LAST UPDATE : APRIL 17, 2014  07:00 A.M.   PACIFIC TIME

 

 

 

  

 

 

ประกาศสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา

แต่งตั้งกรรมการงานประชุมสมัยสามัญประจำปี 2557

 

 

กดที่ภาพเพื่ออ่าน

 

 

 

เปล่ายุ่งการเมือง !

 

เจ้าคุณสุนทรแจงประเด็นร้อน

 

บอกแค่อยากรู้ หมู่หรือจ่า ?

 

ส่วนที่ว่า "ให้เวลา 7 วัน" นั้น ท่านติดสำนวนของท้าวกบิลพรหมในนิทานสงกรานต์ ทรงให้เวลาแก่ธรรมปาลกุมาร 7 วัน จากนั้นก็จะเฉลยปัญหาว่า สีไหน เอ๊ย ศรีอยู่ที่ไหน ?

 

 

 

 

 

พระราชวิจิตรปฏิภาณ

วัดสุทัศนเทพวราราม กรุงเทพมหานคร

 

 

 

วันที่ 18 เมษายน พระราชวิจิตรปฏิภาณ (เจ้าคุณพิพิธ) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร กล่าวกรณีที่ไปบรรยายธรรมเรื่อง ′ธรรมะกับการปฏิบัติหน้าที่′ ในพิธีทำบุญเนื่องในโอกาสศาลรัฐธรรมนูญครบรอบ 16 ปี โดยมีคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญนั้น ขอยืนยันไม่เคยยุ่งเกี่ยวกับการเมือง ไม่เคยรับกิจนิมนต์ที่เกี่ยวกับการเมือง

 

แต่ตนไปพูดนั้นก็ไม่ได้ขอบิณฑบาตขอให้ศาลรัฐธรรมนูญซึ่งมีความสำคัญต่อประเทศชาติต้องทำหน้าที่เป็นกลาง และที่พูดไปทั้งหมดเพราะเห็นน่าจะเป็นทางออกให้ประเทศไทย เพราะทางออกของปัญหาบ้านเมืองตอนนี้ มองว่าคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ศาลฎีกา ผู้ตรวจการแผ่นดิน และองค์กรอิสระ ควรจะหาหารือกันว่าในทางนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์มีวิธีไหนบ้างที่จะนำพาประเทศพ้นวิกฤติ และขอให้ลงสัตยาบันร่วมกันว่าจะทำตามรัฐธรรมนูญเท่านั้น

 

เพราะถ้าไม่มีรัฐธรรมนูญก็จะไม่มีศาลและองค์กรอิสระ ตอนนี้ถ้าปล่อยให้ กกต. ทำคงไม่ได้ เพราะ กกต. ถูกมองว่าไม่เป็นกลางแล้ว ที่สำคัญอยากให้องค์การอิสระและศาล หารือเรื่องมาตรา 7 ด้วย ถ้าทำได้ก็บอกว่าได้ ถ้าทำไม่ได้ก็บอกทุกอย่างจะได้จบ ทุกอย่างจะได้กลับไปเดินตามทางของรัฐธรรมนูญ

 

 

ที่มา : มติชน
19 เมษายน 2557


 

 

 

การเมืองกลางธรรมาสน์

 

ฮือฮา ! เจ้าคุณสุนทร วัดสุทัศน์ ตั้งคำถามกลางธรรมาสน์

 

"นายก ม.7 ถูกต้องหรือไม่"

 

งานนี้ศาลรัฐธรรมนูญใบ้กินเป็นแถว เพราะนึกไม่ถึงว่าพระสงฆ์จะเอาธรรมาสน์ของพระพุทธเจ้าไปใช้ในทางการเมือง งานนี้จึงต้องเรียกว่าผิดฝาผิดตัว หรือนิมนต์พระผิดองค์นั่นเอง ไว้ปีต่อไปก็ให้นิมนต์รูปที่ไม่การเมืองสิฮะ จะได้ไม่ถูกถามจี้หัวใจแบบนี้

 

 

 

 

 

พระราชวิจิตรปฏิภาณ

วัดสุทัศนเทพวราราม กรุงเทพมหานคร

 

 

 

พระราชวิจิตรปฎิภาณ (เจ้าคุณพิพิธ) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวราราม แสดงเทศนาธรรมในวันครบรอบ 16 ปี ศาลรัฐธรรมนูญ และได้ถาม นายจรูญ อินทจาร ประธานตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ด้วยวาจาว่า การขอนายกรัฐมนตรี ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 7 ถูกต้องหรือไม่ โดยขอให้ตอบภายใน 7 วัน

 

 

 

 

ที่มา : มติชน
18 เมษายน 2557


 

 

 

มหาเถรฯถวายพระในหลวง

 

พระพุทธธรรมิกราชบพิตรภูมิพลนริศรจตุราสีติวรรษมงคล

 

 

 

 

 

เมื่อเวลา 17.00 น. วันที่ 16 เม.ย. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จออก ณ พระตำหนักเปี่ยมสุข วังไกลกังวล อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ สมเด็จพระวันรัต ประธานดำเนินการโครงการจัดสร้างพระพุทธรูปประจำพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 พร้อมคณะประกอบด้วยพระภิกษุและฆราวาส เฝ้าฯถวาย และเฝ้าฯ น้อมเกล้าฯถวาย "พระพุทธธรรมิกราชบพิตรภูมิพลนริศรจตุราสีติวรรษมงคล" ในโอกาสนี้ สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ร่วมเข้าเฝ้าฯ ด้วย

 

ในโอกาสนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชกระแสทรงชื่นชม ทรงถือว่าเป็นมงคลที่ได้รับการถวายพระพุทธรูปซึ่งงามองค์นี้

สำหรับพระพุทธรูปดังกล่าว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้คณะสงฆ์โดยมหาเถรสมาคม จัดสร้างขึ้นเป็นพระพุทธรูปประจำพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา และพระราชทานชื่อว่า "พระพุทธธรรมิกราชบพิตรภูมิพลนริศรจตุราสีติวรรษมงคล" อันหมายถึง "พระพุทธเจ้าผู้ทรงเป็นพระธรรมิกราช" สร้างถวายในวาระมหามงคลที่ทรงเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา” เป็นพระพุทธรูปปางลีลาจำลองแบบตามพระพุทธรูปประจำพระชนมพรรษา ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเมื่อปี 2520 องค์พระสร้างด้วยเนื้อทองคำร้อยละ 99.99 สูงตลอดพระรัศมี 38 เซนติเมตร น้ำหนักสุทธิ 17,310 กรัม ประดิษฐานบนฐาน 8 เหลี่ยม ร้างด้วยเนื้อทองคำขาวน้ำหนักสุทธิ 4,389 กรัม

 

การนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ มีพระบรมราชวินิจฉัยในการสร้างพระพุทธรูปต้นแบบทรงเจิมแผ่นทองคำ สำหรับหล่อองค์พระและทรงตั้งพระราชสัตยาธิษฐานถวายเป็นพุทธบูชา พร้อมกันนั้น สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปทรงหล่อ ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม พระบรมมหาราชวัง เมื่อวันที่ 9 ธ.ค. 55 และเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปทรงประกอบพิธีพุทธาภิเษก ณ พระอุโบสถ วัดบวรนิเวศวิหาร เขตพระนคร เมื่อวันที่ 21 มี.ค. 56

 

 

 

ที่มา : เดลินิวส์
17 เมษายน 2557


 

 

 

 

ต้าน !

 

ต่ออายุเจ้าคุณณรงค์สมัยสอง

รองอธิการบดี มจร. โคราช

ศิษย์บอกก็ลองดู ถ้าเล่นแรงก็จะแรงกลับบ้าง

 

 

อา..มจร.โคราช จะออกหัวหรือก้อย บัดนี้ก็มาถึงทางแพร่งแล้ว ไม่รู้ว่ามีอะไรนักหนา ถึงกับต้องขับไล่ครูบาอาจารย์ผู้ก่อตั้งมากับมือ แถมท่านเจ้าคุณณรงค์ก็เป็นถึงคณาจารย์ระดับอาวุโสของ มจร. ส่วนกลาง งานนี้เห็นทีพระพรหมบัณฑิตต้องลงสนามห้ามมวยเองซะแล้วล่ะครับ เพราะลองเล่นกับเจ้าคุณณรงค์ ก็แสดงว่าอีกฝ่ายก็ต้อง "ใหญ่" ไม่ธรรมดา ลองชั่งน้ำหนักหมัดดูก็รู้ว่าไม่เบา ไม่งั้นไม่กล้าเล่นรุ่นใหญ่หรอก

 

 

 

 

 

 

พระสุธีวรญาณ

(ณรงค์ กิตฺติโสภโณ ป.ธ.8 Ph.D.)

รองอธิการบดี มจร. วิทยาเขตนครราชสีมา

 

 

 

 

 

โน๊ตสั้นๆ

แต่มีความหมาย ระดับ "ช้างกระทืบโรง"

 

 

 

 

 

 

คำตอบ (โต้) จากกลุ่มศิษย์พระสุธีวรญาณ

 

 

 

ที่มา : มจร.ฮิตนิวส์
16 เมษายน 2557


 

 

 

จับมือฆ่าเจ้าอาวาสวัดสามง่าม !

 

 

 

 

 

รวบแล้ว ! 2 พม่าฆ่าเจ้าอาวาสวัดสามง่าม สารภาพต้องการชิงทรัพย์เงินส่งกลับบ้าน

 

15 เม.ย.2557 เมื่อเวลา 11.30 น. ที่กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรี พล.ต.อ.เอก อังสนานนท์ รองผบ.ตร. พล.ต.ต.ธนายุตม์ วุฒิจรัสธำรงค์ ผบก.ภ.จ.นนทบุรี ร่วมกันแถลงข่าวจับกุมตัว นายออง คิน ยู หรือ โบไข่ อายุ 25 ปี และนายอองไข่ เมี๊ยะ อายุ 26 ปี ทั้งคู่เป็นชาวพม่า ผู้ต้องหาตามหมายจับของศาลจังหวัดนนทบุรี ลงวันที่ 13 เมษายน 2557 ในข้อหาร่วมกันใช้อาวุธมีดแทงพระครูวิสุทธิธีรญาณ (ไวพจน์ กตปุญโญ) อายุ 45 ปี เจ้าอาวาสวัดสามง่าม อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี  มรณภาพภายในกุฏิวัด เหตุเกิดเมื่อวันที่ 12 เมษายน พร้อมของกลางอาวุธมีดพับยาว 6 นิ้ว เสื้อผ้าที่ใช้ในวันก่อเหตุ 2 ชุด โดยจับกุมตัวได้ที่ป้ายรถประจำทางหน้าตลาดรังสิต ถนนรังสิต-ปทุมธานี ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

พล.ต.ต.ธนายุตม์ เปิดเผยว่า คดีนี้ถือว่าเป็นคดีที่สร้างความสะเทือนขวัญและโหดเหี้ยม และจากการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนพบว่า กลุ่มคนร้ายมีด้วยกัน 3 คน โดย 2 ใน 3 คนร้าย คือ นายออง คิน ยู และนายอองไข่ เมี๊ยะ ซึ่งเป็นญาติพระชาวพม่า ที่มาจำวัดอยู่ที่วัดสามง่าม และตามมาอาศัยอยู่ที่วัดด้วย ได้หายตัวไปหลังเกิดเหตุ เจ้าหน้าที่จึงได้ขออนุมัติหมายจับพร้อมส่งเจ้าหน้าที่ออกติดตามตัว จนกระทั่งพบนายออง คิน ยู และนายอองไข่ เมี๊ยะ ยืนรอรถโดยสารอยู่ที่ป้ายรถประจำทางหน้าตลาดรังสิต ถนนรังสิต-ปทุมธานี ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จึงได้เข้าควบคุมตัวมาสอบปากคำที่ สภ.บางบัวทอง ส่วนผู้ต้องหาอีกคน คือ นายไซมอมมี่ ยังอยู่ระหว่างการติดตามตัว คาดว่าจะได้ตัวมาดำเนินคดีในเร็วๆ นี้

นายออง คิน ยู ให้การรับสารภาพว่า เป็นคนลงมือใช้มีดแทง พระครูวิสุทธิธีรญาณจนมรณภาพจริง โดยมีนายอองไข่ เมี๊ยะ และนายไซมอมมี่ เพื่อนชาวพม่าที่อยู่ระหว่าการหลบหนี เป็นคนวางแผนให้ตนเข้าไปลักทรัพย์ภายในกุฏิของพระครูวิสุทธิธีรญาณ เพื่อนำไปขายเอาเงินส่งกลับไปให้ญาติที่ประเทศพม่า ก่อนก่อเหตุ นายอองไข่ เมี๊ยะ เป็นคนไปซื้อมีดที่ใช้ก่อเหตุ พร้อมกับเบียร์อีก 1 ขวด มาให้ตนดื่มเพื่อเพิ่มความกล้า หลังดื่มเบียร์หมดตนจึงแอบเข้าไปภายในกุฏิพระครูวิสุทธิธีรญาณ โดยมีนายอองไข่ เมี๊ยะ และนายไซมอมมี่ คอยดูต้นทางอยู่นอกกุฏิ

นายออง คิน ยู กล่าวว่า ขณะกำลังรื้อค้นทรัพย์สินอยู่นั้น พระครูวิสุทธิธีรญาณ ออกมาเห็นพอดีและเกิดการต่อสู้กัน ตนจึงใช้มีดที่เตรียมมาจ้วงแทงพระครูวิสุทธิธีรญาณไปหลายครั้งจนพระครูวิสุทธิธีรญาณล้มลงไปนอนจมกองเลือด ด้วยความตกใจตนพร้อมกับนายอองไข่ เมี๊ยะ จึงพากันวิ่งหนีแล้วไปหลบซ่อนตัวอยู่ในพงหญ้าใกลักับปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่ง ริมถนนตลิ่งชั่น-สุพรรณบุรี อ.บางบัวทอง ห่างจากวัดสามง่ามประมาณ 2 กิโลเมตร โดยไม่ได้หยิบทรัพย์สินอะไรออกมาเลย จนกระทั่งเช้าวันที่ 14 เมษายน จึงได้พากันหลบหนีไปยังตลาดรังสิต จ.ปทุมธานี เนื่องจากพวกตนเคยทำงานอยู่ในย่านนั้นมาก่อน เพื่อหาโอกาสหลบหนีกลับประเทศพม่า แต่ก็มาถูกจับตัวได้เสียก่อน

 

 

ที่มา : คมชัดลึก
16 เมษายน 2557


 

 

 

ไม่วิปัสสนา ไม่ให้ปริญญา !

 

มจร. ประกาศรายชื่อนิสิตหลายคณะ ที่ไม่ยอมเข้าปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ขู่ถึงขั้นไม่ให้รับปริญญาถ้าไม่ผ่านวิปัสสนา นับว่าบุคคลากรของ มจร. มีคุณภาพคับแก้วระดับแนวหน้าของโลกจริงๆ เยี่ยมฮ่ะ !

 

 

 


กองกิจการนิสิต มจร. ขอประกาศรายชื่อนิสิตคณะสังคมศาสตร์ มจร.ส่วนกลาง ที่ไม่ผ่านการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน (ขาด-ลา) จำนวน 17 ท่าน ระหว่าง 16-27 ธันวาคม 2555 (รุ่นปฏิบัติฯ ที่วังน้อย) ให้ติดต่อเพื่อปฏิบัติวิปัสสนาฯ ซ่อมเสริม 17 เม.ย.-1 พ.ค.57... (15 วัน) ณ มจร.วังน้อย อยุธยา โดยลงเบียนฯ ที่กองกิจการนิสิต 035-248-060, 080-085-8658  นิสิตใดไม่ผ่านการปฏิบัติวิปัสสนาฯ จะถูกระงับปริญญานะครับ มจร.นิวส์จึงแจ้งมาเพื่อทราบ

 

1. พระวีรพล มหาสกฺโก ปี 1
2. พระมหาพิเชษฐ์ ฐานเสฏฺโฐ ปี 1
3. พระมหาอดุลย์ อาสโภ ปี 1
4. สามเณรโรจนศักดิ์ ช่างปัด ปี 1
5. พระสมพร สุจิตฺโต จัดการเชิงพุทธ ปี 1
6. พระอธิการประมวล ธมฺมปวโร จัดการเชิงพุทธ ปี 1
7. พระสันติภาพ เตชธมฺโม จัดการเชิงพุทธ ปี 1
8. Samanera Phethsila Dalavong จัดการเชิงพุทธ ปี 1
9. พระญาณกร ปุณฺณโก จัดการเชิงพุทธ ปี 2
10. พระอนุสรณ์ อธิปญฺโญ จัดการเชิงพุทธ ปี 2
11. พระปลัดอนงค์ สุมงฺคโล จัดการเชิงพุทธ ปี 3
12. พระปลัดอ๊อด ปวฑฺฒโน จัดการเชิงพุทธ ปี 3
13. พระจตุรงค์ สนฺตจิตฺโต จัดการเชิงพุทธ ปี 3
14. พระธนากร วชิรธมฺโม ปี 3
15. นายธงชัย เดชรอด ปี 3
16. นายอมร บุญเดช ปี 3
17. นายกิติศักดิ์ ตุ่มศิริ ปี
3

 

กองกิจการนิสิต มจร. ขอประกาศรายชื่อนิสิตคณะครุศาสตร์ มจร.ส่วนกลาง ที่ไม่ผ่านการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน (ขาด-ลา-ไม่ผ่าน) จำนวน 31 ท่าน ระหว่าง 16-27 ธันวาคม 2555 (รุ่นปฏิบัติฯ ที่วังน้อย) ให้ติดต่อเพื่อปฏิบัติวิปัสสนาฯ ซ่อมเสริม 17 เม.ย.-1 ...พ.ค.57 (15 วัน) ณ มจร.วังน้อย อยุธยา โดยลงเบียนฯ ที่กองกิจการนิสิต 035-248-060, 080-085-8658 นิสิตใดไม่ผ่านการปฏิบัติวิปัสสนาฯ จะถูกระงับปริญญานะครับ มจร.นิวส์จึงแจ้งมาเพื่อทราบ

 

1. พระมหาเลอศักดิ์ วุฑฺฒิเมธี ปี 1
2. พระมหานพพล นาถปญฺโญ ปี 1
3. พระณัฐดนัย กิตฺติวิริโย ปี 1
4. พระมหามานะ ฐิตเมธี ปี 1
5. พระวิฑูรย์ ธมฺมขนฺโธ ปี 1
6. พระมหาธีรสุข ธมฺมสาโร ปี 1
7. พระณัฐพล รกฺขิตวํโส ปี 1
8. พระมหาโชติกุล โชติกุโล ปี 1
9. พระมหาวรพัฒน์ กิตฺติวโร ปี 1
10. พระมหาพรชัย วรญฺชโย ปี 1
11. สามเณรสุรพล ทองคำใบ ปี 1
12. สามเณรอมร อุปมัย ปี 1
13. สามเณรนิติชัย หวังแก้ว ปี 1
14. สามเณรพงษกร อุ่นภูธร ปี 1
15. สามเณรบรรณารักษ์ จันทร์ดาหอม ปี 1
16. สามเณรไตรภูมิ ทองชมภู ปี 1
17. สามเณรเกรียงศักดิ์ โชคดี ปี 1
18. สามเณรอดิศร องค์ศิริกุล ปี 1
19. สามเณรวิวรรณ์ เบ็ญมาศ ปี 1
20. สามเณรอวยชัย คำพันธ์ ปี 1
21. สามเณรพงษ์เดช เหล่าสุนา ปี 1
22. พระวรวิทย์ จุฑาเทพ ปี 2
23. พระทินกร เดิมทำรัมย์ ปี 2
24. พระมหามานะ ฐิตวํโส ปี 2
25. พระมหาอดิสร อติสกฺโก ปี 2
26. พระมหาพิชญะ สุวิชฺโฐ ปี 2
27. พระมหาเศรษฐา ปญฺญาเสฏฺโฐ ปี 2
28. พระสุทธิพร อคฺควณฺโณ ปี 3
29. พระอนุชา ปญฺญาทโร ปี 3
30. พระมหาอาวิชญ์ อาวิชฺชญฺญู ปี 3
31. นายสุขสันต์ บัวไชย์ ปี 1

 

 

กองกิจการนิสิต มจร. ขอประกาศรายชื่อนิสิตคณะมนุษยศาสตร์ มจร.ส่วนกลาง ที่ไม่ผ่านการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน (ขาด) จำนวน 11 ท่าน ระหว่าง 16-27 ธันวาคม 2555 (รุ่นปฏิบัติฯ ที่วังน้อย) ให้ติดต่อเพื่อปฏิบัติวิปัสสนาฯ ซ่อมเสริม 17 เม.ย.-1 พ.ค.57 (1...5 วัน) ณ มจร.วังน้อย อยุธยา โดยลงเบียนฯ ที่กองกิจการนิสิต 035-248-060, 080-085-8658 นิสิตใดไม่ผ่านการปฏิบัติวิปัสสนาฯ จะถูกระงับปริญญานะครับ มจร.นิวส์จึงแจ้งมาเพื่อทราบ

 

1. พระธิติณัฐ ธนลาโภ ปี 1
2. พระชิณรักษ์ มหิสฺสโร ปี 1
3. พระเดือนแสง อินตาจักกะ ปี 1
4. สามเณรชยตฤณฉัฏ ประพัสรางค์ ปี 1
5. สามเณรนพไกร ยศศิริ ปี 1
6. สามเณรประชวอล ศากยะ ปี 1
7. สามเณรเจริญ เกิดสุวรรณ์ ปี 1
8. พระมงคล อภิชาโต (เทียบโอน)
9. พระผลา ปญฺญาธโร ปี 2
10. พระจิรวัตร สุจิตฺโต ปี 3

11. นางสาวฤทัยรัตน์ ฉิมมา ปี 1

 

กองกิจการนิสิต มจร. ขอประกาศรายชื่อนิสิตคณะพุทธศาสตร์ มจร.ส่วนกลาง ที่ไม่ผ่านการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน (ขาด) จำนวน 14 ท่าน ระหว่าง 16-27 ธันวาคม 2555 (รุ่นปฏิบัติฯ ที่วังน้อย) ให้ติดต่อเพื่อปฏิบัติวิปัสสนาฯ ซ่อมเสริม 15 วัน 17 เม.ย.-1 พ.ค....57 ณ มจร.วังน้อย อยุธยา โดยลงเบียนฯ ที่กองกิจการนิสิต 035-248-060, 080-085-8658 นิสิตใดไม่ผ่านการปฏิบัติวิปัสสนาฯ จะถูกระงับปริญญานะครับ มจร.นิวส์จึงแจ้งมาเพื่อทราบ

 

 
1. พระแสงอโน กิตฺติปญฺโญ ปี 1
2. พระอภิชัย อภิชโย ปี 2
3. Ven.Khokan Barua ปี 2
4. Ven.Resheque Barua ปี 2
5. Ven.Kyasulang Marma ปี 2
6. Ven.Korunananda Sraman ปี 3
7. นางสาวภิญญดา ฉันทธนวัฒน์ ปี 1
8. นายสุไพศาล จุลวานิช ปี 2
9. นางสาวธนัช อภิชาตโรจนกุล ปี 2
10. ว่าที่ร้อยตรีพรชัย จรรยพรอมร ปี 3
11. นายสรัฏฐิศร แก้วแดงเด่น ปี 3
12. Ven.Kavisara (BF.Y1 EP.)
13. Ven.Mar Ni Ta Thiri (ฺBF.Y1 EP)
14. U Khemananda (BF.Y3 EP.)

 

 

ที่มา : มจร.นิวส์
15 เมษายน 2557


 

 

 

ล่ามือฆ่าเจ้าอาวาสนนท์ !

 

มีรูปพร้อมสรรพ นับวันถอยหลังลงนรก

 

 

 

 

ตร.นนท์ ไล่ล่า "ปู-ไข่" มือแทงเจ้าอาวาสวัดสามง่าม เผยเป็นคดีอุกอาจ สะเทือนขวัญชาวพุทธ

 

เมื่อเวลา 23.00 น.วันที่ 12 เม.ย. 57 พ.ต.ท.บุญเลิศ อาคมวัฒนะ พนักงานสอบสวนผู้ชำนาญการ ภ.จว.นนทบุรี รับแจ้งเหตุ มีพระเสียชีวิต วัดสามง่าม ม.8 ต.ลำโพ อ.บางบัวทอง  เรียบคลองรากฆ้อน ที่กุฏิเจ้าอาวาส จึงรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ จึงพร้อมด้วย พ.ต.อ.มาโนช รัตนโชติ ผกก.พ.ต.ท.รุ่งระวี สุขัง รอง ผกก. ป. พ.ต.ท.จามร สุนทรกิจ รอง ผกก.ส พ.ต.ท.เกรียงศักดิ์ อัฑฒพงษ์ สว.สส. พ.ต.ท.ศุภชัย ไตรสมบบูลย์ รอง ผกก.พิสูจน์หลักฐาน ภ.จว.นนทบุรี แพทย์เวร รพ.ตำรวจ  ซึ่งเป็นกุฏิพระครูสิทธิธีรญาณ (อาจารย์ตุ้ย) เจ้าอาวาส วัดสามง่าม มีบาดแผลถูกแทงเข้าที่ลิ้นปี่ 1 แผล ต้นขาซ้าย มีบาดแผล ต้นแขนซ้าย ไหล่ หน้าแข้งซ้าง เป็นแผลยาว 2 แผล มือขวามีบาดแผลรอยมีดบาด

 

พ.ต.อ.มาโนช รัตนโชติ ผกก.จากการสอบสวนเบื้องต้นคนร้ายน่าจะมาด้วยกัน 2 คน หลังก่อเหตุได้หลบหนีไป โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ออกติดตามคนร้าย ตามทางและบริเวณใกล้ที่เกิดเหตุ คาดว่าจะหนีไปไม่ไกล ในขณะที่เจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนกระจายกำลังออกติดตามร่องรอยตามเลือดหยด ซึ่งคาดว่าคนร้ายก็ได้รับบาดเจ็บเช่นกัน หนีเข้าไปในพงหญ้า ด้ายฝั่งตรงข้ามเยื้องกับวัด และหายตัวไป และได้นำลูกศิษย์วัดชาวเมียนมาร์ที่มาพักกับพระชาวเมียนมาร์มาสอบสวนที่ สภ.บางบัวทอง 7 คน แต่ยังหาตัวไม่พบอีก 2 คน คือนายโบ ไข่ สัญชาติพม่า อายุ 25 ปี และนายออง ไข่ เมี๊ย อายุ 28 ปี

 

จากการสอบสวนทราบว่า ผู้ก่อเหตุ ใช้อาวุธมีดแทง พระครูสิทธิธีรญาณจนเสียชีวิต คือนาย โบ ไข่ สัญชาติพม่า หลังก่อเหตุได้ขึ้นมาที่ กุฏิ ตามตัวมีคราบเลือดเข้ามาเก็บเสื้อผ้า  และพา นายออง ไข่ เมี๊ย ไปด้วย เพราะทั้งสองเป็นเพื่อนกัน

 

ต่อมาวันที่ 13 เม.ย.57 เวลา 10.00 น. พ.ต.อ.ณรงค์ฤิทธิ์ ภักดีณรงค์ รอง ผบก.ภ.จว.นนทบุรี ได้เดินทางมาที่ สภ.บางบัวทอง ได้สั่งการให้ พ.ต.ท.บุญเลิศ อาคมวัฒนะ พนักงานสอบสวนผู้ชำนานการ เจ้าของคดี ให้เร่งรัดการทำสำนวนคดี  การสอบพยาน การขออนุมัติหมายจับกุม นาย โบไข่ ชาวเมียนมาร์ อายุ 26 ปี ตามภาพถ่าย ที่ก่อเหตุได้สั่งการให้พนักงานสอบสวน ทำหนังสือไปถึง สำนักงานตำรวจตรวจคนเข้าเมือง ตม. ให้ช่วยตรวจสอบ คาดว่าคนร้ายจะหาทางหลบหนีออกต่างประเทศ และให้รวมพยานหลักฐานเพื่อขอ อนุมัติออกหมายจับให้ได้ภายในวันนี้ และได้สอบพยานแวดล้อมเพิ่มเติมไป

 

เวลา 12.30 น. พ.ต.อ.กิตติ สุขสมภักดิ์ ผกก.สส ภ.จว.นนทบุรี พ.ต.ท.จามร สุนทรกิจ รอง ผกก.ส สภ.บางบัวทอง ได้วางแผนติดตามตัว นาย ปู ไข่ ผู้ต้องหา ใช้มีดแทง พระครูสิทธิธีรญาณจนมรณภาพ เพื่อนำตัวมาดำเนินคดี โดยจะติดตามบ้านเพื่อน และญาติ ชาวเมียนมาร์ที่เข้ามาทำงานอยู่ที่เมืองไทย

 

เวลา 13.30 น. พล.ต.ท.นเรศ นันทโชติ ผบช.ภ.1 เดินทางมาที่ สภ.บางบัวทอง พร้อมด้วย พล.ต.ต.ธนายุตม์ วุทธิจรัสธำรงค์ ผบก.ภ.จว.นนทบุรี เพื่อติดตามความคืบหน้าของคดี โดยได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ตำวจสภ.บางบัวทอง ร่วมกับชุดสืบสวน ภ.จว.นนทบุรี ติดตามจับกุมคนร้ายที่ก่อเหตุมาดำเนินคดีให้เร็วที่สุด เพราะเป็นการกระทำที่อุจอาจ และผู้ที่ถูกกระทำเป็นพระสงฆ์ ที่ชาวบ้านในพื้นที่นับถือ และขณะนี้ ศาล จ.นนทบุรี ได้ออกหมายจับ นาย ปู ไข่ ผู้ก่อเหตุแล้ว

 

ขณะนี้ทางกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจและ อส.ตำรวจบ้าน มูลนิธิร่วมกตัญญูได้เขาปิดล้อมพื้นที่ต้องสงสัยที่ทางเจ้าหน้าที่ได้ออกติดตามคนร้ายต่อเนื่อง หลังจากเมื่อคืนคนร้ายที่ก่อเหตุพบร่องรอยของเลือดและสัญญาณมือถือของคนร้ายมาหยุดบริเวณสนามบอลขันติธรรมในชุมชน ต.ละหาร อ.บางบัวทอง และทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจะดำเนินการจับกุมตัวคนร้ายมาให้ได้ เพราะเป็นคดีสะเทือนขวัญอุกฉกรรจ์ทำร้ายจิตใจชาวพุทธมาก

 

ส่วนประวัติ พระครูสิทธิธีรญาณ (อาจารย์ตุ้ย) เจ้าอาวาส วัดสามง่าม บวชเมื่อ ปี พ.ศ.2533 พัฒนาวัดสามง่าม มากว่า 23 ปี เดิมเป็นสำนักปฏิบัติธรรม และพัฒนามาเป็นวัด จนเจริญรุ่งเรือง ในบัจจุบัน สอบได้ ประเรียนธรรม 3 ประโยค และ ได้รับเสมาธรรมจักรทองคำ สาขาเผยแผ่ศาสนา บวชมา 24 พรรษา เป็นที่รักและเคารพนับถือของชาวบ้านในย่านนั้น เป็นพระสายกรรมฐาน เดินทางไปปฏิบัติธรรมที่ประเทศเมียนมาร์  และท่านเจ้าอาวาสพยายามจะเชื่อมสัมพันธ์แลกเปลี่ยนทางพระพุทธศาสนาบาลีโดยเชิญพระจากประเทศเมียนมาร์มาจำพรรษากว่า 10 องค์  โดยรอบวัดมีโรงงานจำนวนหลายแห่งที่มีคนงานชาวเมียนมาร์ มาทำบุญที่วัด เป็นจำนวนมาก ที่ผ่านมา งานประจำปีของวัด ได้ว่าจ้างนักร้องดังของเมียนมาร์ อาซานี มาเปิดการแสดงที่วัด ค้าจ้างมา แสดง 2 วัน ค่าตัว 1 ล้านบาท เพื่อให้พี่น้องชาวเมียนมาร์ที่อยู่ในละแวกวัดและรอบจังหวัดนนทบุรีได้มีโอกาสใกล้ชิดศิลปินดัง

 

ในวันที่ 14 เม.ย.57 เวลา 17.00 น. มีพิธีน้ำหลงสรงศพ ที่ศาลาใหญ่ วัดสามง่าม  สำหรับกิจกรรม ทำบุญวันสรงกรานต์ที่จะจัดขึ้น วันที่ 13 เม.ย.57 ต้องยกเลิกไป

 

 

 

 

ที่มา : มติชน
14 เมษายน 2557


 

 

 

 

โหด !

 

ฆาตกรรมเจ้าอาวาสวัดสามง่ามบางบัวทอง

 

พระวิปัสสนาจารย์ มจร.

 

 

 


 

 

คนร้ายฆ่าโหดเจ้าอาวาสวัดสามง่าม บางบัวทอง พระวิปัสสนาจารย์ 'มจร' กระหน่ำแทงอย่างเหี้ยมโหดกว่า 10 แผล มรณภาพคากุฏิ ตร. มุ่งปม 2 ต่างด้าวชาวพม่ามาอาศัยข้าวก้นกุฏิ

 

เหตุฆ่าโหดเจ้าอาวาสโดยไม่เกรงบาปบุญและกฎหมายครั้งนี้ ได้รับการเปิดเผยจาก พ.ต.ท.บุญเลิศ  อาคมวัฒนะ พนักงานสอบสวน สภ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี ว่า รับแจ้งเหตุคนร้ายบุกเข้ามาฆ่าชิงทรัพย์พระครูสิทธิธีระญาณ อายุ 47 ปี เจ้าอาวาสวัดสามง่าม ต.ลำโพ อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี  มรณภาพภายในกุฏิเมื่อกลางดึกของวันที่ 12 เมษายน ที่ผ่านมา หลังรับแจ้งจึงรุดไปตรวจสอบพร้อมด้วยพ.ต.อ.มาโนช รัตนโชติ ผกก.สภ.บางบัวทอง พ.ต.ท.จามร สุนทรกิจ รอง ผกก.สส.สภ.บางบัวทอง แพทย์ พฐ. และเจ้าหน้าที่มูลนิธิป่อเต็กตึ้ง 

เมื่อเดินทางถึงที่เกิดเหตุพบภายในกุฏิเจ้าอาวาสถูกรื้อค้นข้าวของกระจัดกระจายคล้ายมีการต่อสู้ ส่วนบริเวณประตูทางเข้ากุฏิพบผู้เสียชีวิตนอนหงายจมกองเลือด นุ่งสบงแค่ครึ่งองค์ทราบชื่อคือ พระครูวิสุทธิธีรญาณ หรือพระไวพจน์ กตปุญโญ หรือพระอาจารย์ตุ้ยเจ้าอาวาสวัดสามง่าม เจ้าสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดนนทบุรี  และพระวิปัสสนาจารย์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร) อายุ 47 ปี สภาพศพนอนจมกองเลือดที่แห้งกรังสภาพถูกแทงอย่างโหดเหี้ยมบริเวณชายโครงด้านซ้าย ต้นคอด้านหลัง แขนซ้าย และขาข้างซ้าย  เป็นแผลเหวอหวะกว่า 10 แผลทั่วร่าง โดยเฉพาะด้านหลังที่มีแผลลากยาวตั้งแต่คอลงมาจนถึงกลางหลัง แพทย์ระบุเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า 3 ชั่วโมง
 
นายรณชัย สุขจั่น  คนขับรถเจ้าอาวาสซึ่งเป็นผู้โทรศัพท์แจ้งความ กล่าวว่า  เมื่อเวลาประมาณ 16.00 น. ของวันที่12 เมษายน ตนได้ขับรถออกไปทำธุระข้างนอกกับเจ้าอาวาส และกลับเข้ามาที่วัดประมาณ 18.00 น. หลังจากนั้นตนได้ออกไปทำธุระส่วนตัว และกลับเข้ามาประมาณ 23.30 น.ก็พบเจ้าอาวาสเสียชีวิตแล้วจึงได้โทรศัพท์แจ้งให้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจให้มาตรวจสอบ  

"ปกติผมจะอยู่และนอนที่กุฏิของเจ้าอาวาสทุกวัน เวลาที่ผมออกไปไหนก็จะบอกให้คนขับรถอีกคนทราบเพื่อมาอยู่เป็นเพื่อน แต่วันนี้เห็นว่าที่วัดมีงานสวดพระอภิธรรมศพ มีคนมาร่วมงานเป็นจำนวนมาก และมีไฟฟ้าส่องสว่างทั่วทั้งวัด ผมจึงไม่ได้บอกให้ทราบ"คนขับรถเจ้าอาวาสระบุ
 
พระมหาสมบัติ ผู้ช่วยเจ้าอาวาส กล่าวว่า หลังจากที่เจ้าอาวาสได้ตรวจงานบนศาลาปฏิบัติธรรมเพื่อเตรียมงานทำบุญวันสงกรานต์ เจ้าอาวาสได้กลับมาที่กุฏิเพื่ออาบน้ำ จากนั้นลูกศิษย์ที่เพิ่งกลับมาจากทำธุระได้เข้าไปหาผู้ตายที่กุฏิก็พบภาพที่ผู้ตายแน่นิ่งไปแล้ว จึงรีบวิ่งมาบอกตน ส่วนตัวเชื่อว่าอาจจะเป็นฝีมือของคนงานชาวพม่าที่มาขออาศัยอยู่วัดได้เพียง 2 เดือน เนื่องจากหลังเกิดเหตุทั้งคู่หายออกไปอย่างมีพิรุธ

พ.ต.ท.บุญเลิศ กล่าวว่า เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจสันนิษฐานว่าคนร้ายน่าจะมีไม่ต่ำกว่า 2 คน เนื่องจากเจ้าอาวาสเป็นพระที่มีรูปร่างใหญ่ จึงได้ประสานไปตามจุดสกัดเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ต้องสงสัยทั้ง 2 คนหลบหนีออกนอกประเทศรวมทั้งควบคุมตัวมาทำการสอบสวนต่อไป

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อข่าวการมรณภาพของเจ้าอาวาสได้แพร่กระจายออกไปได้แพร่ออกไปได้มีชาวบ้านจำนวนมากต่างเดินทางมาดูที่เกิดเหตุ ซึ่งพอเห็นศพญาติโยมบางคนถึงกับเข่าอ่อนและร่ำไห้ รวมทั้งสาปแช่งคนร้ายใจโหดเหี้ยม เนื่องจากเป็นพระครูที่ญาติโยมให้ความเคารพนับถือมาก

 

พ.ต.อ.ณรงค์ฤทธิ์ ภักดีณรงค์ รอง ผบก.ภ.จว.นนทบุรี ได้เดินทางมาที่ สภ.บางบัวทอง พร้อมสั่งการให้ พนักงานสอบสวน รวบรวมเอกสารพยานหลักฐานที่พบในที่เกิดเหตุ และจากการสอบพยานจำนวน 3 ปาก เพื่อขออนุมัติศาลออกหมายจับนาย โบไข่ ชาวพม่า อายุ 26 ปี ผู้ต้องสงสัยฆ่าพระครูสิทธิธีรญาณ เนื่องจากหลังเกิดเหตุได้หายตัวไปจากวัด พร้อมเพื่อนไม่ทราบชื่ออีกหนึ่งคน นอกจากนี้ยังได้ให้พนักงานสอบสวน ทำหนังสือไปถึงสำนักงานตำรวจตรวจคนเข้าเมือง ให้ช่วยตรวจสอบและเฝ้าระวังเส้นทางที่คาดว่าคนร้ายจะใช้หลบหนี   สำหรับนายโบไข่ เป็นน้องชายของพระชาวพม่า ที่มาจำพรรษาที่วัดแห่งนี้  และขณะนี้พระชาวพม่ารูปนี้  ได้เดินทางไปอยู่ต่างประเทศ  ในขณะที่นายโบไข่ อยู่วัดเพียงลำพัง
    
ต่อมาทาง พล.ต.ท.นเรศ นันทโชติ ผบช.ภ.1 ได้เดินทางมาที่ สภ.บางบัวทอง พร้อมด้วย พล.ต.ต.ธนายุตม์ วุฒิจรัสธำรงค์ ผบก.ภ.จว.นนทบุรี เพื่อติดตามความคืบหน้าของคดี โดยเรียกประชุมเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งติดตามจับกุมตัวคนร้ายที่ก่อเหตุมาดำเนินคดีให้เร็วที่สุด เพราะคนร้ายก่อเหตุอย่างโหดเหี้ยม ซึ่งผู้ที่ถูกกระทำเป็นพระสงฆ์ที่ชาวบ้านในพื้นที่รักและศรัทธา ล่าสุดศาลจังหวัดนนทบุรี ได้อนุมัติออกหมายจับนายโบไข่ ผู้ต้องสงสัยฆ่าพระครูสิทธิธีรญาณ ตามพยานหลักฐานแล้ว

 

สำหรับกำหนดการพิธีทางศาสนาศพพระครูสิทธิธีรญาณ ทางวัดจะมีพิธีน้ำหลวงสรงศพ ในวันที่ 14 เมษายน 57 เวลา 17.00 น. ที่ศาลาใหญ่ วัดสามง่าม อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี ส่วนกำหนดการสวดพระอภิธรรมศพ ทางคณะกรรมการวัดยังไม่ได้ระบุจำนวนวันที่ชัดเจน ต้องรอข้อสรุปจากกรรมการและลูกศิษย์อีกครั้งหนึ่ง

 

 

 

ที่มา : คมชัดลึก
13 เมษายน 2557


 

 

 

แบน 1 ปี  ห้ามทำพิธีในวัด !

 

 

เจ้าอาวาสราชบุรีไม่พอใจพระลูกวัดทำล้ำเส้น

ไปรับพัดพระครูแต่ไม่ยอมบอกผู้บังคับบัญชา

น่าจะได้รางวัลก็เลยได้ "รับโทษ" แทน

 

ดีฮะ ดัดสันดานเสียบ้าง จะได้รู้สำนึก

 

 

มีอย่างหรือ อยากเป็นพระครู แต่ไม่รู้พระธรรมวินัย ไม่บอกผู้หลักผู้ใหญ่ ไปไม่ลามาไม่ไหว้ เห็นเจ้าอาวาสเป็นหัวหลักหัวตอ พระพวกนี้ ถ้าไม่มีเส้นใหญ่กว่าเจ้าอาวาสคอยให้ท้าย ก็ต้องมีญาติโยมคับเมือง ถึงกล้ากระด้างกระเดื่องต่อเจ้าอาวาส ซึ่งปัจจุบันก็ยังมีให้เห็นถมเถไป ไม่ว่าบ้านนอกหรือในกรุง สุดแต่ว่าปัญหาจะเกิดที่ใดเท่านั้น

 

 

 

 

ยโส ลทฺธา น มชฺเชยฺย ได้พัดยศแล้วอย่าบ้ายศ

 

 

เจ้าอาวาสฉุนพระลูกวัด ไปรับพัดยศไม่ยอมบอก สั่งปิดศาลาห้ามรับกิจสงฆ์ ชาวบ้านรวมตัวประท้วง

เมื่อเวลา 20.00 น. วันที่ 10 เม.ย. ที่ผ่านมา ชาวบ้านจากพื้นที่ตำบลสวนกล้วย ตำบลหนองอ้อ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี จำนวนกว่า 100 คน ได้ไปรวมตัวกันที่บริเวณลานวัดชื่อดังแห่งหนึ่งใน จ.ราชบุรี โดยชาวบ้านได้แบ่งแยกออกเป็น 2 ฝ่าย ฝ่ายหนึ่งไม่พอใจที่ เจ้าอาวาสวัด พิจารณาความผิดของพระลูกวัดที่ไปรับพัดยศสมณศักดิ์ที่จังหวัดนครนายกโดยไม่ได้บอกกล่าวให้ เจ้าอาวาสรับทราบ

จึงได้สั่งปิดศาลาที่พระรูปดังกล่าวใช้ประกอบพิธีกรรม อาทิ พิธีสะเดาะเคราะห์ พิธีเสริมสิริมงคล ให้โชคลาภต่างๆ เป็นเวลา 1 ปี ทำให้มีชาวบ้านซึ่งสนับสนุนและคัดค้านมาตรการดังกล่าว ชุมนุมโต้เถียงกันอย่างรุนแรง ท่ามกลางการดูแลความสงบเรียบร้อยของเจ้าหน้าที่ตำรวจ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง

ต่อมาพระครูพิศิษฐ์ศาสนการ เจ้าคณะตำบลสวนกล้วย – หนองอ้อ ได้เดินทางมารับทราบเรื่อง พร้อมเสนอแนะให้ลดการพิจารณาโทษเหลือเพียง 6 เดือน พร้อมกับขอร้องให้ชาวบ้านอยู่ในความสงบ จากนั้นชาวบ้านต่างแยกย้ายกันกลับบ้าน

 

 

 

ที่มา : ข่าวสด
12 เมษายน 2557


 

 

 

 

100 ล้าน !

 

 

พุทธะอิสระ "ฟ้องนพรัตน์" ข้อหาปากโป้ง

 

หาว่าตั้งตัวเองเป็นอุปัฌาย์เถื่อน

เรียกค่าเสียหายนิดหน่อย

แค่ร้อยล้าน !

 

 

 

อา..เห็นไหมล่ะ ปากไวใจเร็ว แล้วผลสุดท้ายเป็นยังไง ใครเตือนก็ไม่เคยฟัง พอได้นั่งวอแล้วพวกนี้มันเป็นอย่างนี้เสียทุกคน วันๆ เอาแต่เอียงแก้มฟัง "ถูกต้องครับนายๆ" พอมันพังขึ้นมาแล้วไอ้หน้าไหนมาช่วย ก็ต้องซวยขึ้นโรงขึ้นศาลให้เป็นเกียรติประวัติแก่วงศ์ตระกูล ก็ดีฮะ อาจจะเป็นงานสุดท้ายที่นายนพรัตน์ต้องสะสางก่อนเกษียนตำแหน่ง ผอ.สำนักพุทธฯ ในปลายปีนี้ก็ได้ ถือว่าเป็นคดีประวัติศาตร์อันน่าภูมิใจทั้งคนฟ้องและคนถูกฟ้องเลยเชียวล่ะค่ะท่านผอออ

 

 

 

 

 

มวยคู่ใหม่ในวงการศาสนา

 

ซ้าย : พระสุวิทย์ ธีรธมฺโม หัวหน้าม็อบการเมือง

ขวา : นายนพรัตน์ เบญจวัฒนานันท์ ผอ.สำนักพุทธ

 

 

 

 

“พระพุทธะอิสระ” ยื่นฟ้องอาญาและแพ่ง ผอ.สำนักพระพุทธฯ-มติชน ฐานหมิ่นประมาทกล่าวหาบวชบรรพชาสามเณรเถื่อน พร้อมเรียกค่าเสียหายร้อยล้าน

ที่ศาลอาญา เวลา 11.00 น. (9 เมษายน 2557) พระพุทธะอิสระ อายุ 55 ปี แกนนำกลุ่ม กปปส.เวทีแจ้งวัฒนะ พร้อมด้วยมวลชนจำนวนหนึ่งเดินทางมาเป็นโจทก์ยื่นฟ้องนายนพรัตน์ เบญจวัฒนานันท์ ผอ.สำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) และบริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) เป็นจำเลยที่ 1-2 ตามลำดับ ฐานหมิ่นประมาท จากกรณีที่นายนพรัตน์ ผอ.สำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ให้สัมภาษณ์ถึงการที่โจทก์จัดโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ที่ศูนย์ราชการฯ เมื่อวันที่ 30 มี.ค.ที่ผ่านมา ซึ่งไม่สามารถทำได้ เนื่องจากพระพุทธะอิสระไม่ใช่พระอุปัชฌาย์ จึงไม่สามารถบวชให้ใครได้ และจำเลยที่ 2-3 นำไปตีพิมพ์โฆษณา ทำให้ประชาชนที่อ่านข้อความเข้าใจผิด ทำให้โจทก์เสื่อมเสียชื่อเสียง ศาลรับคำฟ้องไว้พิจารณาและนัดไต่สวนมูลฟ้องโจทก์วันที่ 16 มิ.ย.นี้ เวลา 09.00 น.

พระพุทธะอิสระกล่าวว่า ผอ.สำนักพระพุทธฯ ได้ให้สัมภาษณ์หมิ่นประมาทตน เรื่องที่จัดโครงการบรรพชาสามเณร โดยไม่มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงแต่อย่างใด ขณะที่ นสพ.รายวัน ก็ได้ตีพิมพ์ข้อความที่ ผอ.สำนักพระพุทธฯ ให้สัมภาษณ์ดังกล่าว ซึ่งทำให้ตนเสียหายและเสื่อมเสียชื่อเสียง จึงมายื่นฟ้องต่อศาล นอกจากนี้ ยังได้ยื่นฟ้องทางแพ่งเรียกค่าเสียหายจำนวน 100 ล้านบาทอีกด้วย

 

 

 

ที่มา : สำนักข่าวไทย
11 เมษายน 2557


 

 

 

 

บุญใหญ่สองฝั่งโขง !

 

ญาท่านมหาผ่อง สังฆราชลาว ทำบุญวันเกิด 99 ปี

ที่..วัดพระโต อุบลราชธานี

 

 

สาธุ ขอให้หลวงปู่อยู่ฮอด 120 ปี

 

 

 

 

 

 

 

 

พระสังฆราชลาวข้ามโขงทำบุญ 2 แผ่นดิน เนื่องอายุครบ 99 ปี เลือกตักบาตรวัดศักดิ์สิทธิ์ริมฝั่งโขงถวายไทยทานพร้อมปล่อยปลา 99 ตัวลงแม่น้ำโขง

 

เมื่อเวลา 07.00 น.วันที่ 6 เม.ย. พระอาจารย์ใหญ่ดร.มหาผ่อง  ปิยะทีโร (สะมาเลิก) ประธานศูนย์กลางการพระพุทธศาสนาสัมพันธ์ลาว (พระสังฆราชลาว องค์ที่ 4 )) นำญาติโยมจำนวนหนึ่ง มาร่วมทำบุญ ที่ วัดพระโต บ้านที่วัดพระโต บ้านปากแซง ตำบลพะลาน อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี  ด้วยการทำบุญตักบาตร ถวายเครื่องไทยทาน และปล่อยปลาดุกลงสู่แม่น้ำโขง จำนวน 99 ตัว ครบตามอายุ 99 ปี โดยมีพระครูพุทธวราธิคุณ เจ้าคณะอำเภอนาตาลและเจ้าอาวาสวัดพระโต บ้านปากแซง นำพระภิกษุสงฆ์พร้อมพุทธสาสนิกชนถวายการต้อนรับคับคั่ง

 

ทั้งนี้ ท่านพระอาจารย์ใหญ่ หรือ (พระสังฆราช ลาวองค์ที่ 4) เปิดเผยว่า  “ข้อยดีใจหลายเด้อ ที่ได้มาทำบุญในมื้อนี่” พร้อมบอกต่อไปว่า การทำบุในครั้งนี้นับเป็นการที่ทำบุญที่มีความสำคัญมา เพราะเป็นการเชื่อมสัมพันธ์พุทธศาสนาไทย ลาว ให้ได้เป็นแบบอย่างในการที่ได้ร่วมกันทำบุญเพื่อเป็นการจรรโลงพระพุทธศาสนาให้มีความเจริญรุ่งเรืองสืบต่อไป  และเห็นว่า วัดแห่งนับเป็นวัดที่ศักดิ์สิทธิ์อีกวัดหนึ่ง ในแถบลุ่มแม่น้ำโขง ที่สำคัญ ชื่อพระประธานในวัด ที่เวียงจันทร์  ก็ชื่อเดียวกันกับที่นี่ คือ ชื่อ “พระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ” เช่นเดียวกัน แต่ที่พระเจ้าองค์ตื้อ ที่เวียงจันทร์นั้น ก่อสร้างขึ้นมาได้เพียง 450 ปี แต่พระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ ที่ฝั่งไทยแห่งนี้ อายุ กว่า 1 พันแล้ว นับเป็นพระพุทธรูปที่มีคนเลื่อมใสกันมาก

 

ส่วนชาติภูมของพระอาจารย์ใหญ่ ดร.มหาผ่อง  ปิยะทีโร (พระสังฆราชเมืองลาว องค์ที่ 4) นั้นพบว่า ท่านเป็นคนไทยโดยกำเนิด  เกิดที่บ้านกุงน้อย ตำบลกุศกร อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี  เมื่อปี พ.ศ.2459  ติดตามบิดามารดาไปอยู่ บ้านโพนทอง เมืองโพนทอง แชวงจำปาสัก สปป.ลาว ตั้งแต่เป็นเด็กเล็ก  และได้รับการเป็นลูกบุญธรรมของเจ้าฟ้าเพชรราช(วีระบุรุษของชาวลาวอิสระ ปลดแอกจากการปกครองฝรั่งเศส  และได้เป็นบุตรบุญธรรมของโฮจิมินห์ ประธานพรรคคอมมิวนิสน์ อีกด้วย อุปสมบทเมื่ออายุครบ 20 ปี ที่วัดโพธิ์สระปทุม บ้านกุศกร (ที่บ้านเกิด) จากนั้นก็เดินทางไปศึกษาพระปริยัติธรรม ที่วัดชนะสงคราม กรุงเทพมหานคร (เป็นพระที่สนิทสนมกับ(สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลสังฆปรินายก)ศึกษาร่วมสำนักเดียวกันจนคุ้นเคย  ได้รับพระราชทานประกาศนียบัตร เปรียญธรรม 6 ประโยค จาก(พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล)รัชกาลที่ 8   จากนั้นก็ได้นำความรู้มาสอนมัธยมสงฆ์หลายแห่งในประเทศลาว  ปัจจุบัน  ท่านพนักอยู่ที่วัด องค์ตื้อมหาวิหาร แชวงเวียงจันทร์ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิไตยประชาชนลาว ปัจจุบัน อายุ 98 ปี กับ 10 เดือน

 

 

ที่มา : คมชัดลึก
7 เมษายน 2557


 

 

 

จีวรแดงตรึมพุทธมณฑล !

 

พระครูวัดศรีบุญเรืองนำพระแดงร่วมม็อบ นปช.

 

 

 

 

 

 

ประชาธิปไตยไร้คุณธรรม VS คุณธรรมไร้ประชาธิปไตย

 

แบบไหนจะยั่งยืนในประเทศไทย

 

 

 

 

 

 

 

ก็ไม่รู้ว่าทาง คุณนพรัตน์ เบญจวัฒนานันท์ ผอ.สำนักพุทธฯ ผู้ฉลาดปราดเปรื่องเรือ่งพระไทยแห่งยุคสมัยจะทำยังไง ในเมื่อพระจีวรแดงมาชุมนุมถึงประตูบ้านย่านพุทธมณฑล คงไม่บอกนะว่าไกลเหมือนพุทธะอิสระอยู่นนทบุรี หรือจะใช้มาตรฐานเดียวกันว่า เมื่อจับพุทธะอิสระไม่ได้ ก็ไม่ต้องจับพระจีวรสีอะไร ปล่อยให้เคลื่อนไหวกันตามใจชอบ เพราะรัฐธรรมนูญบัญญัติไว้ว่า "การแสดงออกทางการเมืองเป็นสิทธิเสรีภาพในระบอบประชาธิปไตย" ส่วนพระธรรมวินัยนั้นเป็นเรื่องรอง

 

 

  

 

 

หลวงพ่อเพ่งตะวัน-พระแดงร่วมม็อบ นปช. เพียบ

 

 

5 เม.ย.2557 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การชุมนุมแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.) ที่ถนนอักษะ พุทธมณฑลสาย 4 เขตทวีวัฒนานั้นปรากฏว่า ได้มีพระร่วมการชุมนุมครั้งนี้มากพอสมควร ทั้งนี้เฟซบุ๊กนาม"ม้าเร็ว สปีดฮอสทีวี"ที่ติดตามกิจกรรมของกลุ่มคนเสื้อแดงมาตลอดได้โพสต์ภาพพระที่ร่วมการชุมนุมโดยร่วมถึงพระที่หน้าคล้ายพระครูสุเทพสิทธิคุณ หรือ หลวงพ่อพันเทวาเพ่งตะวัน เจ้าอาวาสวัดศรีบุญเรือง ต.หนองหอย อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ที่ได้จัดพิธีเพ่งอาทิตย์ช่วย พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี และนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร รักษาการนายกรัฐมนตรีด้วย

 

 

ที่มา : คมชัดลึก
4 เมษายน 2557


 

 

 

 

เปิดร่าง พรบ.สภาคุณธรรมแห่งชาติ

ฉบับพุทธะอิสระ

 

หลักการและเหตุผล

เพราะยิ่งลักษณ์และทักษิณไร้ศีลธรรมจริยธรรม

จึงต้องตราพระราชบัญญัตินี้

 

ต่อไปถ้าใครไม่มีศีลธรรมจริยธรรม ก็ต้องตรา พรบ.ออกมาเรื่อยๆ ไม่งั้นไม่หมดสิ้นระบบเลวๆ สำหรับเมืองไทย

 

 

 

 

 

 

 

กดที่ภาพเพื่ออ่าน พรบ.สภาคุณธรรม

 

 

หมายเหตุ : ร่าง พรบ.ฉบับนี้ สมควรที่กรรมการมหาเถรสมาคม และพระสังฆาธิการไทยทุกระดับ จะได้นำไปศึกษา ให้ทราบว่าทางฝ่ายพุทธะอิสระ ซึ่งออกมาเคลื่อนไหวทางการเมือง โดยไม่ขึ้นต่อมหาเถรสมาคมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์อย่างไร และรูปแบบที่จะนำมาใช้ในทางศาสนาของประเทศไทยนั้นจะเปลี่ยนไปเช่นใด ถ้าหากว่าทางฝ่ายพุทธะอิสระชนะและได้อำนาจทางการเมือง

 

 

 

 

อะลิตเติ้ลบุ๊ดด่ะ ดอทคอม รายงาน
4 เมษายน 2557

 

 

 

 

 

 

 


ประมวลภาพสมเด็จพระพุฒาจารย์

(กดที่ภาพเพื่อชม)


 

ประมวลข่าวการมรณภาพ


สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ)

วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร

ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช

 

 

 

 

 

พิธีพระราชทานเพลิงศพ

พระเทพมหาเจติยาจารย์

(ไพบูลย์ ภูริวิปุโล)

อดีตเจ้าอาวาสวัดพระธาตุหริภุญชัย

อดีตเจ้าคณะจังหวัดลำพูน

23 มีนาคม 2557

 

ชุดที่ 1 : ชุดที่ 2 : ชุดที่ 3 : ชุดที่ 4 : ชุดที่ 5

ชุดที่ 6 : ชุดที่ 7 : ชุดที่ 8 : ชุดที่ 9 : ชุดที่ 10


กดแต่ละชุดเพื่อชม

 

 

 

 


ประมวลภาพ
งานอายุวัฒนมงคล 88 พรรษา

สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ วัดปากน้ำ

ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช

26 สิงหาคม 2556
 

(กดที่ภาพเพื่อชม)

 


ในหลวง-พระราชินี เสด็จไกลกังวล


 

 

 

กดที่ภาพเพื่อชม

 

 

การประชุมสมัยวิสามัญสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา

และงานวันมหารำลึก 8-9 กันยายน 2555
ณ วัดวชิรธรรมปทีป นิวยอร์ค

 

 

 

 

 

ภาพงานพระราชทานเพลิงศพ

พระเดชพระคุณพระเทพกิตติโสภณ
(สมบูรณ์ สมฺปุณฺโณ ป.ธ.
7)
อดีตเจ้าอาวาสวัดวชิรธรรมปทีป อดีตประธานสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา
10-14 พฤศจิกายน พ.ศ.2554

 

 

 

 

แฟ้มข่าวอะลิตเติ้ลบุ๊ดด่ะ

 

 

อ่านข่าวเก่าที่เคยนำเสนอในอะลิตเติ้ลบุ๊ดด่ะ ดอทคอม

 

2549 : 2550 : 2551 : 2552 : 2553 : 2554 : 2555 : 2556 : 2557

 

 

 

 


ประมวลภาพ

งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ

ทรงเจริญพระชนมพรรษา ครบ 80 พรรษา

จัดโดยสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา

ณ วัดพุทธาวาส นครฮิวส์ตัน รัฐเท็กซัส

วันอาทิตย์ ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ.2555

 

 

ชุดที่ 01
กดที่ภาพเพื่อชม

ชุดที่ 02
กดที่ภาพเพื่อชม

ชุดที่ 03
กดที่ภาพเพื่อชม


 

เยี่ยมวัดบ้านไร่-ไหว้หลวงพ่อคูณ

กับ "อะลิตเติ้ลบุ๊ดด่ะ" ดอทคอม

 

กดที่ภาพด้านล่างเพื่อชม

 

 

 

 

 

01 02 03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 32 33 34    

 

 

 

PM.NARIN IN EUROPE

 

ตอนที่ 01
ลอนดอน 2012

ตอนที่ 02
มหาโบสถ์แห่งลิชฟิลด์

ตอนที่ 03
มหาวิทยาลัยอ๊อกซฟอร์ด

ตอนที่ 04
วัดพุทธปทีป

ตอนที่ 05
ลอนดอนอาย

ตอนที่ 06
British Museum

ตอนที่ 07
ห้างแฮรอดส์

ตอนที่ 08

Tower Bridge

ตอนที่ 09
London Sightseeing

ตอนที่ 10
London To Paris

ตอนที่ 11
หอไอเฟล (1
)

ตอนที่ 12
หอไอเฟล (2)

ตอนที่ 13
หอไอเฟล (3)

ตอนที่ 14
ปารีส 360 องศา

ตอนที่ 15
เยี่ยมหน้าต่างหอไอเฟล

ตอนที่ 16
TROCADERO

ตอนที่ 17
Water Tour

ตอนที่ 18
Musée du Louvre

ตอนที่ 19
MONA LISA

ตอนที่ 20
เทพีวีนัส

ตอนที่ 21
ทอดน่องในลูฟวร์

ตอนที่ 22
หอสมุดแห่งชาติมิตแตรองต์

ตอนที่ 23
ลา เดฟ็องซ์ (La De'fense)

ตอนที่ 24
Arc de Triomphe

ตอนที่ 25
เหนือประตูชัย

ตอนที่ 26
แวร์ซาย (1)

ตอนที่ 27
แวร์ซาย (2)

ตอนที่ 28
แวร์ซาย
(3
)

ตอนที่ 29
แวร์ซาย (4)

ตอนที่ 30
แวร์ซาย (5)

ตอนที่ 31
GENEVA
(1)

ตอนที่ 32
GENEVA (2
)

ตอนที่ 33
GENEVA (3
)

ตอนที่ 34
Lausanne-Zurich

ตอนที่ 35
วัดศรีนครินทรวราราม

ตอนที่ 36
ป้อมยามเมืองลูเซิร์น

ตอนที่ 37
ตลาดน้ำเมืองลูเซิร์น

ตอนที่ 38
กลับปารีส

ตอนที่ 39
ROME (1
)

ตอนที่ 40
ROME
(2)

ตอนที่ 41
ROME (3)

ตอนที่ 42
ROME (4)

ตอนที่ 43
ROME (5)

ตอนที่ 44
Inside Vatican (1)

ตอนที่ 45
View of Rome

ตอนที่ 46
Inside Vatican (2)

ตอนที่ 47
หลังคาวาติกัน

ตอนที่ 48
OUTSIDE VATICAN

 

ตอนที่ 49
THE COLOSSEUM

ตอนที่ 50
หินอ่อนโคลอสเซียม

ตอนที่ 51
ROME TO PARIS

ตอนที่ 52
NOTRE-DAME DE PARIS

ตอนที่ 53
หมู่บ้านศิลปะ

ตอนที่ 54
พระราชวังฟงแตนโบล

 

 

 

 

 

 

 

สงฆ์ไทย Vol.01

หนังสือเล่มแรกของสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา

(กดที่ภาพหรือที่ข้อความเพื่อชม)

 

 

คณะกรรมการอำนวยการสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา

พ.ศ.2555-2557

 

(กดที่ภาพเพื่อชม)

 

 

 

 

ข่าวสารสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา

 

 

 

 

 

ภาพการประชุมวิสาขบูชาโลก

ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ (UN) กรุงเทพมหานคร

วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ.2556
 

(กดที่ภาพเพื่อชม)

 

International Seminar On

"Academic Exchange and Cooperation in Buddhist Studies"

15-16 July 2012

 

 

 

 

 

หนังสือเล่มแรกของ มจร. ที่ชาว มจร. หลายท่านไม่เคยเห็น

(กดที่ภาพเพื่อเข้าชม)

 

 

 

สัมภาษณ์ ศพ.จำนงค์ ทองประเสริฐ

ณ วัดไทย ลาสเวกัส สหรัฐอเมริกา

9 ตุลาคม 2553

 

(กดที่ภาพเพื่ออ่าน)

84 ปี

ศาสตราจารย์พิเศษ จำนงค์ ทองประเสริฐ

กับเวลาที่เหลืออยู่

 

(กดที่ภาพเพื่ออ่าน)

 

 

>> AND MORE <<

 

 

พระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ 1-16 พ.ศ.2538-2543
(กดที่ภาพเพื่อชมประวัติ)

 

 


 

อนุสรณ์มหาจุฬาฯ ครบรอบ 9 ปี
 

 

 

 

 

นานาสาระจากอะลิตเติ้ลบุ๊ดด่ะ

 

 

 

YANTRA TODAY

 

ประมวลข่าวเณรคำ

(กดที่ภาพเพื่อชม)

 

 

 

 

  

ธรรมวาไรตี้ หนังสือเล่มแรก ของพระมหานรินทร์  นรินฺโท

พิมพ์ครั้งแรก กันยายน 2548

วางจำหน่ายแล้วที่ร้านนายอินทร์ จุฬาฯบุ๊ค ซีเอ็ด

และอื่นๆ ทั่วไทยและทั่วโลก

 

 

 

ธรรมฮิสตอรี่ หนังสือเล่มที่สอง ของพระมหานรินทร์ นรินฺโท

พิมพ์ครั้งแรก พฤศจิกายน 2549

วางจำหน่ายแล้วที่ร้านนายอินทร์ จุฬาฯบุ๊ค ซีเอ็ด

และอื่นๆ ทั่วไทยและทั่วโลก

 

 

 

 

 

You Are Visitor No.-

 

 

drupal stats

 

Since : February 20, 2009

Statecounter.com

 

 

 

 

 

เรายินดีน้อมรับความคิดเห็นและคำชี้แนะจากทุกท่าน

 

Editor : peesang2555@hotmail.com

 

 


WAT THAI LAS VEGAS 2920 MCLEOD DRIVE  LAS VEGAS NEVADA 89121 U.S.A. Phone 702-384-2264