เป็นเจ้าคุณใหม่ เพียง 7 รูป แต่กลับปรากฏว่า วัดพระธรรมกายสามารถคว้าไปได้ถึง 4 รูปด้วยกัน เรียกได้ว่าเกินครึ่งบัญชี มองแบบสามัญก็ต้องเห็นเป็น "ธรรมกายคุมบัญชีสมณศักดิ์" แบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดแล้ว จึงสามารถ "กดปุ่ม" เอาพัดเจ้าคุณไป

ได้มากมายถึง 4 ด้ามในคราวเดียวกัน

ถ้านับเจ้าอาวาสและรองเจ้าอาวาสด้วย ในปีนี้ วัดพระธรรมกายจะมีเจ้าคุณถึง 6 รูปด้วยกัน ถือเป็นก้าวกระโดดอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน เพราะขนาดระดับวัดของเจ้าคณะใหญ่ก็จะสงวนมารยาท ถ้าจะเลื่อนก็เลื่อน ถ้าจะตั้งใหม่ก็ตั้งใหม่ ไม่เอาทีละ 2 ทีละ 3 เกรงคำครหาว่ากินรวบ แต่ธรรมกายสามารถทำได้ ก็ต้องนับว่าเป็นปีทองของธรรมกายอย่างแท้จริง ถ้าสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ได้ขึ้นเป็นสมเด็จพระสังฆราชเต็มตัว ถึงตอนนั้น ปีละ 4 ด้าม ก็คงน้อยไป แบบว่า ทั้งประเทศไทยจะเอาอะไรก็ได้

 

อะลิตเติ้ลบุ๊ดด่ะ ดอทคอม รายงาน
5 กันยายน 2557

ประมวลข่าวพระคึกฤทธิ์ วัดนาป่าพง

 

 

 


ประมวลข่าวการมรณภาพ


สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ)
วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร
ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช

 

พิธีพระราชทานเพลิงศพ

พระเทพมหาเจติยาจารย์ (ไพบูลย์ ภูริวิปุโล)
อดีตเจ้าอาวาสวัดพระธาตุหริภุญชัย

อดีตเจ้าคณะจังหวัดลำพูน
23 มีนาคม 2557

 

ชุดที่ 1 : ชุดที่ 2 :  ชุดที่ 3 :  ชุดที่ 4 : ชุดที่ 5

ชุดที่ 6 : ชุดที่ 7 : ชุดที่ 8 : ชุดที่ 9 : ชุดที่ 10


กดแต่ละชุดเพื่อชม

 

ภาพหมู่การประชุมพระธรรมทูตไทยในทวีปยุโรป

กดที่ภาพเพื่อชมภาพใหญ่ ขนาด 4000 PC


 

ภาพประวัติศาสตร์
พระธรรมทูตไทยใน 4 ทวีป
 

 

กดที่ภาพเพื่อชมภาพใหญ่ ขนาด 2000 PC

การประชุมพระธรรมทูตไทยในทวีปยุโรป
วันที่
23-25 สิงหาคม 2557

ชุดที่ 01 : ชุดที่ 02 : ชุดที่ 03 : ชุดที่ 04 : ชุดที่ 05 : ชุดที่ 06 : ชุดที่ 07


 

ชมภาพชุดในงานวัดนวมินทรราชูทิศ USA.

ชุดที่ 01 : เปิดวัดนวมินทรราชูทิศ นครบอสตัน ยูเอสเอ

ชุดที่ 02 : ไผเป็นไผ ในบอสตัน 2014

ชุดที่ 03 : โรงพยาบาลเมาท์ ออเบิร์น 9 มิถุนายน 2557
ชุดที่ 04 : พิธีเปิดการประชุมพระพุทธศาสนานานาชาติ
ชุดที่ 05 : เปิดประชุมสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา
ชุดที่ 06 : ทัพสื่อมวลชนไทยบุกนครบอสตัน รายงานข่าวการประชุมสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา
ชุดที่ 07 : ประชุมสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา วันที่ 02
ชุดที่ 08 : ผลการเลือกตั้งกรรมการอำนวยการสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา พ.ศ.2557
ชุดที่ 09 : บรรยากาศการเลือกตั้งกรรมการอำนวยการสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา
ชุดที่ 10 : พระสงฆ์ 400 รูป สวดพระธรรมจักกัปปวัตตนสูตร ณ โรงพระอุโบสถวัดนวมินทรราชูทิศ นครบอสตัน

 

ภาพชุดรรมยาตราเดินป่าบอสตัน

 

ธรรมยาตรา ชุดที่ 01 ธรรมยาตรา ชุดที่ 02 ธรรมยาตรา ชุดที่ 03
ธรรมยาตรา ชุดที่ 04 ธรรมยาตรา ชุดที่ 05 ธรรมยาตรา ชุดที่ 06
ธรรมยาตรา ชุดที่ 07 ธรรมยาตรา ชุดที่ 08 ธรรมยาตรา ชุดที่ 09

 

 

การประชุมสมัยวิสามัญสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกาและงานวันมหารำลึก

ณ วัดวชิรธรรมปทีป นิวยอร์ค 8-9 กันยายน 2555

 

 


 

 

ภาพงานพระราชทานเพลิงศพ

พระเดชพระคุณพระเทพกิตติโสภณ (สมบูรณ์ สมฺปุณฺโณ ป.ธ.7)
อดีตเจ้าอาวาสวัดวชิรธรรมปทีป
อดีตประธานสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา
10-14 พฤศจิกายน พ.ศ.2554

 

วันมหารำลึก ปีที่ 23

วัดพรหมคุณาราม รัฐอริโซน่า สหรัฐอเมริกา

 

กดที่ภาพเพื่อชมภาพงานวันมหารำลึก ปีที่ 23

ประมวลข่าวเณรคำ

(กดที่ภาพเพื่อชม)


 

แฟ้มข่าวอะลิตเติ้ลบุ๊ดด่ะ

 

 

อ่านข่าวเก่าที่เคยนำเสนอในอะลิตเติ้ลบุ๊ดด่ะ ดอทคอม

2549 : 2550 : 2551 : 2552 : 2553 : 2554 : 2555 : 2556 : 2557

 

YANTRA TODAY
(กดที่ภาพเพื่อชม)


 


เยี่ยมวัดบ้านไร่-ไหว้หลวงพ่อคูณ
กับอะลิตเติ้ลบุ๊ดด่ะดอทคอม

กดที่ภาพด้านล่างเพื่อชม

01 02 03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 32 33 34    

 

ตอนที่ 01
ลอนดอน 2012

ตอนที่ 02
มหาโบสถ์แห่งลิชฟิลด์

ตอนที่ 03
มหาวิทยาลัยอ๊อกซฟอร์ด

ตอนที่ 04
วัดพุทธปทีป

ตอนที่ 05
ลอนดอนอาย

ตอนที่ 06
British Museum

ตอนที่ 07
ห้างแฮรอดส์

ตอนที่ 08
Tower Bridge

ตอนที่ 09
London Sightseeing

ตอนที่ 10
London To Paris

ตอนที่ 11
หอไอเฟล (1
)

ตอนที่ 12
หอไอเฟล (2)

ตอนที่ 13
หอไอเฟล (3)

ตอนที่ 14
ปารีส 360 องศา

ตอนที่ 15
เยี่ยมหน้าต่างหอไอเฟล

ตอนที่ 16
TROCADERO

ตอนที่ 17
Water Tour

ตอนที่ 18
Musée du Louvre

ตอนที่ 19
MONA LISA

ตอนที่ 20
เทพีวีนัส

ตอนที่ 21
ทอดน่องในลูฟวร์

ตอนที่ 22
หอสมุดแห่งชาติมิตแตรองต์

ตอนที่ 23
ลา เดฟ็องซ์ (La De'fense)

ตอนที่ 24
Arc de Triomphe

ตอนที่ 25
เหนือประตูชัย

ตอนที่ 26
แวร์ซาย (1)

ตอนที่ 27
แวร์ซาย (2)

ตอนที่ 28
แวร์ซาย
(3
)

ตอนที่ 29
แวร์ซาย (4)

ตอนที่ 30
แวร์ซาย (5)

ตอนที่ 31
GENEVA
(1)

ตอนที่ 32
GENEVA (2
)

ตอนที่ 33
GENEVA (3
)

ตอนที่ 34
Lausanne-Zurich

ตอนที่ 35
วัดศรีนครินทรวราราม

ตอนที่ 36
ป้อมยามเมืองลูเซิร์น

ตอนที่ 37
ตลาดน้ำเมืองลูเซิร์น

ตอนที่ 38
กลับปารีส

ตอนที่ 39
ROME (1
)

ตอนที่ 40
ROME
(2)

ตอนที่ 41
ROME (3)

ตอนที่ 42
ROME (4)

ตอนที่ 43
ROME (5)

ตอนที่ 44
Inside Vatican (1)

ตอนที่ 45
View of Rome

ตอนที่ 46
Inside Vatican (2)

ตอนที่ 47
หลังคาวาติกัน

ตอนที่ 48
OUTSIDE VATICAN

ตอนที่ 49
THE COLOSSEUM

ตอนที่ 50
หินอ่อนโคลอสเซียม

ตอนที่ 51
ROME TO PARIS

ตอนที่ 52
NOTRE-DAME DE PARIS

ตอนที่ 53
หมู่บ้านศิลปะ

ตอนที่ 54
พระราชวังฟงแตนโบล

 

 

 


 

สงฆ์ไทย Vol.01

หนังสือเล่มแรกของสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา

(กดที่ภาพหรือที่ข้อความเพื่อชม)

 

คณะกรรมการอำนวยการสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา

พ.ศ.2557-2559

(กดที่ภาพเพื่อชม)

 

 

ข่าวสารสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา


 

 

หนังสือเล่มแรกของ มจร. ที่ชาว มจร. หลายท่านไม่เคยเห็น

(กดที่ภาพเพื่อเข้าชม)

 

 

 

หมายเหตุอะลิตเติ้ลบุ๊ดด่ะ

 

 

ข้อแลกเปลี่ยนของชาวพุทธไทย

บวชพระล้านรูป แลกกับ พระนิพพานเป็นอัตตา
ท่องพุทธวจนะล้านคน แลกกับ ตัดปาติโมกข์เหลือเพียง 150 ข้อ

(กดที่ภาพเพื่ออ่าน)

 

>> กดตรงนี้เพื่ออ่านบทความเพิ่มเติม <<

 

พระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ 1-17 พ.ศ.2538-2554
(กดที่ภาพเพื่อชมประวัติ)

อนุสรณ์มหาจุฬาฯ ครบรอบ 9 ปี
 

นานาสาระจากอะลิตเติ้ลบุ๊ดด่ะ

 

ธรรมวาไรตี้
หนังสือเล่มแรก ของพระมหานรินทร์  นรินฺโท

พิมพ์ครั้งแรก กันยายน 2548

วางจำหน่ายแล้วที่ร้านนายอินทร์ จุฬาฯบุ๊ค ซีเอ็ด และอื่นๆ ทั่วไทยและทั่วโลก

ธรรมฮิสตอรี่
หนังสือเล่มที่สอง ของพระมหานรินทร์ นรินฺโท

พิมพ์ครั้งแรก พฤศจิกายน 2549

วางจำหน่ายแล้วที่ร้านนายอินทร์ จุฬาฯบุ๊ค ซีเอ็ด และอื่นๆ ทั่วไทยและทั่วโลก

 

 

 

 

You Are Visitor No.-

 

drupal stats

Since : February 20, 2009

 

เรายินดีน้อมรับความคิดเห็นและคำชี้แนะจากทุกท่าน

Editor : peesang2555@hotmail.com

 


WAT THAI LAS VEGAS 2920 MCLEOD DRIVE  LAS VEGAS NEVADA 89121 U.S.A. PHONE 702-384-2264